Bảng Giá Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Giá Rẻ 2023

Visits: 77

Bảng Giá Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel 2023 Giá Rẻ Siêu Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng Gia Hạn.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ.

Quý khách hàng sẽ được đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ với chiết khấu trực tiếp lên đến 20%.

Một trong những nguyên nhân khách hàng không dám đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ là có phải chính hãng Viettel hay không?

Để khách hàng hoàn toàn yên tâm khi đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ với chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn lên đến 20%.

Sau khi nhân viên thực hiện gia hạn chữ ký số Viettel thành công trên hệ thống. Khách hàng ký vào phiếu yêu cầu gia hạn chữ ký số Viettel bằng chính USB Token của khách hàng đang sử dụng.

Nhân viên Viettel sẽ gửi hóa đơn điện tử vào email của khách hàng. Sau khi khách hàng đã nhận được hóa đơn điện tử.

Khách hàng chuyển khoản thanh toán trực tiếp vào số Tài Khoản của Tập Đoàn Viettel ( không phải số tài khoản của nhân viên hay đại lý bên ngoài ).

Thông tin số tài khoản thụ hưởng Viettel:

Tên đơn vị thụ hưởng: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội.

Số Tài Khoản: 0514100062201

Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.

Số tiền khách hàng chuyển khoản thanh toán sẽ được chiết khấu trực tiếp trên giá hóa đơn.

Ví dụ: Khách hàng gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói 3 năm giá gói cước xuất trên hóa đơn là 2.909.000đ.

Khách hàng chỉ cần chuyển khoản số tiền đã trừ chiết khấu 20%: 582.000đ. Số tiền khách hàng còn phải chuyển: 2.327.000đ.

Cụ thể bảng giá các gói gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ?

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ đối tượng khách hàng dùng USB Token:

 1. Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ doanh nghiệp dùng USB:
Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token.

Chi tiết bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm:

 • Gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói 1 năm. -> Doanh nghiệp dùng USB Token. -> Giá xuất hóa đơn 1.276.000đ -> chiết khấu trực tiếp 20%. -> Giá thanh toán 1.020.000đ.
 • Gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói 2 năm. -> Doanh nghiệp dùng USB Token. -> Giá xuất hóa đơn 2.191.000đ -> chiết khấu trực tiếp 20%. -> Giá thanh toán 1.752.000đ.
 • Gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói 3 năm. -> Doanh nghiệp dùng USB Token. -> Giá xuất hóa đơn 2.909.000đ -> chiết khấu trực tiếp 20%. -> Giá thanh toán 2.327.000đ.

2. Bảng giá gia hạn token Viettel giá rẻ cá nhân dùng USB:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ cá nhân dùng USB Token

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ cá nhân dùng USB Token.

 • Gia hạn token Viettel giá rẻ gói 1 năm cá nhân dùng USB: giá xuất hóa đơn 495.000đ tặng thêm 9 tháng. Chiết khấu 20% chỉ phải thanh toán 396.000đ.
 • Gia hạn token Viettel giá rẻ gói 2 năm cá nhân dùng USB: giá xuất hóa đơn 841.500đ tặng thêm 9 tháng. Chiết khấu 20% chỉ phải thanh toán 673.000đ.
 • Gia hạn token Viettel giá rẻ gói 3 năm cá nhân dùng USB: giá xuất hóa đơn 1.188.000đ tặng thêm 12 tháng. Chiết khấu 20% chỉ phải thanh toán 950.000đ.

3. Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ hành chính công kho bạc.

Bảng giá gia hạn token Viettel giá rẻ hành chính công kho bạc

Bảng giá gia hạn token Viettel giá rẻ hành chính công kho bạc.

 • Gia hạn chữ ký số Viettel 1 năm kho bạc giá 1.190.000đ.
 • Gia hạn chữ ký số Viettel 2 năm kho bạc giá 1.630.000đ.
 • Gia hạn chữ ký số Viettel 3 năm kho bạc giá 2.070.000đ.

4. Bảng giá gia hạn token Viettel giá rẻ và phần mềm vBHXH combo:

Bảng giá gia hạn token Viettel giá rẻ và phần mềm vBHXH Combo.

 • Giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói combo Viettel Ca và vBHXH 1 năm giá xuất hóa đơn 1.276.000đ. Thời gian sử dụng 18 tháng, chiết khấu 20% chỉ phải thanh toán 1.020.000đ.
 • Giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói combo Viettel Ca và vBHXH 2 năm giá xuất hóa đơn 2.190.000đ. Thời gian sử dụng 18 tháng, chiết khấu 20% chỉ phải thanh toán 1.752.000đ.
 • Giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói combo Viettel Ca và vBHXH 3 năm giá xuất hóa đơn 2.910.000đ. Thời gian sử dụng 18 tháng, chiết khấu 20% chỉ phải thanh toán 2.328.000đ.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ đối tượng khách hàng dùng sim Viettel CA:

 1. Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ doanh nghiệp dùng sim Viettel CA.
Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ doanh nghiệp dùng Sim Viettel CA

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ doanh nghiệp dùng Sim Viettel CA.

 • Giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói 1 năm doanh nghiệp dùng Sim Viettel CA: thanh toán thực tế sau chiết khấu: 431.000đ.
 • Giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói 2 năm doanh nghiệp dùng Sim Viettel CA: thanh toán thực tế sau chiết khấu: 791.000đ.
 • Giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói 3 năm doanh nghiệp dùng Sim Viettel CA: thanh toán thực tế sau chiết khấu: 1.151.000đ.

2. Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ cá nhân dùng sim Viettel CA:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ cá nhân dùng Sim Viettel CA

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ cá nhân dùng Sim Viettel CA.

 • Giá gia hạn token Viettel giá rẻ gói 1 năm cá nhân dùng Sim Viettel CA: giá sau chiết khấu: 287.000đ.
 • Giá gia hạn token Viettel giá rẻ gói 1 năm cá nhân dùng Sim Viettel CA: giá sau chiết khấu: 503.000đ.
 • Giá gia hạn token Viettel giá rẻ gói 1 năm cá nhân dùng Sim Viettel CA: giá sau chiết khấu: 719.000đ.

Bảng giá chữ ký số Viettel giá rẻ áp dụng cho khách hàng đăng ký mới dùng USB:

1.Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel doanh nghiệp sử dụng USB Token đăng ký mới:

Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel doanh nghiệp đăng ký mới dùng USB Token

Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel doanh nghiệp đăng ký mới dùng USB Token.

 • Chữ ký số Viettel giá rẻ gói 1 năm doanh nghiệp đăng ký mới dùng USB Token: giá xuất hóa đơn 1.826.000đ. Giá thanh toán thực tế sau chiết khấu: 1.460.000đ.
 • Chữ ký số Viettel giá rẻ gói 2 năm doanh nghiệp đăng ký mới dùng USB Token: giá xuất hóa đơn 2.741.000đ. Giá thanh toán thực tế sau chiết khấu: 2.192.000đ.
 • Chữ ký số Viettel giá rẻ gói 3 năm doanh nghiệp đăng ký mới dùng USB Token: giá xuất hóa đơn 3.109.000đ. Giá thanh toán thực tế sau chiết khấu: 2.487.000đ.

2.Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel và phần mềm vBHXH combo doanh nghiệp đăng ký mới.

Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel doanh nghiệp đăng ký mới dùng USB Token và vBHXH combo

Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel doanh nghiệp đăng ký mới dùng USB Token và vBHXH combo.

 • Chữ ký số giá rẻ Viettel gói 1 năm combo Viettel CA và vBHXH: giá xuất hóa đơn 1.826.000đ. Chiết khấu 20% tặng thêm 6 tháng sử dụng, chỉ phải thanh toán: 1.460.000đ.
 • Chữ ký số giá rẻ Viettel gói 2 năm combo Viettel CA và vBHXH: giá xuất hóa đơn 2.775.000đ. Chiết khấu 20% tặng thêm 9 tháng sử dụng, chỉ phải thanh toán: 2.220.000đ.
 • Chữ ký số giá rẻ Viettel gói 3 năm combo Viettel CA và vBHXH: giá xuất hóa đơn 3.110.000đ. Chiết khấu 20% tặng thêm 12 tháng sử dụng, chỉ phải thanh toán: 2.488.000đ.

      3.Bảng giá chữ ký số Viettel giá rẻ cá nhân sử dụng USB Token đăng ký mới:

 • Gói 1 năm chữ ký số Viettel giá rẻ cá nhân dùng USB Token đăng ký mới giá sau chiết khấu 836.000. Thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Gói 2 năm chữ ký số Viettel giá rẻ cá nhân dùng USB Token đăng ký mới giá sau chiết khấu 1.113.000. Thời gian sử dụng 30 tháng.
 • Gói 3 năm chữ ký số Viettel giá rẻ cá nhân dùng USB Token đăng ký mới giá sau chiết khấu 950.000. Thời gian sử dụng 45 tháng.

4.Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel hành chính công kho bạc đăng ký mới.

Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel kho bạc hành chính công đăng ký mới dùng USB Token

Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel kho bạc hành chính công đăng ký mới dùng USB Token.

 • Gói 1 năm chữ ký số Viettel giá rẻ kho bạc: giá 1.320.000đ.
 • Gói 2 năm chữ ký số Viettel giá rẻ kho bạc: giá 1.760.000đ.
 • Gói 3 năm chữ ký số Viettel giá rẻ kho bạc: giá 2.200.000đ.

     5.Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel áp dụng cho khách hàng đăng ký mới dùng Sim Viettel CA:

 • Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel doanh nghiệp dùng Sim Viettel CA đăng ký mới.
Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel doanh nghiệp đăng ký mới dùng Sim Viettel CA

Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel doanh nghiệp đăng ký mới dùng Sim Viettel CA.

 • Gói 1 năm chữ ký số Viettel giá rẻ doanh nghiệp dùng sim đăng ký mới: giá thanh toán sau chiết khấu 479.000đ.
 • Gói 2 năm chữ ký số Viettel giá rẻ doanh nghiệp dùng sim đăng ký mới: giá thanh toán sau chiết khấu 879.000đ.
 • Gói 3 năm chữ ký số Viettel giá rẻ doanh nghiệp dùng sim đăng ký mới: giá thanh toán sau chiết khấu 1.279.000đ.

6.Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel cá nhân dùng Sim Viettel CA đăng ký mới.

Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel cá nhân đăng ký mới dùng Sim Viettel CA

Bảng giá chữ ký số giá rẻ Viettel cá nhân đăng ký mới dùng Sim Viettel CA.

 • Gói 1 năm cá nhân dùng Sim Viettel CA giá sau chiết khấu: 229.000đ.
 • Gói 2 năm cá nhân dùng Sim Viettel CA giá sau chiết khấu: 559.000đ.
 • Gói 3 năm cá nhân dùng Sim Viettel CA giá sau chiết khấu: 799.000đ.

Khách hàng có nhu cầu gia hạn token Viettel chữ ký số giá rẻ phải liên hệ như thế nào?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ hoặc đăng ký chữ ký số Viettel giá rẻ mới. Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel: 0982.204.204 để được gia hạn nhanh chóng trong 2H.

Liên hệ ngay Tổng Đài Chữ Ký Số Viettel 0982.204.204 để được tư vấn miễn phí.

 1. Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho công ty/ doanh nghiệp.
 2. Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Với giá tốt nhất thị trường cho khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn BHXH Viettel khi hết hạn.
 3. Đăng ký dịch vụ giám sát hành trình Viettel – V-tracking cho công ty vận tải.
 4. Đăng ký di động trả sau Viettel cho doanh nghiệp.

Tham khảo thêm các sản phẩm dịch vụ khác tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/.

5/5 - (2 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204