Đăng Ký Di Động Trả Sau Viettel Cho Khách Hàng Cá Nhân 2023

Visits: 153

Đăng Ký Di Động Trả Sau Viettel Cho Khách Hàng Cá Nhân Từ 2023 Có Bao Nhiêu Gói Cước?

đăng ký di động trả sau Viettel cho khách hàng cá nhân

đăng ký di động trả sau Viettel cho khách hàng cá nhân.

Hiện tại Viettel cung cấp đa dạng, nhiều gói cước khuyến mãi siêu ưu đãi áp dụng cho đăng ký di động trả sau Viettel khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Chương trình khuyến mãi 16 gói cước trả sau Viettel áp dụng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Các gói trả sau Viettel mới nhất

Các gói trả sau Viettel mới nhất

Cụ thể Viettel cung cấp bao nhiêu gói cước để đăng ký di động trả sau cho khách hàng cá nhân?

Siêu ưu đãi với 16 gói cước di động trả sau Viettel không giới hạn 2021

Siêu ưu đãi với 16 gói cước di động trả sau Viettel không giới hạn 2021.

Chi tiết 16 gói khuyến mãi di động trả sau Viettel mới nhất Tháng 08/2021:

 1. Gói T100: phí 100.000Đ/ tháng: gọi nội mạng: 1000 phút, ngoại mạng 50 phút.
 2. Gói B100: phí 100.000Đ/ tháng: gọi nội mạng: 1000 phút, ngoại mạng 10 phút, Data 4G: 2 GB.
 3. Gói B150: phí 150.000Đ/ tháng: gọi nội mạng: 1000 phút, ngoại mạng 100 phút, SMS nội mạng: 100, Data 4G: 4 GB.
 4. Gói B200: phí 200.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 30 phút, ngoại mạng 150 phút, SMS nội mạng: 150, Data 4G: 8 GB.
 5. Gói B250: phí 250.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 200 phút, SMS trong nước: 200, Data 4G: 10 GB.
 6. Gói B300: phí 300.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 250 phút, SMS trong nước: 250, Data 4G: 10 GB.
 7. Gói B350: phí 350.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 300 phút, SMS trong nước: 300, Data 4G: 12 GB.
 8. Gói B400: phí 400.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 350 phút, SMS trong nước: 350, Data 4G: 15 GB.

 9. Gói B500: phí 500.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 500 phút, SMS trong nước: 400, Data 4G: 30 GB.
 10. Gói B700: phí 700.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 700 phút, SMS trong nước: 700, Data 4G: 30 GB.
 11. Gói B1000: phí 1.000.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 1000 phút, SMS trong nước: 1000, Data 4G: 30 GB.
 12. Gói B2000: phí 2.000.000Đ/ tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 2000 phút, SMS trong nước: 2000, Data 4G: 60 GB.
 13. Gói V160N mới: phí 160.000Đ/ 1 tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 20 phút, ngoại mạng 60 phút, Data 4G: 45 GB.
 14. Gói V200N mới: phí 200.000Đ/ 1 tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 20 phút, ngoại mạng 100 phút, Data 4G: 60 GB.
 15. Gói V250N mới: phí 250.000Đ/ 1 tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 30 phút, ngoại mạng 150 phút, Data 4G: 90 GB.
 16. Gói V300N mới: phí 300.000Đ/ 1 tháng: Miễn phí gọi nội mạng cuộc gọi dưới 60 phút, ngoại mạng 200 phút, Data 4G: 120 GB.

Chương trình khuyến mãi các gói di động trả sau Viettel vừa bổ sung thêm 3 gói cước mới:

3 gói di động trả sau Viettel siêu ưu đãi

3 gói di động trả sau Viettel siêu ưu đãi.

 1. Gói cước di động trả sau Viettel V200. -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí ngoại mạng 200 phút. -> Miễn phí internet data 4G: 2Gb/ 1 ngày -> Giá chỉ 200.000Đ/ 1 tháng.
 2. Gói cước di động trả sau Viettel V250. -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút, miễn phí ngoại mạng 300 phút. -> Miễn phí internet data 4G: 3Gb/ 1 ngày -> Giá chỉ 250.000Đ/ 1 tháng.
 3. Gói cước di động trả sau Viettel V300. -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút, miễn phí ngoại mạng 400 phút. -> Miễn phí internet data 4G: 4Gb/ 1 ngày -> Giá chỉ 300.000Đ/ 1 tháng.
Gói di động trả sau Viettel basic

Gói di động trả sau Viettel basic.

Ngoài 3 gói cước khuyến mãi mới bổ sung trên. Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ di động trả sau Viettel với gói cước cao hoặc thấp hơn. Có thể đăng ký 1 trong 12 gói cước ưu đãi hiện hành.

Bảng giá các gói ưu đãi di động trả sau Viettel đang áp dụng:

Các gói khuyến mãi đăng ký di động trả sau Viettel cho khách hàng cá nhân

Các gói khuyến mãi đăng ký di động trả sau Viettel cho khách hàng cá nhân.

 1. Gói T100 -> Chỉ 100.000Đ/1 tháng -> Gọi nội mạng 1000 phút. -> Gọi ngoại mạng 50 phút.
 2. Gói B100 -> Chỉ 100.000Đ/1 tháng -> Gọi nội mạng 1000 phút. -> Gọi ngoại mạng 10 phút -> Miễn phí 2Gb data.
 3. Gói B150 -> Chỉ 150.000Đ/1 tháng -> Gọi nội mạng 1000 phút. -> Gọi ngoại mạng 100 phút -> Miễn phí 100 SMS nội mạng -> Miễn phí 4Gb data.
 4. Gói B200 -> Chỉ 200.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút. -> Gọi ngoại mạng 150 phút -> Miễn phí 150 SMS nội mạng -> Miễn phí 8Gb data.
 5. Gói B250 -> Chỉ 250.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 200 phút -> Miễn phí 200 SMS trong nước -> Miễn phí 10Gb data.
 6. Gói B300 -> Chỉ 300.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 250 phút -> Miễn phí 250 SMS trong nước -> Miễn phí 10Gb data.

 7. Gói B350 -> Chỉ 350.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 300 phút -> Miễn phí 300 SMS trong nước -> Miễn phí 12Gb data.
 8. Gói B400 -> Chỉ 400.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 350 phút -> Miễn phí 350 SMS trong nước -> Miễn phí 15Gb data.
 9. Gói B500 -> Chỉ 500.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 500 phút -> Miễn phí 400 SMS trong nước -> Miễn phí 30Gb data.
 10. Gói B700 -> Chỉ 700.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 700 phút -> Miễn phí 700 SMS trong nước -> Miễn phí 30Gb data.
 11. Gói B1000 -> Chỉ 1.000.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 1000 phút -> Miễn phí 1000 SMS trong nước -> Miễn phí 30Gb data.
 12. Gói B2000 -> Chỉ 2.000.000Đ/1 tháng -> Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. -> Gọi ngoại mạng 2000 phút -> Miễn phí 2000 SMS trong nước -> Miễn phí 60Gb data.

Khách hàng cá nhân đăng ký di động trả sau mới thì phí đăng ký hòa mạng ban đầu là bao nhiêu?

Đăng ký di động trả sau cho khách hàng cá nhân đăng ký mới thì phí hòa mạng ban đầu là 60.000đ/ 1 thuê bao.

Ngoài các gói khuyến mãi di động trả sau trên thì phí thuê bao tháng đối với dịch vụ di động trả sau Viettel là bao nhiêu?

Chương trình ưu đãi đăng ký di động trả sau doanh nghiệp hoặc cá nhân đã miễn phí thuê bao tháng. Trước đây phí thuê bao tháng của di động trả sau là 50.000đ/ 1 tháng.

Khách hàng cá nhân đang sử dụng sim di động trả trước Viettel. Muốn chuyển đổi từ trả trước sang trả sau thì phí chuyển đổi là bao nhiêu?

Trường hợp khách hàng đang sử dụng sim di động trả trước Viettel. Có nhu cầu chuyển sang di động trả sau Viettel thì được khuyến mãi miễn phí chuyển đổi từ trả trước sang trả sau.

Nếu khách hàng đang sử dụng sim di động trả trước của nhà mạng khác như: VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile… muốn chuyển sang mạng Viettel giữ số thì phí chuyển đổi như thế nào?

Trường hợp khách hàng đang sử dụng sim di động của nhà cung cấp khác. Có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Thì phí chuyển mạng giữ số là 35.000đ.

Lưu ý khi khách hàng đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số thì số khách hàng muốn chuyển phải không còn ràng buộc cam kết với nhà mạng cũ.

Trường hợp khách hàng là công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có đăng ký các gói di động trả sau Viettel khuyến mãi được không?

Chương trình khuyến mãi ưu đãi các gói cước di động trả sau Viettel áp dụng cho cả khách hàng là cá nhân và công ty/ doanh nghiệp/ cơ quan/ tổ chức.

Đăng ký di động trả sau Viettel cho khách hàng cá nhân cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ để đăng ký trả sau Viettel cho cá nhân cần:

 • Hình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc.
 • Ảnh chân dung từ vai trở lên.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ điện tử chỉ cần ký trên điện thoại.

Trường hợp khách hàng là công ty/ doanh nghiệp thì giấy tờ cần những gì?

 • Hình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của giám đốc bản gốc.
 • Hình giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bản gốc.
 • Ảnh chân dung của giám đốc từ vai trở lên.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ di động trả sau Viettel ký tên đóng dấu doanh nghiệp.
Gói di động trả sau Viettel doanh nghiệp

Gói di động trả sau Viettel doanh nghiệp

Nếu khách hàng là cơ quan/ tổ chức hồ sơ cần những gì?

 • Hình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức bản gốc.
 • Ảnh chân dung của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ vai trở lên.
 • Hình giấy quyết định thành lập cơ quan, tổ chức bản gốc.
 • Hình giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ di động trả sau Viettel ký tên đóng dấu cơ quan.

Trường hợp khách hàng đăng ký di động trả sau Viettel doanh nghiệp, cơ quan ủy quyền cho nhân viên ký hợp đồng thì cần những giấy tờ gì?

Đối với trường hợp ủy quyền hồ sơ gồm:

 • Giấy ủy quyền của doanh nghiệp, cơ quan cho người được ủy quyền.
 • Hình chứng minh thư bản gốc của người được ủy quyền.
 • Hình chân dung từ vai trở lên của người được ủy quyền.
 • Hình giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ di động Viettel có ký tên người được ủy quyền và đóng dấu doanh nghiệp, cơ quan.

Đăng ký di động trả sau Viettel cho khách hàng cá nhân thì liên hệ như thế nào?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký di động trả sau Viettel cho cá nhân hoặc doanh nghiệp. Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài di động Viettel 0982.204.204 để được tư vấn miễn phí các gói cước phù hợp và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại nhà.

Ngoài dịch vụ di động Viettel còn cung cấp những dịch vụ nào khác?

 1. Dịch vụ di động trả sau Viettel cho doanh nghiệp. Dịch vụ di động trả sau phù hợp với các doanh nghiệp có hỗ trợ tiền cước điện thoại cho nhân viên hoặc đăng ký trả sau Viettel cho toàn bộ nhân viên trong công ty để tiết kiệm chi phí tiền cước điện thoại.
 2. Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho doanh nghiệp. Với dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel sẽ giúp cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử được dễ dàng nhanh chóng với chi phí tiết kiệm nhất. Phù hợp với quy định của chính phủ về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
 3. Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA cho doanh nghiệp. Đây là dịch vụ phổ biến mà hầu hết các doanh nghiệp đều phải sử dụng cho việc kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan… Doanh nghiệp có tham bảng giá đăng ký mới hoặc bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel.
 4. Dịch vụ leasedLine kênh truyền dành cho doanh nghiệp. Đây là dịch vụ kênh thuê riêng cao cấp nhất dành cho đối tượng doanh nghiệp như các ngân hàng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
 5. Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá đăng ký mới cũng như gia hạn BHXH Viettel.

Tham khảo các sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/.

Đánh Giá
Contact Me on Zalo
0982204204