Đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ số

Visits: 580

Đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ số ngay hôm nay để hưởng các ưu đãi và tiện ích từ Viettel. Nhà mạng với số lượng thuê bao di dộng số 1 tại Việt Nam.

Đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ số. – Để có thể chuyển  đổi sang mạng Viettel mà vẫn giữ số đang sử dụng. Khách hàng phải thỏa mãn các điều kiện nào?

11 điều kiện để khách hàng chuyển sang mạng Viettel vẫn giữ số thuê bao đang sử dụng.

Điều kiện 1:

Thuê bao đang hoạt động 2 chiều tại nhà mạng chuyển đi.

–  Tại thời điểm đăng ký chuyển mạng. Số thuê bao phải ở trạng thái hoạt động 2 chiều.

Điều kiện 2:

Thông tin thuê bao đăng ký chuyển mạng trùng khớp với thông tin thuê bao đăng ký tại nhà mạng chuyển đi. Bao gồm: số giấy tờ, ngày cấp, nơi cấp, đối tượng khách hàng (cá nhân/doanh nghiệp). Hình thức sử dụng (trả trước/trả sau).

Điều kiện 3:

Thuê bao không nợ cước:

Tại thời điểm đăng ký chuyển mạng. Thuê bao không còn nợ cước phải thanh toán với nhà mạng chuyển đi.

Điều kiện 4: Cước nóng của thuê bao trả sau nhỏ hơn 100.000 đồng. Nếu trong một yêu cầu chuyển mạng có nhiều thuê bao thì tổng cước nóng nhỏ hơn. (100.000 đồng x số lượng thuê bao trong yêu cầu chuyển mạng đó).

* Cước nóng là cước phát sinh trong tháng thực hiện chuyển mạng. Cước chưa tổng hợp của tháng trước (nếu có.)

Điều kiện 5:

Thuê bao không đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế (roaming). Hoặc đã hủy dịch vụ trên 60 ngày.

Đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ số các điều điện.

Điều kiện 6:

Các thuê bao chung một hợp đồng phải thực hiện đồng thời trong một yêu cầu chuyển mạng.

Điều kiện 7:

Thuê bao không vi phạm hợp đồng, không vi phạm cam kết với nhà mạng chuyển đi. Không trong quá trình tranh chấp, chuyển quyền sở hữu, không treo dịch vụ vì lý do pháp lý.

 • Thuê bao yêu cầu chuyển mạng không trong quá trình tranh chấp. Hoặc thực hiện chuyển quyền sở hữu số thuê bao hoặc khiếu nại về việc sử dụng dịch vụ đối với Nhà mạng chuyển đi (DNO).
 • Thuê bao yêu cầu chuyển mạng không vi phạm hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông. Hoặc điều kiện giao dịch chung hoặc các cam kết đã ký với Nhà mạng chuyển đi (DNO).

Thuê bao yêu cầu chuyển mạng không bị treo dịch vụ vì các lý do đặc biệt về pháp lý như. Số thuê bao đang bị tranh chấp, bị truy tố, rao vặt trái phép, SMS spam.

Điều kiện 8:

Thuê bao hòa mạng lần đầu tại Nhà mạng gốc có thời gian hoạt động trên 6 tháng. (tính từ ngày kích hoạt hoặc ngày đấu nối dịch vụ).

Đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ số.

Điều kiện 9:

Thuê bao không có khiếu nại về việc sử dụng dịch vụ với nhà mạng chuyển đi.

Điều kiện 10:

Số lượng TB trong 1 yêu cầu chuyển mạng không vượt quá số lượng theo quy định. (Tối đa 3 thuê bao đối với cá nhân và 100 thuê bao đối với tổ chức/doanh nghiệp).

Điều kiện 11:

Thuê bao có thời gian chuyển mạng gần nhất tối thiểu 90 ngày. Không trong quá trình xử lý chuyển mạng của một yêu cầu khác.

 • Thời gian tính từ lần chuyển mạng gần nhất của thuê bao yêu cầu chuyển mạng phải trên 90 ngày.

Thuê bao không thuộc 1 yêu cầu chuyển mạng khác. Hoặc không thuộc ít nhất 1 yêu cầu xử lý trả thuê bao về nhà mạng khác.

Đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ số. Cách kiểm tra các điều kiện để có thể chuyển sang mạng Viettel.

STTĐiều kiệnViettelVinaphoneMobifone
1Điều kiện 1: Thuê bao đang hoạt động 2 chiều tại nhà mạng chuyển đi
- Tại thời điểm đăng ký chuyển mạng, số thuê bao phải ở trạng thái hoạt động 2 chiều
Hotline:
- Hà Nội: 0989198198
- HCM: 0983198198
- Tổng đài CSKH: 198/18008098
Hotline:
- Hà nội: 0912.481.111.
- Đà Nẵng: 0914.181.111
- TPHCM: 0918.681.111
- Tổng đài CSKH: 18001091/9191
Hotline:
- Hà nội: 0904.144.144
- Đà Nẵng: 0905.144.144
- HCM: 0908.144.144
- Cần Thơ: 0939.144.144
- Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH
2Điều kiện 2: Thông tin thuê bao đăng ký chuyển mạng trùng khớp với thông tin thuê bao đăng ký tại nhà mạng chuyển đi. Bao gồm: số giấy tờ, ngày cấp, nơi cấp, đối tượng khách hàng (cá nhân/doanh nghiệp), hình thức sử dụng (trả trước/trả sau).


C1: TTTB gửi 1414 (áp dụng cho TB trả trước)
C2: Hotline:
- Hà Nội: 0989198198
- HCM: 0983198198
- Tổng đài CSKH: 198/18008098
C1:Soạn TTTB gửi 1414 (áp dụng cho TB trả trước)
C2: Hotline:
- Hà nội: 0912.481.111.
- Đà Nẵng: 0914.181.111
- TPHCM: 0918.681.111
- Tổng đài CSKH: 18001091/9191
C1: TTTB gửi 1414 (áp dụng cho TB trả trước và trả sau)
C2:Hotline:
+ Hà nội: 0904.144.144
+ Đà Nẵng: 0905.144.144
+HCM: 0908.144.144
+ Cần Thơ: 0939.144.144
+ Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH
3Điều kiện 3: Thuê bao không nợ cước
- Tại thời điểm đăng ký chuyển mạng, thuê bao không còn nợ cước phải thanh toán với nhà mạng chuyển đi
C1: TBC gửi 195 (Miễn phí).
C2: Gọi đến đầu số 199
C3: Gọi tổng đài 198
C4: Kiểm tra qua app My viettel
C1: CUOC thang can kiem tra gửi 9889)
C2: Hotline:
- Hà nội: 0912.481.111.
- Đà Nẵng: 0914.181.111
- TPHCM: 0918.681.111
- Tổng đài CSKH: 18001091/9191
C1: Soạn TC gửi 9233.
C2: Hotline:
- Hà nội: 0904.144.144
- Đà Nẵng: 0905.144.144
- HCM: 0908.144.144
- Cần Thơ: 0939.144.144
- Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH
C3: Thao tác *112#
4Điều kiện 4: Cước nóng của thuê bao trả sau nhỏ hơn 100.000 đồng. Nếu trong một yêu cầu chuyển mạng có nhiều thuê bao thì tổng cước nóng nhỏ hơn (100.000 đồng x số lượng thuê bao trong yêu cầu chuyển mạng đó)
* Cước nóng là cước phát sinh trong tháng thực hiện chuyển mạng và cước chưa tổng hợp của tháng trước (nếu có)
C1: TRA CUOC gửi 195
C2: Gọi tổng đài 198/18008098
C3: Kiểm tra qua app My Viettel
C1: Soạn tin: CUOC gửi 9889
C2: Hotline:
- Hà nội: 0912.481.111.
- Đà Nẵng: 0914.181.111
- TPHCM: 0918.681.111
- Tổng đài CSKH: 18001091/9191
-C1: Soạn TC gửi 9233.
-C2: Hotline:
+ Hà nội: 0904.144.144
+ Đà Nẵng: 0905.144.144
+HCM: 0908.144.144
+ Cần Thơ: 0939.144.144
+ Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH
C3: Thao tác *112#
5Điều kiện 5: Thuê bao không đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế (roaming) hoặc đã hủy dịch vụ trên 60 ngày


C1: TC gửi 1228
C2: Qua app My viettel
C3: Hotline:
- Hà Nội: 0989198198
- HCM: 0983198198
- Tổng đài CSKH: 198/18008098
Hotline:
- Hà nội: 0912.481.111.
- Đà Nẵng: 0914.181.111
- TPHCM: 0918.681.111
- Tổng đài CSKH: 18001091/9191
C1: KT gửi 994
C2: KT_CVQT gửi 999
C3: Hotline:
+ Hà nội: 0904.144.144
+ Đà Nẵng: 0905.144.144
+HCM: 0908.144.144
+ Cần Thơ: 0939.144.144
+ Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH
6Điều kiện 6: Các thuê bao chung một hợp đồng phải thực hiện đồng thời trong một yêu cầu chuyển mạngHotline:
- Hà Nội: 0989198198
- HCM: 0983198198
- Tổng đài CSKH: 198/18008098
Hotline:
- Hà nội: 0912.481.111.
- Đà Nẵng: 0914.181.111
- TPHCM: 0918.681.111
- Tổng đài CSKH: 18001091/9191
Hotline:
+ Hà nội: 0904.144.144
+ Đà Nẵng: 0905.144.144
+HCM: 0908.144.144
+ Cần Thơ: 0939.144.144
+ Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH
7Điều kiện 7: Thuê bao không vi phạm hợp đồng, không vi phạm cam kết với nhà mạng chuyển đi và không trong quá trình tranh chấp, chuyển quyền sở hữu, không treo dịch vụ vì lý do pháp lý.
-Thuê bao yêu cầu chuyển mạng không trong quá trình tranh chấp hoặc thực hiện chuyển quyền sở hữu số thuê bao hoặc khiếu nại về việc sử dụng dịch vụ đối với Nhà mạng chuyển đi (DNO).
-Thuê bao yêu cầu chuyển mạng không vi phạm hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc điều kiện giao dịch chung hoặc các cam kết đã ký với Nhà mạng chuyển đi (DNO).
-Thuê bao yêu cầu chuyển mạng không bị treo dịch vụ vì các lý do đặc biệt về pháp lý như: số thuê bao đang bị tranh chấp, bị truy tố, rao vặt trái phép, SMS spam.


Hotline:
- Hà Nội: 0989198198

- HCM: 0983198198

- Tổng đài CSKH: 198/18008098


Hotline:
- Hà nội: 0912.481.111.

- Đà Nẵng: 0914.181.111

- TPHCM: 0918.681.111

- Tổng đài CSKH: 18001091/9191
Hotline:

+ Hà nội: 0904.144.144

+HCM: 0908.144.144

+ Đà Nẵng: 0905.144.144

+ Cần Thơ: 0939.144.144

+ Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH

8
Điều kiện 8: Thuê bao hòa mạng lần đầu tại Nhà mạng gốc có thời gian hoạt động trên 6 tháng (tính từ ngày kích hoạt hoặc ngày đấu nối dịch vụ).


Hotline:
- Hà Nội: 0989198198
- HCM: 0983198198
- Tổng đài CSKH: 198/18008098

Hotline
- Hà nội: 0912.481.111.
- Đà Nẵng: 0914.181.111
- TPHCM: 0918.681.111
- Tổng đài CSKH: 18001091/9191
Hotline:
- Hà nội: 0904.144.144
- Đà Nẵng: 0905.144.144
- HCM: 0908.144.144
- Cần Thơ: 0939.144.144
- Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH
9
Điều kiện 9: Thuê bao không có khiếu nại về việc sử dụng dịch vụ với nhà mạng chuyển đi
Hotline:
- Hà Nội: 0989198198
- HCM: 0983198198
- Tổng đài CSKH: 198/18008098
Hotline
- Hà nội: 0912.481.111.
- Đà Nẵng: 0914.181.111
- TPHCM: 0918.681.111
- Tổng đài CSKH: 18001091/9191
Hotline:
- Hà nội: 0904.144.144
- Đà Nẵng: 0905.144.144
- HCM: 0908.144.144
- Cần Thơ: 0939.144.144
- Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH
10Điều kiện 10: Số lượng TB trong 1 yêu cầu chuyển mạng không vượt quá số lượng theo quy định (Tối đa 3 thuê bao đối với cá nhân và 100 thuê bao đối với tổ chức/doanh nghiệp).Hotline:
- Hà Nội: 0989198198
- HCM: 0983198198
- Tổng đài CSKH: 198/18008098


Hotline:
- Hà nội: 0912.481.111.
- Đà Nẵng: 0914.181.111
- TPHCM: 0918.681.111
- Tổng đài CSKH: 18001091/9191

Hotline:
+ Hà nội: 0904.144.144
+ Đà Nẵng: 0905.144.144
+HCM: 0908.144.144
+ Cần Thơ: 0939.144.144
+ Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH
11Điều kiện 11: Thuê bao có thời gian chuyển mạng gần nhất tối thiểu 90 ngày và không trong quá trình xử lý chuyển mạng của một yêu cầu khác.
'- Thời gian tính từ lần chuyển mạng gần nhất của thuê bao yêu cầu chuyển mạng phải trên 90 ngày.
'-  Thuê bao không thuộc 1 yêu cầu chuyển mạng khác hoặc không thuộc ít nhất 1 yêu cầu xử lý trả thuê bao về nhà mạng khác.

Hotline:
- Hà Nội: 0989198198
- HCM: 0983198198
- Tổng đài CSKH: 198/18008098Hotline
- Hà nội: 0912.481.111.
- Đà Nẵng: 0914.181.111
- TPHCM: 0918.681.111
- Tổng đài CSKH: 18001091/9191


Hotline:
- Hà nội: 0904.144.144
- Đà Nẵng: 0905.144.144
- HCM: 0908.144.144
- Cần Thơ: 0939.144.144
- Đầu số 9090/18001090 - Tổng đài CSKH

Sau khi chuyển sang mạng Viettel khách hàng có thể chọn lựa các gói cước ưu đãi Viettel đang cung cấp để đăng ký.

ĐĂNG KÝ CHUYỂN SANG MẠNG VIETTEL GIỮ SỐ

ĐĂNG KÝ CHUYỂN SANG MẠNG VIETTEL GIỮ SỐ

Để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ số khách hàng phải làm như thế nào?

Khách hàng chỉ cần liên hệ Hotline: 0982.204.204 – 0973.099.599 để được tư vấn chi tiết và ký hợp hợp chuyển đổi tại nhà.

Chính sách phí chuyển mạng của khách hàng:

 • Phí làm thủ tục chuyển mạng giữ số: Phí chuyển mạng là 60K.
 • Hoàn phí trong trường hợp chuyển mạng giữ số  không thành công.
 • Do hệ thống chuyển mạng bị lỗi: Hoàn phí 60K.
 • Các trường hợp không được hoàn phí:
 • Khách hàng chủ động hủy yêu cầu chuyển mạng.
 • Yêu cầu chuyển mạng của khách hàng bị hủy. khi khách hàng quá thời gian gửi tin nhắn xác nhận.
 • Khách hàng bị từ chối chuyển mạng do lỗi của Khách hàng.
 • Do các lỗi của hệ thống chuyển mạng và KH vẫn còn nhu cầu chuyển mạng. Hoặc không xác nhận nhu cầu chuyển mạng.
Đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ số các tiện ích dịch vụ khách hàng được hưởng.

Các tiện ích và thế mạnh của mạng Viettel khi khách hàng sử dụng dịch vụ di động.

 • Giá rẻ: Gói cước trả sau chỉ 100đ/phút và gói cước data.
 • Sóng khỏe: Viettle là nhà mạng có chất lượng mạng rộng khắp. Viettel là nhà mạng có chất lượng data tốt nhấ cụ thể:
 • Vùng phủ 3G/4G rộng nhất với 67,000 trạm 3G/4G, phủ tới 95% dân số.
 • Chất lượng mạng 3G/4G nhanh nhất Việt Nam theo chứng nhận của Speedtest.( Cao hơn các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Campuchia, Ấn Độ, Nga.)
 • Cộng đồng mạng lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu thuê bao.
 • Đo kiểm của Cục Viễn thông (Bộ TTTT)
 • Căn cứ công bố kết quả đo kiểm tốc độ người dùng data 3G 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam tháng 10/2018 của Cục viễn thông. Viettel cũng là mạng di động có tốc độ người dùng cao nhất, cụ thể Viettel đạt 13.73Mbps, Vina đạt 6.91Mbps, Mobi đạt 6.82Mbps.
Đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ số.

Ngoài ra nếu khách hàng còn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ khác mà Viettel đang cung cấp. Như: lắp đặt mạng Viettel FTTH cáp quang tốc độ cao, đăng ký 4G Viettel.

Gói cước 4G Mimax70 Viettel được nhiều khách hàng lựa chọn đăng ký nhiều nhất.

Cách đăng ký 4G Viettel

Cách đăng ký 4G Viettel

CÁCH ĐĂNG KÝ MIMAX VIETTEL

ĐỂ ĐĂNG KÝ SOẠN: MIMAX70 (DẤU CÁCH) 0977099599 GỬI 9123

 

 

 

* GỬI ĐẾN ĐẦU SỐ 9123 MIỄN PHÍ.

 

 

Các dịch vụ khách hàng doanh nghiệp như: tổng đài điện thoại 1900, hóa đơn điện tử…

Để đăng ký internet Viettel cáp quang FTTH tốc độ cao. Khách hàng chỉ cần liên hệ Hotline: 0982.204.204 – 0973.099.599 để được tư vấn chi tiết và ký hợp hợp chuyển đổi tại nhà.

Các sản phẩn thiết bị đầu cuối như điện thoại smartphone, máy tính bảng, lap top: khách hàng có thể tham khảo tại: https://viettelstore.vn.

Quy trình ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Viettel:

LẮP ĐẶT MẠNG VIETTEL

LẮP ĐẶT MẠNG VIETTEL

 

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204