Bảng Giá Các Gói Chữ Ký Số Viettel 2020

Cập Nhật Bảng Giá Các Gói Chữ Ký Số Viettel 2020 Mới Nhất.

Với bảng giá các gói chữ ký số Viettel 2020 sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn các gói cước theo năm phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như chi phí phù hợp với doanh nghiệp mình.

bảng giá các gói chữ ký số viettel 2020

bảng giá các gói chữ ký số viettel 2020

Đối Với khách hàng là các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thì dịch vụ chữ ký số là một dịch vụ mà gần như 100% khách hàng phải sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, hóa đơn điện tử, hải quan, ngân hàng…

Hiện tại Viettel đang cung cấp các gói chữ ký số như thế nào?

Viettel cung cấp đa dạng các gói chữ ký số cho 2 loại đối tượng khách hàng bao gồm khách hàng là các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và chữ ký số cho khách hàng là cá nhân.

Khi sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp khách hàng có thể lựa chọn chữ ký số ký bằng thiết bị USB Token hoặc ký bằng Sim sử dụng trên điện thoại Smartphone hoặc máy tính bảng.

Bảng giá các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ký bằng USB TOKEN.

các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ký bằng USB TOKEN

các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ký bằng USB TOKEN.

Chi tiết bảng giá các gói chữ ký số Viettel 2020:

 • Gói 1 năm -> cho doanh nghiệp dùng token -> Giá chỉ 1.826.000 Đ.
 • Gói 2 năm -> cho doanh nghiệp dùng token -> Giá chỉ 2.741.000 Đ.
 • Gói 3 năm -> cho doanh nghiệp dùng token -> Giá chỉ 3.109.000 Đ.

Bảng giá các gói chữ ký số Viettel cho khách hàng cá nhân ký bằng thiết bị USB Token.

các gói chữ ký số Viettel cho khách hàng cá nhân ký bằng thiết bị USB Token

các gói chữ ký số Viettel cho khách hàng cá nhân ký bằng thiết bị USB Token.

 • Gói 1 năm cho cá nhân giá 1045000 tặng 6 tháng tổng thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Gói 2 năm cho cá nhân giá 1391500 tặng 6 tháng tổng thời gian sử dụng 30 tháng.
 • Gói 3 năm cho cá nhân giá 1188000 ( giá thấp hơn gói 2 năm do được miễn phí USB ) tặng 9 tháng tổng thời gian sử dụng 45 tháng.

Bảng giá các gói chữ ký số Viettel 2020 cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp ký bằng Sim Viettel CA.

các gói chữ ký số Viettel 2020 cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp ký bằng Sim Viettel CA

các gói chữ ký số Viettel 2020 cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp ký bằng Sim Viettel CA

 • Gói 1 năm chữ ký số doanh nghiệp ký Sim Ca giá 599000đ.
 • Gói 2 năm chữ ký số doanh nghiệp ký Sim Ca giá 1099000đ.
 • Gói 3 năm chữ ký số doanh nghiệp ký Sim Ca giá 1599000đ.

Bảng giá các gói chữ ký số Viettel 2020 cho đối tượng khách hàng cá nhân ký bằng Sim Viettel CA.

các gói chữ ký số Viettel 2020 cho đối tượng khách hàng cá nhân ký bằng Sim Viettel CA

các gói chữ ký số Viettel 2020 cho đối tượng khách hàng cá nhân ký bằng Sim Viettel CA

 • Gói 1 năm chữ ký số cá nhân ký bằng sim Ca giá 399000đ.
 • Gói 2 năm chữ ký số cá nhân ký bằng sim Ca giá 699000đ.
 • Gói 3 năm chữ ký số cá nhân ký bằng sim Ca giá 999000đ.

Trường hợp khách hàng là các cơ quan hành chính sự nghiệp như: Trường học, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành… sử dụng chữ ký số Viettel để ký hành chính công kho bạc giá như thế nào?

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel 2020 mới hành chính công kho bạc:

đăng ký chữ ký số Viettel 2020 kho bạc

đăng ký chữ ký số Viettel 2020 kho bạc.

 • Gói chữ ký số Viettel kho bạc 1 năm: giá 1.320.000đ.
 • Gói chữ ký số Viettel kho bạc 2 năm: giá 1.760.000đ.
 • Gói chữ ký số Viettel kho bạc 3 năm: giá 2.220.000đ.

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng doanh nghiệp ký bằng thiết bị USB Token.

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng doanh nghiệp ký bằng thiết bị USB Token

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng doanh nghiệp ký bằng thiết bị USB Token.

 • Gói gia hạn 1 năm doanh nghiệp ký bằng USB giá 1276000đ.
 • Gói gia hạn 2 năm doanh nghiệp ký bằng USB giá 2191000đ.
 • Gói gia hạn 3 năm doanh nghiệp ký bằng USB giá 2909000đ.

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng cá nhân ký bằng USB.

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng cá nhân ký bằng USB

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng cá nhân ký bằng USB.

 • Gói gia hạn 1 năm cá nhân ký bằng USB giá 495000đ.
 • Gói gia hạn 2 năm cá nhân ký bằng USB giá 841000đ.
 • Gói gia hạn 3 năm cá nhân ký bằng USB giá 1188000đ.

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng doanh nghiệp ký bằng Sim Ca.

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng doanh nghiệp ký bằng Sim Ca

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng doanh nghiệp ký bằng Sim Ca

 • Gói gia hạn 1 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 539000đ.
 • Gói gia hạn 2 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 989000đ.
 • Gói gia hạn 3 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 1439000đ.

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng cá nhân ký bằng Sim Ca.

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng cá nhân ký bằng Sim Ca.

Bảng giá gia hạn các gói chữ ký số Viettel 2020 cho khách hàng cá nhân ký bằng Sim Ca.

 • Gói gia hạn 1 năm cá nhân ký bằng sim Viettel CA giá: 359.000đ.
 • Gói gia hạn 2 năm cá nhân ký bằng sim Viettel CA giá: 629.000đ.
 • Gói gia hạn 3 năm cá nhân ký bằng sim Viettel CA giá: 899.000đ.

Bảng giá combo 2 dịch vụ chữ ký số Viettel và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội đăng ký mới.

Bảng giá combo 2 dịch vụ chữ ký số Viettel và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội đăng ký mới

Bảng giá combo 2 dịch vụ chữ ký số Viettel và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội đăng ký mới.

 • Gói Combo CA và vBHXH 1 năm đăng ký mới giá: 1826000đ. Tặng thêm 6 tháng, tổng thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Gói Combo CA và vBHXH 2 năm đăng ký mới giá: 2775000đ. Tặng thêm 9 tháng, tổng thời gian sử dụng 33 tháng.
 • Gói Combo CA và vBHXH 3 năm đăng ký mới giá: 3110000đ. Tặng thêm 12 tháng, tổng thời gian sử dụng 48 tháng.

Bảng giá combo 2 dịch vụ chữ ký số và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel gia hạn.

Bảng giá combo 2 dịch vụ chữ ký số và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel gia hạn

Bảng giá combo 2 dịch vụ chữ ký số và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel gia hạn.

 • Gói gia hạn Combo CA và vBHXH 1 năm giá: 1276000đ. Tặng thêm 6 tháng, tổng thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Gói gia hạn Combo CA và vBHXH 2 năm giá: 2190000đ. Tặng thêm 9 tháng, tổng thời gian sử dụng 33 tháng.
 • Gói gia hạn Combo CA và vBHXH 3 năm giá: 2910000đ. Tặng thêm 12 tháng, tổng thời gian sử dụng 48 tháng.

Trường hợp khách hàng đang sử dụng chữ ký số Viettel hành chính công kho bạc thì giá gia hạn như thế nào?

Bảng giá gia hạn chữ ký Viettel 2020 hành chính công kho bạc.

gia hạn chữ ký số Viettel 2020 kho bạc.

 • Gói gia hạn chữ ký số Viettel kho bạc 1 năm: giá 1.190.000đ.
 • Gói gia hạn chữ ký số Viettel kho bạc 2 năm: giá 1.630.000đ.
 • Gói gia hạn chữ ký số Viettel kho bạc 3 năm: giá 2.070.000đ.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký chữ ký số Viettel mới hoặc muốn đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel có thể liên hệ ở đâu?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp. Chỉ cần liên hệ Tổng Đài Chữ Ký Số Viettel 0982.204.204 để được tư vấn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại nhà.

Ngoài dịch vụ chữ ký số Viettel CA, Viettel còn cung cấp những dịch vụ gì khác?

Một số dịch vụ tiêu biểu Viettel đang cung cấp như:

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các sản phẩm dịch vụ khác do Viettel cung cấp tại https://tuvandichvuviettel.com/.

Hướng dẫn hành chính công kho bạc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0982204204