Bảng Giá Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tại Hà Nội 2021

Hits: 34

0
(0)

Bảng Giá Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tại Hà Nội 2021 Mới Nhất.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021

Cập nhật bảng giá gia hạn chữ Ký Số Viettel tại Hà Nội 2020 cho doanh nghiệp tại Hà Nội.

Quý khách hàng là cá công ty/ doanh nghiệp/ tổ chức tại Hà Nội đang sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel – Viettel CA đã hoặc sắp hết hạn sử dụng có thể tham khảo bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Hà Nội sau:

 1. Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số bằng USB Token.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng USB Token:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2020 doanh nghiệp ký USB Token

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 doanh nghiệp ký USB Token.

Cụ thể chi tiết các gói gia hạn chữ ký số Viettel Hà Nội:

 • Gói gia hạn 1 năm -> giá chỉ 1.276.000đ -> thời gian sử dụng 12 tháng.
 • Gói gia hạn 2 năm -> giá chỉ 1.191.000đ -> thời gian sử dụng 24 tháng.
 • Gói gia hạn 3 năm -> giá chỉ 2.909.000đ -> thời gian sử dụng 36 tháng.

2.Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số bằng Sim Viettel – CA.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Hà Nội cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng Sim Viettel CA:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2020 doanh nghiệp ký Sim Viettel CA

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 doanh nghiệp ký Sim Viettel CA.

 • Gói gia hạn 1 năm doanh nghiệp sử dụng sim Viettel CA giá 539.000.
 • Gói gia hạn 2 năm doanh nghiệp sử dụng sim Viettel CA giá 989.000.
 • Gói gia hạn 3 năm doanh nghiệp sử dụng sim Viettel CA giá 1.439.000.

3. Khách hàng cá nhân sử dụng chữ ký số Viettel bằng USB Token.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2020 cho khách hàng cá nhân dùng USB Token:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2020 cá nhân ký USB Token

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 cá nhân ký USB Token.

 • Gói 1 năm: giá 495.000đ tặng 9 tháng tổng thời gian sử dụng 21 tháng.
 • Gói 2 năm: giá 841.500đ tặng 9 tháng tổng thời gian sử dụng 33 tháng.
 • Gói 3 năm: giá 1.188.000đ tặng 12 tháng tổng thời gian sử dụng 48 tháng.

4.Khách hàng cá nhân sử dụng chữ ký số Viettel bằng Sim Viettel CA.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Hà Nội 2021 cho khách hàng cá nhân dùng Sim Viettel CA:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2020 cá nhân ký Sim Viettel CA

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 cá nhân ký Sim Viettel CA.

 • Giá gia hạn gói 1 năm: 359.000đ.
 • Giá gia hạn gói 2 năm: 629.000đ.
 • Giá gia hạn gói 3 năm: 899.000đ.

5. Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng combo 2 dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel và chữ ký số Viettel.

Bảng giá combo gia hạn chữ ký số Viettel và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel tại Hà Nội 2021.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2020 gia hạn combo Viettel Ca và vBHXH

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 gia hạn combo Viettel Ca và vBHXH.

 • Giá gia hạn combo gói 1 năm: 1.276.000đ tặng thêm 6 tháng tổng thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Giá gia hạn combo gói 2 năm: 2.190.000đ tặng thêm 9 tháng tổng thời gian sử dụng 33 tháng.
 • Giá gia hạn combo gói 3 năm: 2.910.000đ tặng thêm 12 tháng tổng thời gian sử dụng 48 tháng.

6. Khách hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số Viettel hành chính công kho bạc:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Kho Bạc tại Hà Nội 2021:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel kho bạc tại Hà Nội 2020

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel kho bạc tại Hà Nội 2021.

 • Gia hạn 1 năm chữ ký số Viettel kho bạc: giá 1.190.000đ.
 • Gia hạn 2 năm chữ ký số Viettel kho bạc: giá 1.630.000đ.
 • Gia hạn 3 năm chữ ký số Viettel kho bạc: giá 2.070.000đ.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa dùng chữ ký số Viettel muốn đăng ký chữ ký số Viettel mới tại Hà Nội thì giá dịch vụ như thế nào?

1. Đăng ký mới chữ ký số Viettel Hà Nội 2021 doanh nghiệp sử dụng USB Token:

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 áp dụng cho doanh nghiệp đăng ký mới sử dụng USB token:

Bảng giá chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2020 doanh nghiệp ký USB Token đăng ký mới

Bảng giá chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 doanh nghiệp ký USB Token đăng ký mới.

 • Đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội mới 1 năm dùng USB Token : giá 1.826.000đ.
 • Đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội mới 2 năm dùng USB Token : giá 2.741.000đ.
 • Đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội mới 3 năm dùng USB Token : giá 3.109.000đ.

2. Đăng ký mới chữ ký số Viettel Hà Nội 2021 doanh nghiệp dùng sim Viettel CA.

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel tại Hà Nội cho doanh nghiệp đăng ký mới sử dụng Sim Viettel CA.

Bảng giá chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2020 doanh nghiệp ký Sim Viettel Ca đăng ký mới

Bảng giá chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 doanh nghiệp ký Sim Viettel Ca đăng ký mới.

 • Gói 1 năm doanh nghiệp đăng ký mới dùng sim Viettel CA giá: 599.000đ.
 • Gói 2 năm doanh nghiệp đăng ký mới dùng sim Viettel CA giá: 1.099.000đ.
 • Gói 3 năm doanh nghiệp đăng ký mới dùng sim Viettel CA giá: 1.599.000đ.

3. Cá nhân đăng ký mới dùng USB Token:

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội 2021 áp dụng cho cá nhân đăng ký mới sử dụng USB token:

Bảng giá chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2020 cá nhân ký USB Token đăng ký mới

Bảng giá chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 cá nhân ký USB Token đăng ký mới.

 • Gói 1 năm cá nhân dùng USB token: giá 1.045.000đ thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Gói 2 năm cá nhân dùng USB token: giá 1.391.500đ thời gian sử dụng 30 tháng.
 • Gói 3 năm cá nhân dùng USB token: giá 1.188.000đ thời gian sử dụng 45 tháng.

4. Cá nhân đăng ký chữ ký số Viettel mới dùng Sim Viettel CA.

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội áp dụng cho cá nhân đăng ký mới sử dụng Sim Viettel CA.

Bảng giá chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2020 cá nhân ký sim Viettel CA đăng ký mới

Bảng giá chữ ký số Viettel tại Hà Nội 2021 cá nhân ký sim Viettel CA đăng ký mới.

 • Gói 1 năm đăng ký mới cá nhân dùng Sim Viettel CA: giá 399.000đ.
 • Gói 2 năm đăng ký mới cá nhân dùng Sim Viettel CA: giá 699.000đ.
 • Gói 3 năm đăng ký mới cá nhân dùng Sim Viettel CA: giá 999.000đ.

5. Trường hợp doanh nghiệp tại Hà Nội có nhu cầu đăng ký chữ ký số Viettel và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội. Có thể đăng ký combo 2 dịch vụ theo bảng giá sau:

Bảng giá đăng ký mới chữ ký số Viettel và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH 2020:

Bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội 2020 Combo Viettel Ca và vBHXH đăng ký mới

Bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội 2021 Combo Viettel Ca và vBHXH đăng ký mới.

 • Gói combo 1 năm Viettel CA và vBHXH: giá 1.826.000đ tặng 6 tháng thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Gói combo 2 năm Viettel CA và vBHXH: giá 2.775.000đ tặng 9 tháng thời gian sử dụng 33 tháng.
 • Gói combo 3 năm Viettel CA và vBHXH: giá 3.110.000đ tặng 12 tháng thời gian sử dụng 48 tháng.

6. Trường hợp khách hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp tại Hà Nội sử dụng chữ ký số Viettel hành chính công kho bạc đăng ký mới.

Bảng giá chữ ký số Viettel Kho Bạc tại Hà Nội 2021 áp dụng khách hàng đăng ký mới:

Bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội Hành chính công kho bạc đăng ký mới

Bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội Hành chính công kho bạc đăng ký mới.

 • Gói 1 năm chữ ký số Viettel kho bạc đăng ký mới giá: 1.320.000đ.
 • Gói 2 năm chữ ký số Viettel kho bạc đăng ký mới giá: 1.760.000đ.
 • Gói 3 năm chữ ký số Viettel kho bạc đăng ký mới giá: 2.200.000đ.

Khách hàng có nhu cầu gia hạn chữ ký số Viettel tại Hà Nội phải liên hệ như thế nào để được gia hạn hoặc đăng ký mới?

Quý khách hàng tại Hà Nội có nhu cầu gia hạn chữ ký số Viettel chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng Đài Chữ Ký Số Viettel 0982.204.204 để được gia hạn nhanh chóng trong vòng 2H.

Ngoài dịch vụ chữ ký số Viettel còn cung cấp những dịch vụ nào khác?

 1. Dịch vụ di động trả sau Viettel cho doanh nghiệp. Dịch vụ di động trả sau phù hợp với các doanh nghiệp có hỗ trợ tiền cước điện thoại cho nhân viên hoặc đăng ký trả sau Viettel cho toàn bộ nhân viên trong công ty để tiết kiệm chi phí tiền cước điện thoại.
 2. Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho doanh nghiệp. Với dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel sẽ giúp cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử được dễ dàng nhanh chóng với chi phí tiết kiệm nhất. Phù hợp với quy định của chính phủ về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
 3. Dịch vụ điện thoại tổng đài Viettel cho doanh nghiệp. Với dịch vụ điện thoại tổng đài Viettel hiện đang cung cấp 3 dịch vụ điện thoại tổng đài là. Tổng đài trung kế E1, điện thoại tổng đài 1800 Viettel, điện thoại tổng đài 1900 Viettel.
 4. Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA cho doanh nghiệp. Đây là dịch vụ phổ biến mà hầu hết các doanh nghiệp đều phải sử dụng cho việc kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan…
 5. Dịch vụ leasedLine kênh truyền dành cho doanh nghiệp. Đây là dịch vụ kênh thuê riêng cao cấp nhất dành cho đối tượng doanh nghiệp như các ngân hàng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
 6. Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá đăng ký mới cũng như gia hạn BHXH Viettel.

Viettel cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ viễn thông – CNTT cho khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp. Chi tiết các sản phẩm dịch vụ do Viettel cung cấp xem tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/.

Liên hệ ngay Tổng đài Viettel để được tư vấn các sản phẩm dịch vụ Viettel: 0982.204.204.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Contact Me on Zalo
0982204204