Đăng Ký Lắp Đặt Home Wifi Viettel TPHCM Giá Chỉ Từ 260.000Đ/ Tháng

Hits: 79

Nội Dung Bài Viết

Chương Trình Khuyến Mãi Đăng Ký Lắp Đặt Home Wifi Viettel TPHCM Giá Chỉ Từ 260.000Đ/ Tháng Miễn Phí Trang Bị Thêm Router Phát Wifi.

Đăng Ký Lắp Đặt Home Wifi Viettel TPHCM

Đăng Ký Lắp Đặt Home Wifi Viettel TPHCM

Áp dụng các gói cước mới cho khách hàng cá nhân hộ gia đình đăng ký lắp đặt mạng cáp quang wifi Viettel tại TPHCM năm 2021.

Tại TPHCM khách hàng thuộc Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, Gò Vấp Thủ Đức, Quận 5, Quận 6, Quận 9, Quận 12.

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2021 mới:

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 1 PLUS  30 Mbps 185.000Đ
2 NET 2 PLUS  80 Mbps 200.000Đ
3 NET 3 PLUS  110 Mbps 230.000Đ
4 NET 4 PLUS  140 Mbps 280.000Đ
5 SUPERNET 1 100 Mbps 245.000Đ
6 SUPERNET 2 120 Mbps 260.000Đ
7 SUPERNET 4 200 Mbps 370.000Đ
8 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2021 mới

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2021 mới.

Bảng giá wifi Viettel FTTH đơn lẻ ngoại thành TPHCM:

 1. Net 1 Plus: băng thông: 30 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 185.000Đ.
 2. Net 2 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 200.000Đ.
 3. Net 3 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 230.000Đ.
 4. Net 4 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 280.000Đ.
 5. Supernet 1: băng thông: 100 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 245.000Đ.
 6. Supernet 2: băng thông: 120 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 260.000Đ.
 7. Supernet 4: băng thông: 200 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 370.000Đ.
 8. Supernet 5: băng thông: 250 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 3 Mesh Home Wfi-> chỉ 480.000Đ.

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành mới.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 1 PLUS  30 Mbps 207.000Đ
2 NET 2 PLUS  80 Mbps 222.000Đ
3 NET 3 PLUS  110 Mbps 252.000Đ
4 NET 4 PLUS  140 Mbps 302.000Đ
5 SUPERNET 1 100 Mbps 267.000Đ
6 SUPERNET 2 120 Mbps 282.000Đ
7 SUPERNET 4 200 Mbps 392.000Đ
8 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành TPHCM và Hà nội mới

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành TPHCM và Hà nội mới.

Các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành TPHCM.

 • Net 1 Plus: băng thông: 30 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 207.000Đ.
 • Net 2 Plus: băng thông: 80 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 222.000Đ.
 • Net 3 Plus: băng thông: 110 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 252.000Đ.
 • Net 4 Plus: băng thông: 140 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 302.000Đ.
 • Supernet 1: băng thông: 100 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi,-> chỉ 267.000Đ.
 • Supernet 2: băng thông: 120 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi.-> chỉ 282.000Đ.
 • Supernet 4: băng thông: 200 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 392.000Đ.
 • Supernet 5: băng thông: 250 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 3 Mesh Home Wfi-> chỉ 480.000Đ.

Với khách hàng hộ gia đình ngoại thành Hà Nội và HCM sử dụng loại tivi thường không hỗ trợ kết nối internet -> Có thể đăng ký combo internet và truyền hình cáp Viettel HCM ngoại thành.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 244.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 274.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 324.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 289.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 309.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 414.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2021 ngoại thành HCM và Hà Nội

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2021 ngoại thành HCM và Hà Nội.

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2021 ngoại thành HCM:

 1. Gói net 2 plus: tốc độ 80 Mbps -> chỉ 244.000;
 2. Gói net 3 plus: tốc độ 110 Mbps -> chỉ 274.000;
 3. Gói net 4 plus: tốc độ 140 Mbps -> chỉ 324.000;
 4. Gói Supernet 1: tốc độ 100 Mbps -> chỉ 289.000;
 5. Gói Supernet 2: tốc độ 120 Mbps -> chỉ 309.000;
 6. Gói Supernet 4: tốc độ 200 Mbps -> chỉ 414.000;
 7. Gói Supernet 5: tốc độ 250 Mbps -> chỉ 480.000.

Với khách hàng có địa chỉ lắp mạng cáp quang wifi Viettel tại nội thành TPHCM. -> Sẽ áp dụng bảng giá sau:

Khách hàng tại Hồ Chí Minh thuộc các quận: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú -> Sẽ áp dụng các gói cước wifi Viettel nội thành.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 220.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 250.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 300.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 265.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 280.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 390.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 525.000Đ
7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội.

Khuyến mãi 7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2021 nội thành TPHCM:

 1. Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 220.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 2 Plus;
 2. Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 250.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 3 Plus;
 3. Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 300.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 4 Plus;
 4. Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 265.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 5. Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 280.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 6. Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 390.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 7. Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi +2 boxtv.

Với hộ gia đình tại nội thành Hà Nội và HCM sử dung combo internet và truyền hình ViettelTV.

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2021 nội thành TPHCM.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 242.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 272.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 322.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 287.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 302.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 412.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 547.000Đ
Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2021 nội thành TPHCM Hà Nội.

Bảng giá các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2021 nội thành TPHCM:

 • Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 242.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 272.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 322.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 287.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 302.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 412.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 547.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 boxtv + 1 app Viettel.

Với trường hợp hộ gia đình tại nội thành HCM sử dụng combo internet và truyền hình cáp Viettel box.

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 264.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 294.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 344.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 309.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 329.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 434.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 525.000Đ
Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội.

Khuyến mãi Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM:

 • Băng thông: 80 Mbps -> giá 264.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Băng thông: 110 Mbps -> giá 294.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Băng thông: 140 Mbps -> giá 344.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> giá  309.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 TVBox;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> giá 329.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1TVBox;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> giá 434.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 TVBox;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> giá 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 TVBox.

Với trường hợp đối tượng khách hàng là tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá mạng wifi Viettel doanh nghiệp mới nhất.

Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp

Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp.

Khuyến mãi Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp:

 1. Chỉ 440.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90N: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 2; IP động.
 2. Chỉ 660.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90Basic: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 1; 1 IP Wan.
 3. Chỉ 880.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90Plus: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 3; 1 IP Wan.
 4. Chỉ 1.100.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200N: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 2; 1 IP Wan.
 5. Phí 2.200.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200Basic: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 4; 1 IP Wan.
 6. Phí 4.400.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200Plus: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 6; 1 IP Wan.
 7. Phí 6.050.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300N: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 8; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan.
 8. Phí 7.700.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300BASIC: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 11; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan.
 9. Phí 9.900.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300PLUS: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 15; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.
 10. Phí 13.200.000Đ/ 1 tháng -> Gói F500BASIC: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 20; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.
 11. Phí 17.600.000Đ/ 1 tháng -> Gói F500PLUS: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 25; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.

Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ internet cáp quang Viettel thì có những chương trình ưu đãi gì?

Khuyến mãi lắp mạng Viettel

Khuyến mãi lắp mạng Viettel.

Khuyến mãi lắp mạng Viettel đăng ký mới:

 1. Miễn phí 100% phí hòa mạng ban đầu.
 2. Miễn phí 100% phí lắp đặt ban đầu.
 3. Miễn phí 100% trang bị modem 4 cổng wifi hai băng tần Dualband 5 Ghz.
 4. Miễn phí 100% thiết bị cả modem 5Ghz Dualband và setopbox xem truyền hình Viettel khi đăng ký gói combo.
 5. Miễn phí 100% trang bị thêm thiết bị router phụ phát wifi khi đăng ký gói Supernet.
 6. Miễn phí tối thiểu từ 1 IP trở lên khi đăng ký các gói cước doanh nghiệp.
 7. Giảm giá trực tiếp phí thuê bao hàng tháng của các gói cước.
 8. Tặng thêm lên đến 5 tháng sử dụng khi tham gia đóng cước trước.
 9. Chiết khấu lên đến 5% khi thanh toán tiền cước hàng tháng qua ngân hàng số ViettelPay.

Khách hàng tham gia chương trình đóng cước trước thì ưu đãi tặng tháng cước sử dụng như thế nào?

Khuyến mãi lắp internet Viettel

Khuyến mãi lắp internet Viettel.

Khuyến mãi lắp internet Viettel đóng cước trước:

 1. Đóng cước trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 1 tháng sử dụng;
 2. Đóng cước trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 3 tháng sử dụng;
 3. Đóng cước trước 18 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 5 tháng sử dụng.

Khách hàng công ty đăng ký hòa mạng dịch vụ internet cáp quang Viettel hồ sơ cần những gì?

Lắp mạng Viettel

Lắp mạng Viettel.

Lắp mạng Viettel hồ sơ cho doanh nghiệp:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong doanh nghiệp đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Lắp internet Viettel

Lắp internet Viettel.

Lắp internet Viettel hồ sơ cho doanh nghiệp ủy quyền:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 4. Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Với khách hàng là cơ quan/ tổ chức lắp cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Lắp wifi Viettel

Lắp wifi Viettel.

Lắp wifi Viettel hồ sơ áp dụng với cơ quan:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 3. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Trường hợp cơ quan ủy quyền cho nhân viên thì cần những giấy tờ gì?

Lắp cáp quang Viettel

Lắp cáp quang Viettel.

Lắp cáp quang Viettel hồ sơ áp dụng cho cơ quan ủy quyền:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 3. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 5. Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Với ưu đãi miễn phí trang bị thêm thiết bị router Home wifi Viettel. -> Áp dụng cho khách hàng đăng ký lắp đặt Home wifi Viettel TPHCM.

Chương trình khuyến mãi áp dụng từ tháng 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho khách hàng đăng ký lắp đặt Home wifi Viettel các gói cước Supernet.

Home wifi Viettel tại TPHCM khác biệt gì so với các gói cước Net Plus Viettel đang cung cấp?

Với đặc thù các khách hàng hộ gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh thường có nhà hẹp nhiều tầng. Nếu như trước đây sử dụng các gói cước Net Plus. -> Khách hàng chỉ được trang bị miễn phí 1 thiết bị Modem 4 cổng wifi.

Hạn chế của việc chỉ sử dụng 1 thiết bị modem để phát wifi là khu vực phủ sóng wifi bị hạn chế trong bán kính sử dụng nhất định.

Để khắc phục việc khu vực phủ sóng wifi bị hạn chế. -> Khách hàng thường tự mua thêm các router ngoài để mở rộng vùng phủ sóng wifi.

Home Wifi Viettel TPHCM phù hợp cho nhà hẹp nhiều tầng.

Home Wifi Viettel TPHCM phù hợp cho nhà hẹp nhiều tầng.

Viettel TPHCM áp dụng chương trình khuyến mãi mới. -> Với các gói cước Supernet miễn phí trang bị thêm thiết bị Home wifi Viettel.

Với thiết bị Home wifi Viettel được trang bị thêm miễn phí bổ sung cùng với modem 5 GHz dualband hai băng tần. -> Sẽ giải quyết được những hạn chế của vùng phủ wifi mà khách hàng không phải tốn thêm chi phí mua thêm router ngoài.

Cụ thể khách hàng đăng ký lắp đặt Home wifi Viettel TPHCM giá cước hàng tháng như thế nào?

Chương trình khuyến mãi miễn phí trang bị thêm thiết bị Home wifi Viettel tại TPHCM được chia thành 2 khu vực theo địa chỉ khách hàng đăng ký lắp đặt.

Các quận/ huyện áp dụng mức cước ngoại thành TPHCM: Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức, Quận 6, Quận 8, Quận 9, Quận 12.

Bảng giá Home Wifi Viettel TPHCM Ngoại Thành

Bảng giá Home Wifi Viettel TPHCM Ngoại Thành.

Bảng giá đăng ký Home wifi Viettel TPHCM khu vực ngoại thành:

 • Gói Supernet 2: Giá chỉ 260.000Đ/ tháng: băng thông: 50 Mb. -> Trang bị Modem + 2 Home wifi.
 • Gói Supernet 3: Giá chỉ 330.000Đ/ tháng: băng thông: 80 Mb. -> Trang bị Modem + 2 Home wifi.
 • Gói Supernet 4: Giá chỉ 370.000Đ/ tháng: băng thông: 100 Mb. -> Trang bị Modem 5Ghz Dualband 2 băng tần + 2 Home wifi.
 • Gói Supernet 5: Giá chỉ 585.000Đ/ tháng: băng thông: 200 Mb. -> Trang bị Modem 5Ghz Dualband 2 băng tần + 3 Home wifi + 2 thiết bị xem truyền hình ( 1 thiết bị xem được kênh K+ ).

Các quận còn lại áp dụng chính sách giá khu vực nội thành TPHCM gồm: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh.

Bảng giá Home Wifi Viettel TPHCM Nội Thành

Bảng giá Home Wifi Viettel TPHCM Nội Thành.

Bảng giá lắp đặt Home wifi Viettel TPHCM khu vực nội thành:

 • Supernet 2: phí hàng tháng 280.000Đ/ tháng. -> Tốc độ 50 Mbps: trang bị modem + 2 thiết bị Home wifi.
 • Supernet 3: phí hàng tháng 350.000Đ/ tháng. -> Tốc độ 80 Mbps: trang bị modem + 2 thiết bị Home wifi.
 • Supernet 4: phí hàng tháng 390.000Đ/ tháng. -> Tốc độ 100 Mbps: Modem 5Ghz Dualband 2 băng tần + 2 Home wifi.
 • Supernet 5: phí hàng tháng 630.000Đ/ tháng. -> Tốc độ 200 Mbps: Modem 5Ghz Dualband 2 băng tần + 3 Home wifi + 2 thiết bị xem truyền hình ( 1 thiết bị xem được kênh K+ ).

Ngoài phí thuê bao hàng tháng, khách hàng đăng ký lắp Home Wifi Viettel TPHCM phí hòa mạng mới là bao nhiêu tiền?

Phí đăng ký lắp đặt Home wifi Viettel TPHCM

Phí đăng ký lắp đặt Home wifi Viettel TPHCM.

Bảng phí hòa mạng mới Home wifi Viettel TPHCM:

 1. Đóng cước hàng tháng: Gói SuperNet 2: phí 600.000Đ, SuperNet 3: phí  500.000Đ. Các gói SuperNet 4, SuperNet 5 phí lắp đặt là 250.000Đ.
 2. Đóng cước trước 6 tháng : Gói SuperNet 2: phí giảm còn 300.000Đ, Gói SuperNet 3: phí giảm còn: 200.000Đ, Gói SuperNet 4,5: miễn phí lắp đặt, miễn phí thiết bị, tặng thêm 1 tháng cước sử dụng.
 3. Đóng cước trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt, miễn phí thiết bị, tặng thêm 3 tháng cước sử dụng.

Gói cước Home wifi Viettel phù hợp để dụng với những đối tượng khách hàng nào?

Các gói cước Supernet Home wifi Viettel phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Đặc biệt tại TPHCM với nhiều đối tượng khách hàng là các quán cà phê, shop kinh doanh, nhà hàng ,quán bar, karaoke…

Lắp Đặt Home Wifi Viettel TPHCM cho quán cà phê.

Lắp Đặt Home Wifi Viettel TPHCM cho quán cà phê.

Những ưu điểm của thiết bị Home wifi Viettel là gì so với việc khách hàng tự trang bị thêm router phát wifi?

Đăng Ký Home Wifi Viettel TPHCM ưu điểm dễ dàng thiết lập và thẩm mỹ.

Đăng Ký Home Wifi Viettel TPHCM ưu điểm dễ dàng thiết lập và thẩm mỹ.

Thiết bị Home wifi Viettel tính thẩm mỹ cao –  dễ dàng thiết lập.

Đăng Ký Home Wifi Viettel TPHCM mạng Mesh chỉ 1 wifi duy nhất.

Đăng Ký Home Wifi Viettel TPHCM mạng Mesh chỉ 1 wifi duy nhất.

Home wifi Viettel công nghệ mạng Mesh: chỉ 1 wifi duy nhất. So với mạng thường phải lắp thêm nhiều wifi trong nhà.

Đăng Ký Lắp Đặt Home Wifi Viettel TPHCM Ưu điểm chuyển vùng liền mạnh.

Đăng Ký Lắp Đặt Home Wifi Viettel TPHCM Ưu điểm chuyển vùng liền mạnh.

Ưu điểm chuyển vùng liền mạch của thiết bị Home wifi Viettel.

Lắp Đặt Home Wifi Viettel TPHCM ưu điểm lựa chọn đường đi thông minh.

Lắp Đặt Home Wifi Viettel TPHCM ưu điểm lựa chọn đường đi thông minh.

Thiết bị Home wifi Viettel tự động lựa chọn đường đi thông minh.

Home Wifi Viettel TPHCM Ưu điểm tự động khắc phục sự cố.

Home Wifi Viettel TPHCM Ưu điểm tự động khắc phục sự cố.

Và ưu điểm cuối cùng là tự động khắc phục sự cố.

Trường hợp khách hàng là công ty/ doanh nghiệp tại TPHCM đăng ký Home wifi Viettel các gói Supernet có được không?

Quý khách hàng là doanh nghiệp vẫn có thể đăng ký sử dụng Home Wifi Viettel TPHCM. Tuy nhiên các gói cước Supernet Home wifi Viettel sẽ không có IP tĩnh.

Nếu doanh nghiệp tại TPHCM có nhu cầu sử dụng internet cáp quang Viettel có IP tĩnh có thể đăng ký các gói cước Fast Viettel cho doanh nghiệp.

Các gói internet Fast Viettel doanh nghiệp.

Các gói internet Fast Viettel doanh nghiệp.

Nếu khách hàng là doanh nghiệp lớn hoặc các doanh nghiệp đặc thù có nhu cầu sử dụng kênh thuê riêng internet leasedlined có thể tham khảo bảng giá:

Bảng giá Dịch vụ kênh thuê riêng internet leasedline viettel TPHCM

Bảng giá Dịch vụ kênh thuê riêng internet leasedline viettel TPHCM.

Trường hợp khách hàng đang sử dụng các gói cước internet cáp quang wifi Net của Viettel. Có nhu cầu sử dụng thiết bị Home wifi Viettel thì giá mua thiết bị như thế nào?

 • Giá trọn bộ 2 thiết bị Home wifi -> Đã khuyến mãi giảm giá chỉ còn 1.400.000Đ.
 • Giá trọn bộ 3 thiết bị Home wifi -> Đã khuyến mãi giảm giá chỉ còn 2.100.000Đ.

Khách hàng có nhu cầu lắp đặt Home wifi Viettel TPHCM có thể liên hệ số điện thoại nào để đăng ký?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký Home wifi Viettel TPHCM chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài lắp mạng Viettel 0982204204 để được tư vấn miễn phí gói cước phù hợp và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại nhà.

Viettel TPHCM ngoài dịch vụ internet cáp quang Home wifi còn cung cấp những dịch vụ nào khác?

Chi tiết các sản phẩm Viettel đang cung cấp xem tại trang: https://tuvandichvuviettel.com/.

Home wifi Viettel TPHCM Thank You.

Home wifi Viettel TPHCM Thank You.

Liên hệ Hotline Tổng đài Viettel 0982204204 để được tư vấn miễn phí các sản phẩm, dịch vụ Viettel.

Contact Me on Zalo
0982204204