Cập Nhật Bảng Giá Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel Mới Nhất 2019

Bảng Giá chữ ký số Viettel 2019 có gì mới?

Bảng giá dịch vụ chữ ký số Viettel

Bảng giá dịch vụ chữ ký số Viettel

Quý khách hàng là các doanh nghiệp, công ty, tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký chữ ký số Viettel mới hoặc đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel sẽ được ưu đãi chiết khấu trực tiếp 20% theo bảng giá chữ ký số Viettel sau:

Bảng giá dịch vụ chữ ký số Viettel áp dụng cho khách hàng đăng ký mới được chiết khấu 20%:

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

 • Đối với doanh nghiệp, công ty, tổ chức sử dụng chữ ký số Viettel bằng USB Token. Có 3 gói như sau:
 1. Gói 1 năm: Giá xuất hóa đơn 1826000đ bao gồm thiết bị USB Token 550000đ sử dụng dịch vụ trong 12 tháng. Khách hàng được chiết khấu trực tiếp 20% chỉ phải thanh toán 1460000đ.
 2. Gói 2 năm: Giá xuất hóa đơn 2741000đ bao gồm thiết bị USB Token 550000đ sử dụng dịch vụ trong 24 tháng. Khách hàng được chiết khấu trực tiếp 20% chỉ phải thanh toán 2192000đ.
 3. Gói 3 năm: Giá xuất hóa đơn 3109000đ được miễn phí thiết bị USB Token 550000đ sử dụng dịch vụ trong 36 tháng. Khách hàng được chiết khấu trực tiếp 20% chỉ phải thanh toán 2487000đ.
 • Đối với doanh nghiệp, công ty, tổ chức sử dụng chữ ký số Viettel bằng Sim CA ký trên điện thoại, máy tính bảng. Có 3 gói như sau:

 1. Giá gói 1 năm dịch vụ chữ ký số Viettel trên sim. Giá xuất hóa đơn 599000đ, sử dụng trong 12 tháng. Chiết khấu trực tiếp 20%, chỉ phải thanh toán 479000đ.
 2. Giá gói 2 năm dịch vụ chữ ký số Viettel trên sim. Giá xuất hóa đơn 1099000đ, sử dụng trong 24 tháng. Chiết khấu trực tiếp 20%, chỉ phải thanh toán 879000đ.
 3. Giá gói 3 năm dịch vụ chữ ký số Viettel trên sim. Giá xuất hóa đơn 1599000đ, sử dụng trong 36 tháng. Chiết khấu trực tiếp 20%, chỉ phải thanh toán 1279000đ.
 • Đối với khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng chữ ký số Viettel USB Token. Có 3 gói cước cho khách hàng:

 1. Gói cá nhân 1 năm USB Token: Giá tiền xuất hóa đơn 1045000đ. Giá ưu đãi sau chiết khấu 20% còn 836000 sử dụng trong 12 tháng.
 2. Gói cá nhân 2 năm USB Token: Giá tiền xuất hóa đơn 1391500đ. Giá ưu đãi sau chiết khấu 20% còn 1113000 sử dụng trong 24 tháng.
 3. Gói cá nhân 3 năm USB Token: Giá tiền xuất hóa đơn 1188000đ ( thấp hơn gói 2 năm do được miễn phí USB Token trị giá 550000đ ). Giá ưu đãi sau chiết khấu 20% còn 950000 sử dụng trong 36 tháng.
 • Đối với khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng chữ ký số Viettel trên Sim CA. Cũng Có 3 gói cước cho khách hàng:

 1. Gói cước chữ ký số sử dụng Sim Viettel CA 1 năm. Giá xuất hóa đơn 399000đ, giá ưu đãi thanh toán thực tế chỉ 229000đ.
 2. Gói cước chữ ký số sử dụng Sim Viettel CA 2 năm. Giá xuất hóa đơn 699000đ, giá ưu đãi thanh toán thực tế chỉ 559000đ.
 3. Gói cước chữ ký số sử dụng Sim Viettel CA 3 năm. Giá xuất hóa đơn 999000đ, giá ưu đãi thanh toán thực tế chỉ 799000đ.

Bảng giá dịch vụ chữ ký số Viettel áp dụng cho khách hàng đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel được chiết khấu 20%:

BẢNG GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

BẢNG GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

 • Đầu tiên là các gói gia hạn cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp sử dụng chữ ký số Viettel bằng USB Token:

 1. Gói gia hạn chữ ký số Viettel 1 năm: -> Giá tiền xuất hóa đơn: 1.276.000đ -> thời gian sử dụng 12 tháng -> chiết khấu trực tiếp 20% khách hàng chỉ phải thanh toán 1.020.800đ.
 2. Gói gia hạn chữ ký số Viettel 2 năm: -> Giá tiền xuất hóa đơn: 2.191.000đ -> thời gian sử dụng 24 tháng -> chiết khấu trực tiếp 20% khách hàng chỉ phải thanh toán 1.752.800đ.
 3. Gói gia hạn chữ ký số Viettel 3 năm: -> Giá tiền xuất hóa đơn: 2.909.000đ -> thời gian sử dụng 36 tháng -> chiết khấu trực tiếp 20% khách hàng chỉ phải thanh toán 2.327.200đ.
 • Thứ hai là các gói gia hạn cho đối tượng khách hàng cá nhân sử dụng chữ ký số Viettel bằng USB Token:

 1. Gói cá nhân sử dụng Token gia hạn 1 năm -> Tiền xuất trên hóa đơn: 495.000đ -> thời gian sử dụng 12 tháng + khách hàng được khuyến mãi tặng 9 tháng: tổng thời gian sử dụng 21 tháng. -> Khách hàng được chiết khấu 20% còn 396.000đ.
 2. Gói cá nhân sử dụng Token gia hạn 2 năm -> Tiền xuất trên hóa đơn: 841.500đ -> thời gian sử dụng 24 tháng + khách hàng được khuyến mãi tặng 9 tháng: tổng thời gian sử dụng 33 tháng. -> Khách hàng được chiết khấu 20% còn 673.200đ.
 3. Gói cá nhân sử dụng Token gia hạn 3 năm -> Tiền xuất trên hóa đơn: 1.188.000đ -> thời gian sử dụng 36 tháng + khách hàng được khuyến mãi tặng 12 tháng: tổng thời gian sử dụng 48 tháng. -> Khách hàng được chiết khấu 20% còn 954.400đ.
 • Thứ ba là các gói gia hạn cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp/ công ty sử dụng chữ ký số Viettel bằng Sim CA:

 1. Gói gia hạn chữ ký số Viettel doanh nghiệp dùng Sim CA 1 năm: -> Giá tiền xuất hóa đơn: 539.000đ -> thời gian sử dụng 12 tháng -> khách hàng được chiết khấu trực tiếp 20% chỉ phải thanh toán 431.200đ.
 2. Gói gia hạn chữ ký số Viettel doanh nghiệp dùng Sim CA 2 năm: -> Giá tiền xuất hóa đơn: 898.000đ -> thời gian sử dụng 24 tháng -> khách hàng được chiết khấu trực tiếp 20% chỉ phải thanh toán 791.200đ.
 3. Gói gia hạn chữ ký số Viettel doanh nghiệp dùng Sim CA 3 năm: -> Giá tiền xuất hóa đơn: 1.439.000đ -> thời gian sử dụng 36 tháng -> khách hàng được chiết khấu trực tiếp 20% chỉ phải thanh toán 1.151.200đ.
 • Cuối cùng là các gói gia hạn cho đối tượng khách hàng cá nhân sử dụng chữ ký số Viettel bằng Sim CA:

 1. Gói gia hạn 1 năm cho khách hàng cá nhân sử dụng Sim CA: -> Giá tiền trên hóa đơn: 359.000đ. -> Thời gian sử dụng 12 tháng. -> Chiết khấu trực tiếp 20%. -> Chỉ phải thanh toán 287.200đ.
 2. Gói gia hạn 2 năm cho khách hàng cá nhân sử dụng Sim CA: -> Giá tiền trên hóa đơn: 629.000đ. -> Thời gian sử dụng 24 tháng. -> Chiết khấu trực tiếp 20%. -> Chỉ phải thanh toán 503.200đ.
 3. Gói gia hạn 3 năm cho khách hàng cá nhân sử dụng Sim CA: -> Giá tiền trên hóa đơn: 899.000đ. -> Thời gian sử dụng 36 tháng. -> Chiết khấu trực tiếp 20%. -> Chỉ phải thanh toán 719.200đ.

Bảng giá dịch vụ chữ ký số Viettel cho dịch vụ hành chính công kho bạc tại TPHCM. Đối tượng khách hàng sử dụng hành chính công kho bạc.

Chữ ký số Viettel hành chính công kho bạc

Chữ ký số Viettel hành chính công kho bạc

Các cơ quan hành chính sự nghiệp như: Trường học, các ủy ban nhân dân các Quận/Huyện, Phường/Xã. Các cơ quan phòng ban trực thuộc tại TPHCM.

 1. Gói chữ ký số Viettel hành chính công kho bạc 1 năm giá 1.320.000đ. Thời gian sử dụng 12 tháng.
 2. Gói chữ ký số Viettel hành chính công kho bạc 2 năm giá 1.760.000đ. Thời gian sử dụng 24 tháng.
 3. Gói chữ ký số Viettel hành chính công kho bạc 3 năm giá 2.200.000đ. Thời gian sử dụng 36 tháng.

Thủ tục đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel – Viettel CA cần những gì?

Đối với doanh nghiệp/ công ty đăng ký chữ ký số Viettel hồ sơ gồm:

 • Giấy đăng ký kinh doanh của công ty/ doanh nghiệp.
 • CMT hoặc thẻ căn cước công dân của giám đốc.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp theo mẫu. Doanh nghiệp ký tên đóng dấu mộc tròn đỏ trên hợp đồng.

Thủ tục đối với cá nhân đăng ký chữ ký số Viettel hoặc đăng ký chữ ký số Viettel cho dịch vụ công của cá nhân. Chỉ cần chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân còn hạn sử dụng ( không quá 15 năm ).

Để đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp phải liên hệ ở đâu?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel cho doanh nghiệp/ công ty. Hoặc đăng ký chữ ký số Viettel hành chính công Kho Bạc tại TPHCM chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982.204.204.

Doanh nghiệp đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel có được ưu đãi khi đăng ký sử dụng các dịch vụ khác do Viettel cung cấp không?

Viettel có chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng đa dịch vụ do Viettel cung cấp. Cụ thể các ưu đãi áp dụng cho khách hàng đăng ký thêm các dịch vụ khác như sau:

 1. Khi doanh nghiệp đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel CA sẽ được tặng miễn phí dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel VBHXH.
 2. Giảm 50% phí đăng ký khởi tạo khi doanh nghiệp đăng ký hóa đơn điện tử Viettel. ( Phí khởi tạo 1.000.000đ giảm 50% còn 500.000đ ).
 3. Miễn phí hòa mạng khi đăng ký di động trả sau Viettel. ( phí hòa mạng 60.000 cho 1 thuê bao di động trả sau hòa mạng mới ).
 4. Miễn phí lắp đặt, miễn phí thiết bị khi khách hàng đăng ký mạng cáp quang Viettel doanh nghiệp.

Chi tiết các sản phẩm dịch vụ khác xem tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/.

Liên hệ ngay Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982.204.204 để được tư vấn chi tiết dịch vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add your comment

0982204204