Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel

Hits: 791

Cập nhật mới nhát 16 gói Cước Trả Sau Của Viettel 2022

Siêu khuyến mãi với 16 gói cước di động trả sau Viettel không giới hạn 2022

Siêu khuyến mãi với 16 gói cước di động trả sau Viettel không giới hạn 2022

Khuyến mãi 16 gói khuyến mãi di động trả sau Viettel mới nhất 2022:

 1. Gói T100: phí 100.000Đ/ tháng: gọi nội mạng: 1000 phút, ngoại mạng 50 phút.
 2. Gói B100: phí 100.000Đ/ tháng: gọi nội mạng: 1000 phút, ngoại mạng 10 phút, Data 4G: 2 GB.
 3. Gói B150: phí 150.000Đ/ tháng: gọi nội mạng: 1000 phút, ngoại mạng 100 phút, SMS nội mạng: 100, Data 4G: 4 GB.
 4. Gói B200: phí 200.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 30 phút, ngoại mạng 150 phút, SMS nội mạng: 150, Data 4G: 8 GB.
 5. Gói B250: phí 250.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 200 phút, SMS trong nước: 200, Data 4G: 10 GB.
 6. Gói B300: phí 300.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 250 phút, SMS trong nước: 250, Data 4G: 10 GB.
 7. Gói B350: phí 350.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 300 phút, SMS trong nước: 300, Data 4G: 12 GB.
 8. Gói B400: phí 400.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 350 phút, SMS trong nước: 350, Data 4G: 15 GB.

 9. Gói B500: phí 500.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 500 phút, SMS trong nước: 400, Data 4G: 30 GB.
 10. Gói B700: phí 700.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 700 phút, SMS trong nước: 700, Data 4G: 30 GB.
 11. Gói B1000: phí 1.000.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 1000 phút, SMS trong nước: 1000, Data 4G: 30 GB.
 12. Gói B2000: phí 2.000.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 2000 phút, SMS trong nước: 2000, Data 4G: 60 GB.
 13. Gói V160N mới: phí 160.000Đ/ 1 tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 20 phút, ngoại mạng 60 phút, Data 4G: 45 GB.
 14. Gói V200N mới: phí 200.000Đ/ 1 tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 20 phút, ngoại mạng 100 phút, Data 4G: 60 GB.
 15. Gói V250N mới: phí 250.000Đ/ 1 tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 30 phút, ngoại mạng 150 phút, Data 4G: 90 GB.
 16. Gói V300N mới: phí 300.000Đ/ 1 tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 200 phút, Data 4G: 120 GB.

Bổ Sung Thêm 3 Gói V200, V250, V300 Vào Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel.

Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel

Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel.

Các gói cước trả sau của Viettel đã khuyến mãi khủng nay lại có thêm 3 gói V200, V250, V300 siêu hot.

Các khách hàng là cá nhân, công ty, cơ quan, tổ chức có thể đăng ký hoà mạng thuê bao trả sau Viettel với 15 gói cước siêu ưu đãi.

Cụ thể các gói cước trả sau Viettel khuyến mãi như thế nào?

3 Gói cước di động trả sau của Viettel mới nhất:

Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel V200 V250 V300

Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel V200 V250 V300.

Bảng giá các gói cước trả sau của Viettel 3 gói mới V200, V250, V300:

 1. Gói trả sau V200 -> Chỉ 200.000Đ/ 1 tháng. -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút -> Miễn phí 200 phút ngoại mạng. -> Miễn phí 60 Gb/ 1 tháng, 2Gb/ 1 ngày hết lưu lượng dừng truy cập.
 2. Gói trả sau V250 -> Chỉ 250.000Đ/ 1 tháng. -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 30 phút -> Miễn phí 300 phút ngoại mạng. -> Miễn phí 90 Gb/ 1 tháng, 3Gb/ 1 ngày hết lưu lượng dừng truy cập.
 3. Gói trả sau V300 -> Chỉ 300.000Đ/ 1 tháng. -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 60 phút -> Miễn phí 400 phút ngoại mạng. -> Miễn phí 120 Gb/ 1 tháng, 4Gb/ 1 ngày hết lưu lượng dừng truy cập.

Ngoài 3 gói cước di động trả sau Viettel mới. Thì Viettel còn có những gói di động trả sau khuyến mãi nào khác?

Các gói khuyến mãi trả sau của Viettel đang áp dụng:

Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel 12 gói khuyến mãi

Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel 12 gói khuyến mãi.

Chi tiết các gói di động trả sau Viettel khuyến mãi gọi nội mạng, ngoại mạng, SMS, data internet 4G:

 1. Gói T100 -> Chỉ 100.000Đ/1 tháng -> Gọi nội mạng 1000 phút. -> Gọi ngoại mạng 50 phút.
 2. Gói B100 -> Chỉ 100.000Đ/1 tháng -> Gọi nội mạng 1000 phút. -> Gọi ngoại mạng 10 phút -> Miễn phí 2Gb data.
 3. Gói B150 -> Chỉ 150.000Đ/1 tháng -> Gọi nội mạng 1000 phút. -> Gọi ngoại mạng 100 phút -> Miễn phí 100 SMS nội mạng -> Miễn phí 4Gb data.
 4. Gói B200 -> Chỉ 200.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút. -> Gọi ngoại mạng 150 phút -> Miễn phí 150 SMS nội mạng -> Miễn phí 8Gb data.
 5. Gói B250 -> Chỉ 250.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 200 phút -> Miễn phí 200 SMS trong nước -> Miễn phí 10Gb data.
 6. Gói B300 -> Chỉ 300.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 250 phút -> Miễn phí 250 SMS trong nước -> Miễn phí 10Gb data.
 7. Gói B350 -> Chỉ 350.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 300 phút -> Miễn phí 300 SMS trong nước -> Miễn phí 12Gb data.

 8. Gói B400 -> Chỉ 400.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 350 phút -> Miễn phí 350 SMS trong nước -> Miễn phí 15Gb data.
 9. Gói B500 -> Chỉ 500.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 500 phút -> Miễn phí 400 SMS trong nước -> Miễn phí 30Gb data.
 10. Gói B700 -> Chỉ 700.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 700 phút -> Miễn phí 700 SMS trong nước -> Miễn phí 30Gb data.
 11. Gói B1000 -> Chỉ 1.000.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 1000 phút -> Miễn phí 1000 SMS trong nước -> Miễn phí 30Gb data.
 12. Gói B2000 -> Chỉ 2.000.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 2000 phút -> Miễn phí 2000 SMS trong nước -> Miễn phí 60Gb data.

Phí đăng ký hòa mạng di động trả sau Viettel là bao nhiêu tiền?

Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel basic

Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel basic

Khách hàng đăng ký hòa mạng các gói trả sau Viettel được chia thành 3 loại phí sau:

 1. Khách hàng đăng ký mới di động trả sau Viettel phí là 60.000Đ.
 2. Khách hàng đăng ký chuyển đổi từ trả trước sang trả sau Viettel được miễn phí hòa mạng.
 3. Chuyển từ nhà mạng khác sang Viettel giữ nguyên số phí hòa mạng là 35.000Đ.

Để đăng ký các gói trả sau của Viettel khách hàng cá nhân cần những giấy tờ gì?

Quý khách hàng là cá nhân đăng ký hòa mạng di động trả sau Viettel. Chỉ cần hình giấy chứng minh thư và hình ảnh chân dung từ vai trở lên.

Trường hợp khách hàng là công ty/ doanh nghiệp đăng ký hòa mạng các gói di động trả sau Viettel cần những giấy tờ gì?

Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel doanh nghiệp

Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel doanh nghiệpc

Đối với khách hàng là doanh nghiệp, công ty đăng ký trả sau Viettel hồ sơ gồm:

 • Hình giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bản gốc.
 • Hình chứng minh thư của giám đốc doanh nghiệp bản gốc.
 • Hình ảnh chân dung của giám đốc.
 • Hợp đồng ký tên đóng dấu mộc tròn đỏ doanh nghiệp.

Đối Tượng khách hàng là cơ quan, tổ chức đăng ký di động trả sau Viettel hồ sơ gồm những gì?

Trường hợp khách hàng là cơ quan, tổ chức hòa mạng trả sau Viettel giấy tờ gồm:

 • Hình giấy quyết định thành lập cơ quan.
 • Hình giấy bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan.
 • Hình CMT hoặc thẻ CCCD người đứng đầu cơ quan.
 • Hình ảnh chân dung người đứng đầu cơ quan.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông Viettel có ký tên đóng dấu cơ quan.

Nếu công ty, cơ quan ủy quyền cho nhân viên trong doanh nghiệp, tổ chức đăng ký các gói trả sau của Viettel hồ sơ cần giấy tờ gì?

Trường hợp người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức ủy quyền cho nhân viên trong đơn vị ký hợp đồng với Viettel thì hồ sơ gồm:

 • Giấy ủy quyền của người đứng đầu cho nhân viên được ủy quyền.
 • Hình giấy quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh.
 • Hình CMT của người được ủy quyền.
 • Hình ảnh chân dung của người được ủy quyền.
 • Hợp đồng ký tên người được ủy quyền, đóng dấu doanh nghiệp hoặc cơ quan.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng các gói trả sau của Viettel phải làm như thế nào?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký trả sau Viettel chỉ cần gọi số Hotline tổng đài Viettel 0982.204.204 để được tư vấn miễn phí và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại nhà.

Ngoài dịch vụ di động trả sau Viettel còn cung cấp những gì vụ nào khác?

 1. Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho công ty/ doanh nghiệp.
 2. Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel – Viettel CA. Khách hàng cá nhân doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá khuyến mãi chữ ký số Viettel cấp mới hoặc ưu đãi gia hạn chữ ký số Viettel mới nhất.
 3. Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Với giá tốt nhất thị trường cho khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn BHXH Viettel khi hết hạn.
 4. Đăng ký dịch vụ giám sát hành trình Viettel – V-tracking cho công ty vận tải.

Tham khảo chi tiết các sản phẩm dịch vụ Viettel đang cung cấp tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/.

Đánh Giá

Contact Me on Zalo
0982204204