Bảng Giá Đăng Ký và Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tại Thanh Hóa.

Visits: 99

Cập Nhật Các Loại Bảng Giá Đăng Ký và Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tại Thanh Hóa Mới Nhất.

Bảng Giá Đăng Ký và Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tại Thanh Hóa

Bảng Giá Đăng Ký và Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tại Thanh Hóa.

Quý khách hàng là các cá nhân, tổ chức, công ty, doanh nghiệp tại Thanh hóa. Có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel có thể tham khảo bảng giá đăng ký và gia hạn chữ ký số Viettel tại Thanh Hóa.

Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp mới thành lập, cá nhân chưa sử dụng chữ ký số có nhu cầu đăng ký mới chữ ký số Token Viettel.

Doanh nghiệp đăng ký chữ ký số Viettel ký bằng USB token:

Đăng ký chữ ký số Viettel tại Thanh Hóa Doanh Nghiệp dùng Token USB

Đăng ký chữ ký số Viettel tại Thanh Hóa Doanh Nghiệp dùng Token USB.

Bảng giá đăng ký chữ số Viettel tại Thanh Hóa doanh nghiệp dùng USB Token:

 • Gói 1 năm: giá chỉ 1.826.000Đ -> Thời hạn sử dụng 12 tháng.
 • Gói 2 năm: giá chỉ 2.741.000Đ -> Thời hạn sử dụng 24 tháng.
 • Gói 3 năm: giá chỉ 3.109.000Đ -> Thời hạn sử dụng 36 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cả chữ ký số và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel.

Đăng ký chữ ký số Viettel Thanh Hóa Combo Viettel Ca và vBHXH đăng ký mới

Đăng ký chữ ký số Viettel Thanh Hóa Combo Viettel Ca và vBHXH đăng ký mới.

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel Thanh Hóa gói combo Viettel CA và vBHXH:

 • Combo Viettel CA và vBHXH Viettel gói 1 năm: Chỉ 1.826.000Đ. -> Tặng thêm 6 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Combo Viettel CA và vBHXH Viettel gói 2 năm: Chỉ 2.775.000Đ. -> Tặng thêm 9 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 33 tháng.
 • Combo Viettel CA và vBHXH Viettel gói 3 năm: Chỉ 3.110.000Đ. -> Tặng thêm 12 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 48 tháng.

Khách hàng là cá nhân trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Dùng chữ ký số Token để ký hành chính công kho bạc.

Đăng ký chữ ký số Viettel Thanh Hóa Hành Chính Công Kho Bạc

Đăng ký chữ ký số Viettel Thanh Hóa Hành Chính Công Kho Bạc.

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel Thanh Hóa Kho Bạc:

 • Gói chữ ký số kho bạc 1 năm: giá 1.320.000Đ.
 • Gói chữ ký số kho bạc 2 năm: giá 1.760.000Đ.
 • Gói chữ ký số kho bạc 3 năm: giá 2.220.000Đ.

Trường hợp khách hàng cá nhân đăng ký chữ ký số Viettel Thanh Hóa dùng USB token.

Đăng ký chữ ký số Viettel tại Thanh Hóa cá nhân dùng USB Token

Đăng ký chữ ký số Viettel tại Thanh Hóa cá nhân dùng USB Token.

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel tại Thanh hóa cá nhân sử dụng Token USB:

 • Gói 1 năm: tặng 6 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 18 tháng giá chỉ 1.045.000Đ.
 • Gói 2 năm: tặng 6 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 30 tháng giá chỉ 1.391.500Đ.
 • Gói 3 năm: tặng 9 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 45 tháng giá chỉ 1.188.000Đ.

Khách hàng doanh nghiệp dùng chữ ký số Server Viettel để ký hóa đơn điện tử.

Đăng ký chữ ký số Server Viettel tại Thanh Hóa ký hóa đơn điện tử.

Đăng ký chữ ký số Server Viettel tại Thanh Hóa ký hóa đơn điện tử.

Trường hợp khách hàng đã sử dụng chữ ký số Viettel tại Thanh Hóa đã hoặc sắp hết hạn sử dụng. Thì chỉ cần đăng ký gia hạn chữ ký số mà không cần phải đăng ký mới.

 • Khách hàng tại Thanh Hóa là công ty, cơ quan, tổ chức dùng chữ ký số Viettel giá rẻ bằng USB Token:
Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa Doanh Nghiệp dùng USB Token

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa Doanh Nghiệp dùng USB Token.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Thanh Hóa doanh Nghiệp dùng Token USB:

 1. Gói 1 năm: giá chỉ 1.276.000Đ. -> Thời gian sử dụng 12 tháng.
 2. Gói 2 năm: giá chỉ 2.191.000Đ. -> Thời gian sử dụng 24 tháng.
 3. Gói 3 năm: giá chỉ 2.909.000Đ. -> Thời gian sử dụng 36 tháng.

Trường hợp quý khách hàng sử dụng cả Token Viettel và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa Combo Viettel Ca và vBHXH

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa Combo Viettel Ca và vBHXH.

Bảng giá gia hạn Token Viettel Thanh Hóa doanh nghiệp dùng Combo Viettel CA và vBHXH:

 1. Gói Combo Viettel CA và vBHXH 1 năm: giá 1.276.000Đ. -> Tặng thêm 6 tháng, Tổng thời gian sử dụng 18 tháng.
 2. Gói Combo Viettel CA và vBHXH 2 năm: giá 2.190.000Đ. -> Tặng thêm 9 tháng, Tổng thời gian sử dụng 33 tháng.
 3. Gói Combo Viettel CA và vBHXH 3 năm: giá 2.910.000Đ. -> Tặng thêm 12 tháng, Tổng thời gian sử dụng 48 tháng.
 • Đối tượng khách hàng là công ty, tổ chức ký chữ ký số Viettel bằng Sim Viettel CA.
Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa Doanh nghiệp ký bằng Sim Viettel CA

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa Doanh nghiệp ký bằng Sim Viettel CA.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Thanh Hóa doanh nghiệp ký bằng Sim Viettel CA:

 1. Gói gia hạn 1 năm: 539.000Đ.
 2. Gói gia hạn 2 năm: 989.000Đ.
 3. Gói gia hạn 3 năm: 1.439.000Đ.

khách hàng là doanh nghiệp dùng chữ ký số Server Viettel để ký hóa đơn điện tử.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa ký hóa đơn điện tử

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa ký hóa đơn điện tử.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Server Viettel ký hóa đơn điện tử tại Thanh Hóa:

 1. Giá 880.000 -> gia hạn 1 năm: thời gian sử dụng 12 tháng.
 2. Giá 1.760.000 -> gia hạn 2 năm: thời gian sử dụng 24 tháng.
 3. Giá 2.640.000 -> gia hạn 3 năm: thời gian sử dụng 36 tháng.

Khách hàng là cá nhân trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Dùng chữ ký số USB Token Viettel ký hành chính công kho bạc.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa kho bạc

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa kho bạc.

Bảng giá gia hạn chữ ký số hành chính công kho bạc tại Thanh Hóa:

 1. Gói gia hạn chữ ký số kho bạc 1 năm: -> Giá chỉ 1.190.000Đ.
 2. Gói gia hạn chữ ký số kho bạc 2 năm: -> Giá chỉ 1.630.000Đ.
 3. Gói gia hạn chữ ký số kho bạc 1 năm: -> Giá chỉ 2.070.000Đ.
 • Trương hợp khách hàng cá nhân dùng chữ ký số Viettel ký bằng USB Token.
Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa cá nhân dùng USB Token

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa cá nhân dùng USB Token.

Bảng giá gia token Viettel Thanh Hóa cá nhân dùng USB:

 1. Gói 1 năm: giá 495.000Đ -> Khuyến mãi thời gian sử dụng 21 tháng.
 2. Gói 2 năm: giá 841.500Đ -> Khuyến mãi thời gian sử dụng 33 tháng.
 3. Gói 3 năm: giá 1.188.000Đ -> Khuyến mãi thời gian sử dụng 48 tháng.
 • khách hàng là cá nhân ký chữ ký số bằng Sim Viettel CA.
Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa cá nhân dùng Sim Viettel CA

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa cá nhân dùng Sim Viettel CA.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Thanh Hóa cá nhân ký bằng sim Viettel CA:

 1. Gia hạn gói 1 năm: -> Giá 359.000Đ.
 2. Gia hạn gói 2 năm: -> Giá 629.000Đ.
 3. Gia hạn gói 3 năm: -> Giá 899.000Đ.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mới dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp cần những giấy tờ gì?

Trường hợp khách hàng là công ty/ doanh nghiệp đăng ký chữ ký số Viettel mới hồ sơ gồm:

 • Hình giấy đăng ký kinh doanh doanh nghiệp bản gốc.
 • Hình chứng minh chủ doanh nghiệp bản gốc.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký tên đóng dấu mọc tròn đỏ doanh nghiệp.

Trường hợp đối tượng khách hàng là cơ quan/ tổ chức hồ sơ gồm:

 • Hình giấy quyết định thành lập cơ quan/ tổ chức.
 • Hình quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức.
 • Hình chứng minh thư người đứng đầu.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ có ký tên đóng dấu cơ quan.

Trường hợp chỉ gia hạn chữ ký số Viettel mà không đăng ký mới thì hồ sơ như thế nào?

Quý khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel chỉ cần ký số bằng chính Token khách hàng đang sử dụng vào phiếu yêu cầu gia hạn dịch vụ. Không cần phải cung cấp bất kỳ giấy tờ gì khác..

Thời gian thực hiện gia hạn chữ ký số cho khách hàng mất khoảng bao lâu?

Quý khách hàng sẽ được nhân viên Viettel hỗ trợ gia hạn dịch vụ qua Ultraview chỉ trong phòng 15 phút.

Sau khi gia hạn chữ ký số Viettel thành công. Khách hàng thanh toán tiền như thế nào?

Sau khi thực hiện gia hạn chữ ký số cho khách hàng thành công trên hệ thống. Nhân viên thực hiện gia hạn sẽ gửi hóa đơn điện tử qua email cho khách hàng.

Quý khách hàng thực hiện thanh toán chuyển khoản trực tiếp vào số tài Tập Đoàn Viettel.

Thông tin tài khoản để khách hàng thanh toán chuyển khoản:

Tên đơn vị thụ hưởng: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội.

Số Tài Khoản: 0514100062201.

Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng hoặc gia hạn chữ ký số Viettel Thanh Hóa có thể liên hệ số nào?

Quý khách hàng tại Thanh Hóa đăng ký gia hạn các loại chữ ký số Viettel. Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982.204.204 để được hỗ trợ gia hạn dịch vụ nhanh chóng trong vòng 15 phút.

Các Video hướng dẫn xử lý các lỗi mà khách hàng thường gọi lên Tổng đài chữ ký số Viettel để yêu cầu hỗ trợ.

goài dịch vụ chữ ký số Viettel còn cung cấp những dịch vụ nào khác?

 1. Dịch vụ di động trả sau Viettel cho doanh nghiệp. Dịch vụ di động trả sau phù hợp với các doanh nghiệp có hỗ trợ tiền cước điện thoại cho nhân viên hoặc đăng ký trả sau Viettel cho toàn bộ nhân viên trong công ty để tiết kiệm chi phí tiền cước điện thoại.
 2. Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho doanh nghiệp. Với dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel sẽ giúp cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử được dễ dàng nhanh chóng với chi phí tiết kiệm nhất. Phù hợp với quy định của chính phủ về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
 3. Dịch vụ điện thoại tổng đài Viettel cho doanh nghiệp. Với dịch vụ điện thoại tổng đài Viettel hiện đang cung cấp 3 dịch vụ điện thoại tổng đài là. Tổng đài trung kế E1, điện thoại tổng đài 1800 Viettel, điện thoại tổng đài 1900 Viettel.
 4. Dịch vụ leasedLine kênh truyền dành cho doanh nghiệp. Đây là dịch vụ kênh thuê riêng cao cấp nhất dành cho đối tượng doanh nghiệp như các ngân hàng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
 5. Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá đăng ký mới cũng như gia hạn BHXH Viettel.

Tham khảo thêm các sản phẩm, dịch vụ do Viettel cung cấp tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/.

Liên hệ số Tổng đài Chữ Ký Số Viettel 0982.204.204 để được tư vấn miễn phí dịch vụ.

5/5 - (2 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204