Bảng Giá Đăng Ký Và Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tại Cà Mau

Visits: 74

Cập Nhật Bảng Giá Đăng Ký Và Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tại Cà Mau.

Bảng Giá Đăng Ký Và Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tại Cà Mau

Bảng Giá Đăng Ký Và Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tại Cà Mau

Quý Khách hàng là cá nhân, công ty, cơ quan…có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel có thể tham khảo bảng giá đăng ký và gia hạn chữ ký số Viettel tại Cà Mau mới nhất.

Đối với khách hàng chưa sử dụng dịch vụ chữ ký số hoặc có nhu cầu chuyển đổi từ nhà cung cấp khác sang sử dụng chữ ký số Viettel.

Dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp được sử dụng phổ biến nhất là Token USB.

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel tại Cà Mau doanh nghiệp ký USB Token

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel tại Cà Mau doanh nghiệp ký USB Token.

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel tại Cà Mau cho doanh nghiệp, cơ quan:

 1. Gói 1 năm: chỉ 1.826.000Đ -> Thời gian sử dụng 12 tháng.
 2. Gói 2 năm: chỉ 2.741.000Đ -> Thời gian sử dụng 24 tháng.
 3. Gói 3 năm: chỉ 3.109.000Đ -> Thời gian sử dụng 36 tháng.

Trường hợp cơ quan/ doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH. Viettel sẽ khuyến mãi gói Combo vừa chữ ký số Viettel – CA và vBHXH.

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel tại Cà Mau Combo Viettel Ca và vBHXH

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel tại Cà Mau Combo Viettel Ca và vBHXH.

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel tại Cà Mau combo Viettel CA và vBHXH:

 1. Gói Combo Viettel Ca và vBHXH 1 năm: chỉ 1.826.000Đ. -> Tặng thêm 6 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 18 tháng.
 2. Gói Combo Viettel Ca và vBHXH 2 năm: chỉ 2.775.000Đ. -> Tặng thêm 9 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 33 tháng.
 3. Gói Combo Viettel Ca và vBHXH 3 năm: chỉ 3.110.000Đ. -> Tặng thêm 12 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 48 tháng.

Trường hợp quý khách hàng: cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan tại Cà Mau đã sử dụng chữ ký số Viettel đã hoặc sắp hết hạn thì chỉ cần đăng ký gia hạn dịch vụ.

Cụ thể bảng giá gia hạn các loại chữ ký số Viettel tại Cà Mau như thế nào?

 • Đối tượng khách hàng là công ty, cơ quan, tổ chức dùng chữ ký số Viettel giá rẻ bằng USB Token:
Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Cà Mau Doanh Nghiệp dùng USB Token

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Cà Mau Doanh Nghiệp dùng USB Token.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Cà Mau Doanh Nghiệp dùng Token USB:

 1. Gói 1 năm: giá chỉ 1.276.000Đ. -> Thời gian sử dụng 12 tháng.
 2. Gói 2 năm: giá chỉ 2.191.000Đ. -> Thời gian sử dụng 24 tháng.
 3. Gói 3 năm: giá chỉ 2.909.000Đ. -> Thời gian sử dụng 36 tháng.

Trường hợp khách hàng dùng cả chữ ký số Viettel và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Cà Mau Combo Viettel Ca và vBHXH

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Cà Mau Combo Viettel Ca và vBHXH.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Cà Mau công ty sử dụng Combo Viettel CA và vBHXH:

 1. Gói Combo Viettel CA và vBHXH 1 năm: giá 1.276.000Đ. -> Tặng thêm 6 tháng, Tổng thời gian sử dụng 18 tháng.
 2. Gói Combo Viettel CA và vBHXH 2 năm: giá 2.190.000Đ. -> Tặng thêm 9 tháng, Tổng thời gian sử dụng 33 tháng.
 3. Gói Combo Viettel CA và vBHXH 3 năm: giá 2.910.000Đ. -> Tặng thêm 12 tháng, Tổng thời gian sử dụng 48 tháng.
 • Đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, cơ quan ký chữ ký số Viettel bằng Sim Viettel CA.
Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Cà Mau Doanh nghiệp ký bằng Sim Viettel CA

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Cà Mau Doanh nghiệp ký bằng Sim Viettel CA.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Cà Mau công ty ký bằng Sim Viettel CA:

 1. Gói gia hạn 1 năm: 539.000Đ.
 2. Gói gia hạn 2 năm: 989.000Đ.
 3. Gói gia hạn 3 năm: 1.439.000Đ.

Đối tượng khách hàng là doanh nghiệp dùng chữ ký số Server Viettel để ký hóa đơn điện tử.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel ký hóa đơn điện tử tại Cà Mau:

 1. Giá 880.000 -> gia hạn 1 năm: thời gian sử dụng 12 tháng.
 2. Giá 1.760.000 -> gia hạn 2 năm: thời gian sử dụng 24 tháng.
 3. Giá 2.640.000 -> gia hạn 3 năm: thời gian sử dụng 36 tháng.

Đối tượng khách hàng là cá nhân trong cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số Viettel USB Token ký hành chính công kho bạc.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Cà Mau kho bạc

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Cà Mau kho bạc.

Bảng giá gia hạn chữ ký số hành chính công kho bạc tại Cà Mau:

 1. Gói gia hạn chữ ký số kho bạc 1 năm: -> Giá chỉ 1.190.000Đ.
 2. Gói gia hạn chữ ký số kho bạc 2 năm: -> Giá chỉ 1.630.000Đ.
 3. Gói gia hạn chữ ký số kho bạc 1 năm: -> Giá chỉ 2.070.000Đ.
 • Khách hàng cá nhân sử dụng chữ ký số Viettel ký bằng USB Token.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Cà Mau cá nhân dùng Token USB:

 1. Gói 1 năm: giá 495.000Đ -> Khuyến mãi thời gian sử dụng 21 tháng.
 2. Gói 2 năm: giá 841.500Đ -> Khuyến mãi thời gian sử dụng 33 tháng.
 3. Gói 3 năm: giá 1.188.000Đ -> Khuyến mãi thời gian sử dụng 48 tháng.
 • khách hàng là cá nhân ký chữ ký số bằng Sim Viettel CA.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Cà Mau cá nhân dùng Sim Viettel CA

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Cà Mau cá nhân dùng Sim Viettel CA.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Cà Mau cá nhân ký bằng sim Viettel CA:

 1. Gia hạn gói 1 năm: -> Giá 359.000Đ.
 2. Gia hạn gói 2 năm: -> Giá 629.000Đ.
 3. Gia hạn gói 3 năm: -> Giá 899.000Đ.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký hoặc gia hạn các loại chữ ký số Viettel Cà Mau cần những giấy tờ gì?

Quý khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel chỉ cần ký số bằng chính Token khách hàng đang sử dụng vào phiếu yêu cầu gia hạn dịch vụ. Không cần phải cung cấp bất kỳ giấy tờ gì khác..

Thời gian thực hiện gia hạn chữ ký số cho khách hàng mất khoảng bao lâu?

Quý khách hàng sẽ được nhân viên Viettel hỗ trợ gia hạn dịch vụ qua Ultraview chỉ trong phòng 30 phút.

Sau khi gia hạn chữ ký số Viettel thành công. Khách hàng thanh toán tiền như thế nào?

Sau khi thực hiện gia hạn chữ ký số cho khách hàng thành công trên hệ thống. Nhân viên thực hiện gia hạn sẽ gửi hóa đơn điện tử qua email cho khách hàng.

Quý khách hàng thực hiện thanh toán chuyển khoản trực tiếp vào số tài Tập Đoàn Viettel.

Thông tin tài khoản để khách hàng thanh toán chuyển khoản:

Tên đơn vị thụ hưởng: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội.

Số Tài Khoản: 0514100062201.

Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.

Khách hàng đăng ký và gia hạn chữ ký số Viettel tại Cà Mau có thể liên hệ Viettel theo số điện thoại nào?

Quý khách hàng tại Cà Mau đăng ký gia hạn các loại chữ ký số Viettel. Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982.204.204 để được hỗ trợ gia hạn dịch vụ nhanh chóng trong vòng 15 phút.

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Viettel Token USB:

Ngoài dịch vụ chữ ký số tại Cà Mau Viettel còn cung cấp những dịch vụ nào khác?

Viettel là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin. Ngoài dịch vụ chữ ký số Viettel còn cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ khác cho tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp…

 1. Dịch vụ di động trả sau Viettel cho doanh nghiệp. Dịch vụ di động trả sau phù hợp với các doanh nghiệp có hỗ trợ tiền cước điện thoại cho nhân viên hoặc đăng ký trả sau Viettel cho toàn bộ nhân viên trong công ty để tiết kiệm chi phí tiền cước điện thoại.
 2. Khuyến mãi mạng Viettel 2023 tại Cà Mau giá rẻ nhất cho các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình, công ty.
 3. Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho doanh nghiệp. Với dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel sẽ giúp cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử được dễ dàng nhanh chóng với chi phí tiết kiệm nhất. Phù hợp với quy định của chính phủ về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
 4. Dịch vụ leasedLine kênh truyền dành cho doanh nghiệp. Đây là dịch vụ kênh thuê riêng cao cấp nhất dành cho đối tượng doanh nghiệp như các ngân hàng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
 5. Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá đăng ký mới cũng như gia hạn BHXH Viettel.

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp xem tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/.

Liên hệ số Hotline Tổng Đài Viettel 0982.204.204 để được tư vấn miễn phí các sản phẩm dịch vụ Viettel.

5/5 - (12 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204