Báo Giá Chương Trình Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Tháng 7/2021

Hits: 30

5
(5)

Bảng Báo Giá Khuyến Mãi Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Viettel Tháng 7/2021 Cấp Mới Và Gia Hạn.

Báo Giá Chương Trình Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Tháng 7 2021

Báo Giá Chương Trình Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Tháng 7 2021.

Bảng Báo Giá Ưu Đãi Chữ Ký Số Viettel Tháng 7 2021:

 1. Đăng ký mới 1 năm -> Chiết khấu tiền mặt 467.000Đ -> Giá chỉ còn 1.359.000Đ.
 2. Đăng ký mới 2 năm -> Chiết khấu tiền mặt 833.000Đ -> Giá chỉ 1.908.000Đ.
 3. Đăng ký mới 3 năm -> Chiết khấu tiền mặt lên đến 1.099.000Đ -> Giá chỉ còn 2.010.000Đ.
Báo Giá Chương Trình Khuyến Mãi Combo Chữ Ký Số Viettel và vBHXH Tháng 7 2021

Báo Giá Chương Trình Khuyến Mãi Combo Chữ Ký Số Viettel và vBHXH Tháng 7 2021.

Bảng Báo Giá Khuyến Mãi Combo Chữ Ký Số và vBHXH Viettel Tháng 5 2021:

 1. Đăng ký mới combo gói 1 năm -> Chiết khấu tiền mặt 376.000Đ -> Giá chỉ còn 1.450.000Đ.
 2. Đăng ký mới combo gói 2 năm -> Chiết khấu tiền mặt 704.000Đ -> Giá chỉ 2.071.000Đ.
 3. Đăng ký mới combo gói 3 năm -> Chiết khấu tiền mặt lên đến 943.000Đ -> Giá chỉ còn 2.167.000Đ.
Báo Giá Chương Trình Khuyến Mãi Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tháng 7 2021

Báo Giá Chương Trình Khuyến Mãi Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tháng 7 2021.

Bảng Báo Giá Khuyến Mãi Ưu Đãi Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel Tháng 7 2021

 1. Gia hạn gói 1 năm -> Chiết khấu tiền mặt 329.000Đ -> Giá chỉ còn 947.000Đ.
 2. Gia hạn gói 2 năm -> Chiết khấu tiền mặt 558.000Đ -> Giá chỉ 1.633.000Đ.
 3. Gia hạn gói 3 năm -> Chiết khấu tiền mặt lên đến 1.029.000Đ -> Giá chỉ còn 1.880.000Đ.
Báo Giá Chương Trình Khuyến Mãi Gia Hạn Combo Chữ Ký Số Viettel và vBHXH Tháng 5 2021

Báo Giá Chương Trình Khuyến Mãi Gia Hạn Combo Chữ Ký Số Viettel và vBHXH Tháng 7 2021.

Bảng Báo Giá Khuyến Mãi Ưu Đãi Gia Hạn Combo Chữ Ký Số và vBHXH ViettelTháng 7 2021

 1. Gia hạn combo 1 năm -> Chiết khấu tiền mặt 262.000Đ + tặng thêm 6 tháng -> Giá chỉ còn 998.000Đ.
 2. Gia hạn combo 2 năm -> Chiết khấu tiền mặt 448.000Đ + tặng thêm 9 tháng-> Giá chỉ 1.742.000Đ.
 3. Gia hạn combo 3 năm -> Chiết khấu tiền mặt lên đến 883.000Đ + tặng thêm 12 tháng -> Giá chỉ còn 2.027.000Đ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

Contact Me on Zalo
0982204204