Báo Giá Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Thị Trường Cấp Mới Và Gia Hạn

Visits: 7

Báo Giá Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Thị Trường Cấp Mới Và Gia Hạn Từ Tất Cả Các Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số mới cũng như gia hạn chữ ký số từ các nhà cung cấp dịch vụ hiện nay trên thị trường có thể tham khảo bảng báo giá sau:

Báo Giá Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Thị Trường Cấp Mới

Báo Giá Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Thị Trường Cấp Mới.

Báo Giá Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Thị Trường Cấp Mới Từ Các Đơn Vị:

 1. Chữ ký số giá rẻ Viettel:
 • Cấp mới gói 1 năm: -> Giá hóa đơn: 1826000Đ -> Giá thực thu chỉ còn: 1359000Đ.
 • Cấp mới gói 2 năm: -> Giá hóa đơn: 2741000Đ -> Giá thực thu chỉ còn: 1908000Đ.
 • Cấp mới gói 3 năm: -> Giá hóa đơn: 3109000Đ -> Giá thực thu chỉ còn: 1990000Đ.

     2. Chữ ký số FPT CA:

 • Cấp mới gói 1 năm: -> Giá hóa đơn: 1827000Đ -> Thực thu chỉ còn: 1359000Đ.
 • Cấp mới gói 2 năm: -> Giá hóa đơn: 2739000Đ -> Thực thu chỉ còn: 1945000Đ.
 • Cấp mới gói 3 năm: -> Giá hóa đơn: 3107000Đ -> Thực thu chỉ còn: 2115000Đ.

   3. Chữ ký số VNPT CA:

 • Cấp mới gói 1 năm: -> Trên hóa đơn: 1826000Đ -> Khuyến mãi chỉ còn: 1440000Đ.
 • Cấp mới gói 2 năm: -> Trên hóa đơn: 2740000Đ -> Khuyến mãi chỉ còn: 2180000Đ.
 • Cấp mới gói 3 năm: -> Trên hóa đơn: 3112000Đ -> Khuyến mãi chỉ còn: 2440000Đ.

   4. Chữ ký số BKAV CA:

 • Gói 1 năm: Hóa đơn: 1825000Đ -> Ưu đãi còn: 1540000Đ.
 • Gói 2 năm: Hóa đơn: 2744000Đ -> Ưu đãi còn: 2000000Đ.
 • Gói 3 năm: Hóa đơn: 3109000Đ -> Ưu đãi còn: 2540000Đ.

     5. Chữ ký số Easy CA:

 • Gói 1 năm: Tiền Hóa Đơn: 1680000 -> giảm giá còn: 910000Đ.
 • Gói 2 năm: Tiền Hóa Đơn: 2480000 -> giảm giá còn: 1440000Đ.
 • Gói 3 năm: Tiền Hóa Đơn: 2800000 -> giảm giá còn: 1640000Đ.

     6. Chữ ký số Nacencom:

 • 1 năm: Tiền Trên Hóa Đơn: 1827000 -> Giá chỉ còn: 1670000Đ.
 • 2 năm: Tiền Trên Hóa Đơn: 2741000 -> Giá chỉ còn: 2140000Đ.
 • 3 năm: Tiền Trên Hóa Đơn: 3110000 -> Giá chỉ còn: 2430000Đ.

     7. Chữ ký số NewCA:

 • 1 năm: Tiền Hóa Đơn: 1825000 -> Giá còn: 1100000Đ.
 • 2 năm: Tiền Hóa Đơn: 2742000 -> Giá còn: 1550000Đ.
 • 3 năm: Tiền Hóa Đơn: 3109000 -> Giá còn: 1700000Đ.

     8. Chữ ký số SmartSign:

 • Gói 1 năm mới: Trên Hóa Đơn: 1828000Đ -> Thực thu còn: 1290000Đ.
 • Gói 2 năm mới: Trên Hóa Đơn: 2743000Đ -> Thực thu còn: 1740000Đ.
 • Gói 3 năm mới: Trên Hóa Đơn: 318000Đ -> Thực thu còn: 1990000Đ.

     9. Chữ ký số VinCA:

 • Phí Gói 1 năm mới: Hóa Đơn: 1180000Đ -> Tiền thực thu còn: 890000Đ.
 • Phí Gói 2 năm mới: Hóa Đơn: 1980000Đ -> Tiền thực thu còn: 1430000Đ.
 • Phí Gói 3 năm mới: Hóa Đơn: 2600000Đ -> Tiền thực thu còn: 1630000Đ.

     10. Chữ ký số Safe CA:

 • 1 năm: hóa đơn: 1826000 -> Chỉ thu: 949000Đ.
 • 2 năm: hóa đơn: 2741000 -> Chỉ thu: 1639000Đ.
 • 3 năm: hóa đơn: 3109000 -> Chỉ thu: 2239000Đ.

Trường hợp quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số đã hoặc sắp hết hạn có thể tham khảo bảng giá gia hạn rẻ nhất từ các nhà cung cấp.

Báo Giá Gia Hạn Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Thị Trường

Báo Giá Gia Hạn Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Thị Trường.

Bảng báo giá gia hạn chữ ký số giá rẻ nhất từ các đơn vị:

 1. Gia hạn chữ ký số Viettel:
 • Gói 1 năm: -> Giá hóa đơn: 1276000Đ -> Giá thực thu chỉ còn: 947000Đ.
 • Gói 2 năm: -> Giá hóa đơn: 2191000Đ -> Giá thực thu chỉ còn: 1543000Đ.
 • Gói 3 năm: -> Giá hóa đơn: 2909000Đ -> Giá thực thu chỉ còn: 1880000Đ.

     2. Gia hạn chữ ký số FPT CA:

 • Gia hạn gói 1 năm: -> Giá hóa đơn: 1277000Đ -> Thực thu chỉ còn: 1090000Đ.
 • Gia hạn gói 2 năm: -> Giá hóa đơn: 2189000Đ -> Thực thu chỉ còn: 1690000Đ.
 • Gia hạn gói 3 năm: -> Giá hóa đơn: 2907000Đ -> Thực thu chỉ còn: 1990000Đ.

   3. Gia hạn chữ ký số VNPT CA:

 • Gói 1 năm: -> Trên hóa đơn: 1173000Đ -> Khuyến mãi chỉ còn: 1140000Đ.
 • Gói 2 năm: -> Trên hóa đơn: 2190000Đ -> Khuyến mãi chỉ còn: 1790000Đ.
 • Gói 3 năm: -> Trên hóa đơn: 2912000Đ -> Khuyến mãi chỉ còn: 2090000Đ.

   4. Gia hạn chữ ký số BKAV CA:

 • Gia hạn gói 1 năm: Hóa đơn: 1825000Đ -> Ưu đãi còn: 1540000Đ.
 • Gia hạn gói 2 năm: Hóa đơn: 2744000Đ -> Ưu đãi còn: 2000000Đ.
 • Gia hạn gói 3 năm: Hóa đơn: 3109000Đ -> Ưu đãi còn: 2240000Đ.

     5. Gia hạn chữ ký số Easy CA:

 • Gói 1 năm: Tiền Hóa Đơn: 1680000 -> giảm giá còn: 810000Đ.
 • Gói 2 năm: Tiền Hóa Đơn: 2480000 -> giảm giá còn: 1440000Đ.
 • Gói 3 năm: Tiền Hóa Đơn: 2800000 -> giảm giá còn: 1590000Đ.

     6. Gia hạn chữ ký số Nacencom:

 • 1 năm: Tiền Trên Hóa Đơn: 1277000 -> Giá chỉ còn: 990000Đ.
 • 2 năm: Tiền Trên Hóa Đơn: 2191000 -> Giá chỉ còn: 1530000Đ.
 • 3 năm: Tiền Trên Hóa Đơn: 2970000 -> Giá chỉ còn: 1880000Đ.

     7. Gia hạn chữ ký số NewCA:

 • 1 năm: Tiền Hóa Đơn: 1275000 -> Giá còn: 880000Đ.
 • 2 năm: Tiền Hóa Đơn: 2192000 -> Giá còn: 1390000Đ.
 • 3 năm: Tiền Hóa Đơn: 2909000 -> Giá còn: 1680000Đ.

     8. Gia hạn chữ ký số SmartSign:

 • Gói 1 năm gia hạn: Trên Hóa Đơn: 1328000Đ -> Thực thu còn: 980000Đ.
 • Gói 2 năm gia hạn: Trên Hóa Đơn: 2243000Đ -> Thực thu còn: 1550000Đ.
 • Gói 3 năm gia hạn: Trên Hóa Đơn: 2608000Đ -> Thực thu còn: 1890000Đ.

     9. Gia hạn chữ ký số VinCA:

 • Phí Gói 1 năm gia hạn: Hóa Đơn: 1180000Đ -> Tiền thực thu còn: 830000Đ.
 • Phí Gói 2 năm gia hạn: Hóa Đơn: 1980000Đ -> Tiền thực thu còn: 1260000Đ.
 • Phí Gói 3 năm gia hạn: Hóa Đơn: 3080000Đ -> Tiền thực thu còn: 1590000Đ.

     10. Gia hạn chữ ký số Safe CA:

 • 1 năm: hóa đơn: 1276000 -> Chỉ thu: 937000Đ.
 • 2 năm: hóa đơn: 2191000 -> Chỉ thu: 1439000Đ.
 • 3 năm: hóa đơn: 2909000 -> Chỉ thu: 1870000Đ.

Khách hàng đăng ký mới dịch vụ chứng thực chữ ký số cần cung cấp những hồ sơ giấy tờ gì?

Đối với doanh nghiệp đăng ký chữ ký số Viettel mới hồ sơ gồm:

 1. Hình giấy đăng ký kinh doanh;
 2. Hình căn cước công dân giám đốc doanh nghiệp;
 3. Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ có ký tên đóng dấu doanh nghiệp.

Với khách hàng gia hạn chữ ký số Viettel có cần phải cung cấp lại các hồ sơ như đăng ký mới không?

Trường hợp khách hàng gia hạn dịch vụ chữ ký số chỉ cần ký vào phiếu yêu cầu gia hạn. Có thể ký đóng dấu hoặc ký số bằng token USB.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số hoặc gia hạn chữ ký số giá rẻ từ các đơn vị cung cấp dịch vụ hiện nay trên thị trường có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng chỉ cần liên hệ số hotline 0982204204 để được tư vấn cấp mới các gói dịch vụ cũng như gia hạn dịch vụ chữ ký số từ các đơn vị cung cấp dịch vụ hiện nay trên thị trường.

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204