ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

0
(0)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ DO VIETTEL CUNG CẤP.

Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel. Hóa đơn điện tử là gì?

Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ. Hóa đơn là chứng từ trong đó có những thông tin mua, bán hàng hóa do người bán lập.

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo. Phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa. Cung ứng dịch vụ thì từ ngày 01-5-2011 các đơn vị, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

Theo 119/2018/NĐ-CP bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018. Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức. Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân.

b) Đơn vj sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã.

d) Tổ chức khác.

đ) Hộ, cá nhân kinh doanh.

2.Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

3.Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

4.Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Hóa đơn điện tử là gì? Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cung cấp.

 1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập. Ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán.
 2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử. Do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
 3. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa. Cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
 4. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
 5. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất. Chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa  trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel. Các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Bước 1 : Truy cập vào địa chỉ của tổng cục thuế làm theo các bước được hướng dẫn của Tổng cục thuế.

Bước 2 : Sau khi đăng ký bạn cần đợi email thông báo dịch vụ hoàn thành từ 1 – 3 ngày.

Bước 3 : Bộ phận kế toán sử dụng tài khoản đã được cấp. Để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện nghiệp vụ quản lý hóa đơn trên hệ thống của Tổng cục thuế.

Những điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử. Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel.

 1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế, có đẩy đủ điều kiện. Đang có giao dịch điện tử trong mục khai thuế với cơ quan thuế. (Ví dụ như tiến hành nộp thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng,…)
 2. Doanh nghiệp có thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. (Có thực hiện chuyển khoản qua Internet Banking,..)
 3. Doanh nghiệp sở hữu chữ ký số (chữ ký điện tử) hợp lệ. Có giá trị pháp lý trước pháp luật.
 4. Doanh nghiệp sở hữu cơ sở hạ tầng đầy đủ để thực hiện khởi tạo, chỉnh sửa, xuất và gửi hóa đơn điện tử như. Đường truyền tải thông tin điện tử (Mạng Internet). Các thiết bị truyền tin (máy tính bàn, laptop…). Có hệ thống cơ sở lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.
 5. Doanh nghiệp sở hữu đội ngũ công nhân viên chức có đủ trình độ, khả năng. Để thực hiện khởi tạo, chỉnh sửa, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật.
 6. Doanh nghiệp sở hữu phần mềm kinh doanh hàng hóa. Cung ứng dịch vụ được kết nối với phần mềm kế toán. Đảm bảo rằng mọi thông tin dữ liệu liên quan tới hóa đơn điện tử sẽ được tự động chuyển vào phần mềm kế toán thời điểm bắt đầu khởi tạo hóa đơn.

Trong số 6 điều kiện được sử dụng hóa đơn điện tử trên. Chỉ cần đảm bảo đáp ứng đủ 3 điều kiện. Là một tổ chức kinh tế có đủ điều kiện kinh doanh và đang thực hiện giao dịch điện tử. Sở hữu chữ ký số và có cơ sở hạ tầng Internet. Các điều kiện còn lại, đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp.

Cách sử dụng hóa đơn điện tử – Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel.
 1. Sau khi thỏa thuận hợp đồng nhân viên đấu nối tài khoản Hóa đơn điện tử lên hệ thống.
 2. Doanh nghiệp thực hiện thay đổi mật khẩu sau khi nhận được tài khoản tại địa chỉ email.
 3. Doanh nghiệp kiểm tra thông tin doanh nghiệp sau đấu nối đã đúng thông tin trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp chưa và thực hiện cập nhật thông tin nếu chưa đúng.
 4. Doanh nghiệp kiểm tra tình trạng sử dụng hóa đơn có đúng thông tin gói hóa đơn đăng ký trên hệ thống không.
 5. Doanh nghiệp thực hiện cập nhật chứng thư số.Chứng thư số là bắt buộc trong các giao dịch điện tử. Thông tin chứng thư số được sử dụng trong quyết định sử dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế.
 6. Doanh nghiệp thực hiện cấu hình email của doanh nghiệp lên hệ thống. Email này được sử dụng để gửi thông báo hóa đơn cho khách hàng cũng như nhận phản hồi của khách hàng về hóa đơn.
 7. Doanh nghiệp thực hiện khai báo tên hóa đơn.Một doanh nghiệp có thể có nhiều tên hóa đơn thuộc các loại hóa đơn khác nhau. Tên hóa đơn giúp cho doanh nghiệp nhận biết và quản lý mẫu hóa đơn của mình một cách dễ dàng. Mỗi tên hóa đơn chỉ ứng với một mẫu hóa đơn. Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng nhiều mẫu hóa đơn thì phải tạo thêm nhiều các tên hóa đơn khác.
 8. Doanh nghiệp thực hiện khai báo ký hiệu hóa đơn. Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel.
 9. Doanh nghiệp thực hiện chọn mẫu hóa đơn.Cho phép doanh nghiệp chọn mẫu để sử dụng trong tập mẫu có sẵn trên hệ thống.
 10. Doanh nghiệp thực hiện xin phê duyệt của thuế.
 11. Doanh nghiệp thực hiện gửi bằng chứng phê duyệt của thuế.
 12. Admin Viettel thực hiện phê duyệt/hủy phê duyệt thông báo phát hành.
 13. Doanh nghiệp thực hiện cập nhật danh mục hàng hóa.Không bắt buộc. Tạo danh mục để cho phép doanh nghiệp lập hóa đơn nhanh hơn bằng cách tìm kiếm từ những thông tin hàng hóa.
 14. Doanh nghiệp thực hiện cập nhật danh mục khách hàng. Không bắt buộc. Tạo danh mục để cho phép doanh nghiệp lập hóa đơn nhanh hơn bằng cách tìm kiếm từ những thông tin khách hàng.
 15. Doanh nghiệp thực hiện các thao tác với hóa đơn (Lập hóa đơn\Hủy giao dịch\Lập hóa đơn thay thế\Lập hóa đơn điều chỉnh….)
 16. Doanh nghiệp kiểm tra báo cáo hóa đơn.
 17. Người mua thực hiện kiểm tra hóa đơn mua hàng.Người mua thực hiện tra cứu hóa đơn với hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp để kiểm tra lại thông tin.

Bảng giá đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel.

Bảng giá HDDT đại trà: Dịch vụ HĐĐT được triển khai trên hạ tầng tập trung của Viettel,
do Viettel đầu tư, vận hành, doanh nghiệp chỉ cần cấp tài khoản để sử dụng.

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

Thời gian sử dụng hóa đơn: Không giới hạn thời gian sử dụng của các gói Hóa đơn.
Hợp đồng từ 20.000 hóa đơn trở lên, áp dụng đơn giá 290 vnđ (chưa VAT), giá bán được xác định
Miễn phí chứng thư số Server cho năm đầu tiên.
Lưu trữ miễn phí 10 năm hóa đơn đã phát hành trên hệ thống Viettel.

Bảng giá combo dịch vụ HDDT và CA mua mới, gia hạn đồng thời:

1.Bảng giá tương ứng CA 1 năm.

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

2.Bảng giá tương ứng gói CA 2 năm.

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

3.Bảng giá tương ứng gói CA 3 năm.

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

Bảng giá combo dịch vụ HDDT và CA không đồng thời.

1.Giá HDDT mua mới/gia hạn khi đang dùng dịch vụ Viettel CA.

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

2.Giá Chứng thư số CA token mua mới/gia hạn khi đang dùng dịch vụ Hóa đơn điện tử.

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

Video tổng quan về dịch vụ hóa đơn điện tử do Viettel cung cấp.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel phải làm như thế nào?

Gọi ngay Hotline: 0982.204.204 – 0973.099.599 để được tư vấn chi tiết dịch vụ.

Để sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử tốt nhất. Khách hàng có thể tham khảo thêm dịch vụ đăng ký internet Viettel cáp quang FTTH. Các dịch vụ khác dành cho doanh nghiệp như: điện thoại trung kế E1, dịch vụ điện thoại tổng đài doanh nghiệp 1800, tổng đài doanh nghiệp 1900..

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Contact Me on Zalo
0982204204