Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Quảng Trị 2023 Chính Hãng Cực Rẻ

Views: 10

Nội Dung Bài Viết

Khuyến Mãi Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Quảng Trị 2023 Chính Hãng Cực Rẻ Áp Dụng Cho Cả Đăng Ký Mới Và Gia Hạn.

Siêu ưu đãi bảng giá chữ ký số Viettel Quảng Trị 2023 mới nhất rẻ nhất chính hãng Viettel 100% do nhân viên chính thức thực hiện.

Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Quảng Trị 2023 chính hãng cực rẻ

Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Quảng Trị 2023 chính hãng cực rẻ

Trường hợp Với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp mới thành lập hoặc chuyển từ nhà cung cấp khác sang sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp.

Khuyến mãi chữ ký số Viettel tại Quảng Trị bao gồm:

Bảng giá chữ ký số Viettel Quảng Trị đăng ký mới giá rẻ nhất chính hãng.

Bảng giá chữ ký số Viettel Quảng Trị

Bảng giá chữ ký số Viettel Quảng Trị.

Khuyến Mãi Bảng giá chữ ký số Viettel Quảng Trị đăng ký mới:

 • Gói 1 năm: chiết khấu tiền mặt: 26% -> Giá chỉ: 1.359.000Đ;
 • Gói 2 năm: chiết khấu tiền mặt: 31% -> Giá chỉ 1.908.000Đ;
 • Gói 3 năm: đặc biệt chiết khấu lên đến 36% -> Giá chỉ còn 2.010.000Đ.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng combo cả chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH.

Bảng giá chữ ký số Viettel Quảng Trị combo kèm vBHXH

Bảng giá chữ ký số Viettel Quảng Trị combo kèm vBHXH.

Ưu Đãi Các gói Chữ Ký Số Viettel Quảng Trị Combo kèm vBHXH:

 • Gói combo 1 năm: chiết khấu tiền mặt: 21% + tặng 6 tháng -> Giá chỉ: 1.450.000Đ;
 • Gói combo 2 năm: chiết khấu tiền mặt: 25% + tặng 9 tháng -> Giá chỉ: 2.071.000Đ;
 • Gói combo 3 năm: đặc biệt chiết khấu tiền mặt lên đến: 30% + tặng 12 tháng -> Giá chỉ còn: 2.167.000Đ.

Với khách hàng công ty đang sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel đã hoặc sắp hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ  chính hãng.

Gia Hạn chữ ký số Viettel Quảng Trị

Gia Hạn chữ ký số Viettel Quảng Trị.

Khuyến mãi gia hạn chữ ký số viettel Quảng Trị giá rẻ:

 1. Gói gia hạn 1 năm: chiết khấu 25% -> Giá chỉ 957.000Đ;
 2. Gói gia hạn 2 năm: chiết khấu 30% -> Giá chỉ 1.533.000Đ;
 3. Gói gia hạn 3 năm: đặc biệt chiết khấu lên đến 39% -> Giá chỉ còn 1.790.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng sử dụng combo chữ ký số Viettel CA – vBHXH đã hết hạn.

Gia Hạn chữ ký số Viettel Quảng Trị combo kèm vBHXH

Gia Hạn chữ ký số Viettel Quảng Trị combo kèm vBHXH.

Bảng giá gia hạn chữ ký số viettel tại Quảng Trị combo kèm vBHXH:

 1. Gói gia hạn combo 1 năm: chiết khấu 20% + tặng 6 tháng. -> Giá chỉ 998.000Đ.
 2. Gói gia hạn combo 2 năm: chiết khấu 25% + tặng 9 tháng. -> Giá chỉ 1.642.000Đ.
 3. Gói gia hạn combo 3 năm: chiết khấu 33% + tặng 12 tháng. -> Giá chỉ còn 1.990.000Đ.

Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số HSM Server để ký hóa đơn điện tử Viettel.

Chữ ký số HSM Server Viettel Quảng Trị

Chữ ký số HSM Server Viettel Quảng Trị.

Bảng giá chữ ký số Viettel ký hóa đơn điện tử tại Quảng Trị:

 1. Gói 15 tháng: -> Giá chỉ 550.000Đ;
 2. Gói 24 tháng -> Giá chỉ 880.000Đ;
 3. Gói 36 tháng -> Giá chỉ còn 1.650.000Đ.

Với khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel đã hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng giá gia hạn.

Gia hạn chữ ký số Viettel Quảng Trị ký hóa đơn điện tử

Gia hạn chữ ký số Viettel Quảng Trị ký hóa đơn điện tử.

Khuyến mãi gia hạn chữ ký số ký hóa đơn điện tử Viettel tại Quảng Trị:

 • Gói 1 năm: giá hóa đơn: 880.000Đ -> Giá thu chỉ: 792.000Đ;
 • Gói 2 năm: giá hóa đơn: 1.650.000Đ -> Giá thu chỉ: 1.320.000Đ;
 • Gói 3 năm: giá hóa đơn: 2.310.000Đ -> Giá thu chỉ còn: 1.617.000Đ.

Đối tượng khách hàng là cá nhân trong cơ quan sử dụng dịch vụ chữ ký số dịch vụ công kho bạc:

Chữ ký số Viettel Quảng Trị dịch vụ công kho bạc

Chữ ký số Viettel Quảng Trị dịch vụ công kho bạc.

Bảng giá Chữ ký số Viettel Quảng Trị dịch vụ công kho bạc:

 • Cấp mới gói 1 năm: -> Giá 1.320.000Đ.
 • Cấp mới gói 2 năm: -> Giá 1.760.000Đ.
 • Cấp mới gói 3 năm: -> Giá 2.200.000Đ.

Với khách hàng sử dụng chữ ký số dịch vụ công kho bạc đã hết hạn.

Gia Hạn Chữ ký số Viettel Quảng Trị dịch vụ công kho bạc

Gia Hạn Chữ ký số Viettel Quảng Trị dịch vụ công kho bạc.

Ưu Đãi Gia Hạn Chữ ký số Viettel Quảng Trị dịch vụ công kho bạc:

 • Gói gia hạn kho bạc 1 năm -> Giá chỉ 1.190.000Đ.
 • Gói gia hạn kho bạc 2 năm -> Giá chỉ 1.630.000Đ.
 • Gói gia hạn kho bạc 3 năm -> Giá chỉ 2.070.000Đ.

Khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel tại Quảng Trị cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Quảng Trị

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Quảng Trị.

Hồ sơ áp dụng doanh nghiệp đăng ký chữ ký số Viettel tại Quảng Trị:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong công ty đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số Viettel cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Quảng Trị ủy quyền

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Quảng Trị ủy quyền.

Hồ sơ áp dụng công ty đăng ký chữ ký số Viettel Quảng Trị ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Trường hợp khách hàng là cơ quan/ tổ chức đăng ký chữ ký số Viettel tại Quảng Trị hồ sơ cần những gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Quảng Trị cơ quan

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Quảng Trị cơ quan.

Hồ sơ áp dụng với cơ quan đăng ký chữ ký số Viettel tại Quảng Trị:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Khách hàng cơ quan/ tổ chức ủy quyền cho nhân viên ký hợp đồng cung cấp chữ ký số Viettel cần những gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Quảng Trị cơ quan ủy quyền

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Quảng Trị cơ quan ủy quyền.

Hồ sơ áp dụng đăng ký chữ ký số Viettel Quảng Trị cơ quan ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Khách hàng tại Quảng Trị có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel hoặc gia hạn chữ ký số Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng cơ quan/ doanh nghiệp tại Quảng Trị có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp hoặc gia hạn chữ ký số Viettel chính hãng giá rẻ, -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982.204.204 để để được tư vấn hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel Quảng Trị cung cấp thanh toán chuyển khoản thì như thế nào?

Quý khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản đứng tên Tập đoàn Viettel.

Tên đơn vị thụ hưởng: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội ( MB ) – chi nhánh Điện Biên Phủ – Thành phố Hà Nội.

Số tài khoản: 0001232184569.

Ngoài dịch vu chữ ký số Viettel Quảng Trị còn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm dịch vụ Viettel đang cung cấp áp dụng chương trình khuyến mãi giá cạnh tranh nhất thị trường như:

 1. Một dịch vụ Viettel có thế mạnh với thị phần số 1 là di động. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá gói cước trả sau Viettel với khuyến mãi khủng về thoại, data, SMS.
 2. Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử giá rẻ Viettel cho công ty/ doanh nghiệp.
 3. Dịch vụ internet FTTH cáp quang wifi Viettel băng thông rộng siêu tốc độ với thị phần số 1. Quý khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ quan có thể thể tham khảo bảng giá lắp wifi Viettel mới nhất.
 4. Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Với giá tốt nhất thị trường cho khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn BHXH Viettel khi hết hạn.

Tham khảo thêm các sản phẩm dịch vụ do Viettel cung cấp tại trang: https://tuvandichvuviettel.com/.

5/5 - (9 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204