Đăng Ký Lắp Đặt Internet Cáp Quang Viettel Gói Home Wifi Tại TPHCM

Visits: 76

Nội Dung Bài Viết

Khuyến Mãi Đăng Ký Lắp Đặt Internet Cáp Quang Viettel Gói Home Wifi Tại TPHCM Miễn phí 2 Thiết Bị Phát Wifi.

Đăng Ký Lắp Đặt Internet Cáp Quang Viettel Gói Home Wifi Tại TPHCM

Đăng Ký Lắp Đặt Internet Cáp Quang Viettel Gói Home Wifi Tại TPHCM.

Tại TPHCM khách hàng thuộc Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, Gò Vấp Thủ Đức, Quận 5, Quận 6, Quận 9, Quận 12.

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2022 mới:

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 1 PLUS  30 Mbps 185.000Đ
2 NET 2 PLUS  80 Mbps 200.000Đ
3 NET 3 PLUS  110 Mbps 230.000Đ
4 NET 4 PLUS  140 Mbps 280.000Đ
5 SUPERNET 1 100 Mbps 245.000Đ
6 SUPERNET 2 120 Mbps 260.000Đ
7 SUPERNET 4 200 Mbps 370.000Đ
8 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2021 mới

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2022 mới.

Bảng giá wifi Viettel FTTH đơn lẻ ngoại thành TPHCM:

 1. Net 1 Plus: băng thông: 30 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 185.000Đ.
 2. Net 2 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 200.000Đ.
 3. Net 3 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 230.000Đ.
 4. Net 4 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 280.000Đ.
 5. Supernet 1: băng thông: 100 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 245.000Đ.
 6. Supernet 2: băng thông: 120 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 260.000Đ.
 7. Supernet 4: băng thông: 200 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 370.000Đ.
 8. Supernet 5: băng thông: 250 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 3 Mesh Home Wfi-> chỉ 480.000Đ.

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2022 SmartTV ngoại thành mới.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 1 PLUS  30 Mbps 207.000Đ
2 NET 2 PLUS  80 Mbps 222.000Đ
3 NET 3 PLUS  110 Mbps 252.000Đ
4 NET 4 PLUS  140 Mbps 302.000Đ
5 SUPERNET 1 100 Mbps 267.000Đ
6 SUPERNET 2 120 Mbps 282.000Đ
7 SUPERNET 4 200 Mbps 392.000Đ
8 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành TPHCM và Hà nội mới

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2022 SmartTV ngoại thành TPHCM và Hà nội mới.

Các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2022 SmartTV ngoại thành TPHCM.

 • Net 1 Plus: băng thông: 30 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 207.000Đ.
 • Net 2 Plus: băng thông: 80 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 222.000Đ.
 • Net 3 Plus: băng thông: 110 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 252.000Đ.
 • Net 4 Plus: băng thông: 140 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 302.000Đ.
 • Supernet 1: băng thông: 100 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi,-> chỉ 267.000Đ.
 • Supernet 2: băng thông: 120 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi.-> chỉ 282.000Đ.
 • Supernet 4: băng thông: 200 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 392.000Đ.
 • Supernet 5: băng thông: 250 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 3 Mesh Home Wfi-> chỉ 480.000Đ.

Với khách hàng hộ gia đình ngoại thành Hà Nội và HCM sử dụng loại tivi thường không hỗ trợ kết nối internet -> Có thể đăng ký combo internet và truyền hình cáp Viettel HCM ngoại thành.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 244.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 274.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 324.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 289.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 309.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 414.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2021 ngoại thành HCM và Hà Nội

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2022 ngoại thành HCM và Hà Nội.

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2022 ngoại thành HCM:

 1. Gói net 2 plus: tốc độ 80 Mbps -> chỉ 244.000;
 2. Gói net 3 plus: tốc độ 110 Mbps -> chỉ 274.000;
 3. Gói net 4 plus: tốc độ 140 Mbps -> chỉ 324.000;
 4. Gói Supernet 1: tốc độ 100 Mbps -> chỉ 289.000;
 5. Gói Supernet 2: tốc độ 120 Mbps -> chỉ 309.000;
 6. Gói Supernet 4: tốc độ 200 Mbps -> chỉ 414.000;
 7. Gói Supernet 5: tốc độ 250 Mbps -> chỉ 480.000.

Với khách hàng có địa chỉ lắp mạng cáp quang wifi Viettel tại nội thành TPHCM. -> Sẽ áp dụng bảng giá sau:

Khách hàng tại Hồ Chí Minh thuộc các quận: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú -> Sẽ áp dụng các gói cước wifi Viettel nội thành.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 220.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 250.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 300.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 265.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 280.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 390.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 525.000Đ
7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2022 nội thành TPHCM Hà Nội.

Khuyến mãi 7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2022 nội thành TPHCM:

 1. Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 220.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 2 Plus;
 2. Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 250.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 3 Plus;
 3. Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 300.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 4 Plus;
 4. Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 265.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 5. Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 280.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 6. Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 390.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 7. Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi +2 boxtv.

Với hộ gia đình tại nội thành Hà Nội và HCM sử dung combo internet và truyền hình ViettelTV.

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2022 nội thành TPHCM.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 242.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 272.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 322.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 287.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 302.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 412.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 547.000Đ
Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2022 nội thành TPHCM Hà Nội.

Bảng giá các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2022 nội thành TPHCM:

 • Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 242.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 272.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 322.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 287.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 302.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 412.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 547.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 boxtv + 1 app Viettel.

Với trường hợp hộ gia đình tại nội thành HCM sử dụng combo internet và truyền hình cáp Viettel box.

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2022 nội thành TPHCM.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 264.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 294.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 344.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 309.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 329.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 434.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 525.000Đ
Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2022 nội thành TPHCM Hà Nội.

Khuyến mãi Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2022 nội thành TPHCM:

 • Băng thông: 80 Mbps -> giá 264.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Băng thông: 110 Mbps -> giá 294.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Băng thông: 140 Mbps -> giá 344.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> giá  309.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 TVBox;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> giá 329.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1TVBox;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> giá 434.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 TVBox;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> giá 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 TVBox.

Với trường hợp đối tượng khách hàng là tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá mạng wifi Viettel doanh nghiệp mới nhất.

Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp

Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp.

Khuyến mãi Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp:

 1. Chỉ 440.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90N: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 2; IP động.
 2. Chỉ 660.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90Basic: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 1; 1 IP Wan.
 3. Chỉ 880.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90Plus: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 3; 1 IP Wan.
 4. Chỉ 1.100.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200N: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 2; 1 IP Wan.
 5. Phí 2.200.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200Basic: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 4; 1 IP Wan.
 6. Phí 4.400.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200Plus: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 6; 1 IP Wan.
 7. Phí 6.050.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300N: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 8; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan.
 8. Phí 7.700.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300BASIC: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 11; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan.
 9. Phí 9.900.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300PLUS: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 15; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.
 10. Phí 13.200.000Đ/ 1 tháng -> Gói F500BASIC: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 20; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.
 11. Phí 17.600.000Đ/ 1 tháng -> Gói F500PLUS: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 25; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.

Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ internet cáp quang Viettel thì có những chương trình ưu đãi gì?

Khuyến mãi lắp mạng Viettel

Khuyến mãi lắp mạng Viettel.

Khuyến mãi lắp mạng Viettel đăng ký mới:

 1. Miễn phí 100% phí hòa mạng ban đầu.
 2. Miễn phí 100% phí lắp đặt ban đầu.
 3. Miễn phí 100% trang bị modem 4 cổng wifi hai băng tần Dualband 5 Ghz.
 4. Miễn phí 100% thiết bị cả modem 5Ghz Dualband và setopbox xem truyền hình Viettel khi đăng ký gói combo.
 5. Miễn phí 100% trang bị thêm thiết bị router phụ phát wifi khi đăng ký gói Supernet.
 6. Miễn phí tối thiểu từ 1 IP trở lên khi đăng ký các gói cước doanh nghiệp.
 7. Giảm giá trực tiếp phí thuê bao hàng tháng của các gói cước.
 8. Tặng thêm lên đến 5 tháng sử dụng khi tham gia đóng cước trước.
 9. Chiết khấu lên đến 5% khi thanh toán tiền cước hàng tháng qua ngân hàng số ViettelPay.

Khách hàng tham gia chương trình đóng cước trước thì ưu đãi tặng tháng cước sử dụng như thế nào?

Khuyến mãi lắp internet Viettel

Khuyến mãi lắp internet Viettel.

Khuyến mãi lắp internet Viettel đóng cước trước:

 1. Đóng cước trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 1 tháng sử dụng;
 2. Đóng cước trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 3 tháng sử dụng;
 3. Đóng cước trước 18 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 5 tháng sử dụng.

Khách hàng công ty đăng ký hòa mạng dịch vụ internet cáp quang Viettel hồ sơ cần những gì?

Lắp mạng Viettel

Lắp mạng Viettel.

Lắp mạng Viettel hồ sơ cho doanh nghiệp:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong doanh nghiệp đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Lắp internet Viettel

Lắp internet Viettel.

Lắp internet Viettel hồ sơ cho doanh nghiệp ủy quyền:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 4. Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Với khách hàng là cơ quan/ tổ chức lắp cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Lắp wifi Viettel

Lắp wifi Viettel.

Lắp wifi Viettel hồ sơ áp dụng với cơ quan:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 3. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Trường hợp cơ quan ủy quyền cho nhân viên thì cần những giấy tờ gì?

Lắp cáp quang Viettel

Lắp cáp quang Viettel.

Lắp cáp quang Viettel hồ sơ áp dụng cho cơ quan ủy quyền:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 3. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 5. Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Quý khách hàng là hộ gia đình, quán cà phê, cửa hàng kinh doanh, nhà có diện tích lớn, doanh nghiệp… Đăng ký lắp đặt internet cáp quang Viettel Gói Home Wifi tại TPHCM đặc biệt được trang bị miễn phí thêm 2 thiết bị phát sóng wifi.

Cụ thể chương trình khuyến mãi đăng ký lắp đặt internet cáp quang Viettel Gói Home Wifi tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Home Wifi Viettel được thiết kế theo 4 gói cước để phù hợp với các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng internet wifi khác nhau.

Các đối tượng khách hàng phù hợp để đăng ký sử dụng cáp quang internet Home Wifi Viettel:

 1. Khách hàng là các quán cà phê, nhà hàng, văn phòng, Spa…có thế đăng ký sử dụng gói SuperNet 4, SuperNet 5
 2. Đối tượng khách hàng tiếp theo phù hợp với Home Wifi Viettel là các căn hộ biệt thự, căn hộ chung cư có diện tích lớn có nhiều phòng. -> phù hợp với các gói SuperNet 4 hoặc SuperNet 5.
 3. Đối tượng khách hàng sau cùng phù hợp với Home Wifi Viettel là nhà có nhiều tầng. -> Phù hợp với các gói SuperNet 2 hoặc SuperNet 3.

Bảng giá khi đăng ký lắp đặt internet cáp quang Viettel Gói Home Wifi tại TPHCM bao nhiêu tiền một tháng?

Giá các gói Home Wifi Viettel SuperNet 2, SuperNet 3:

Đăng Ký Lắp Đặt Internet Cáp Quang Viettel Gói Home Wifi Tại TPHCM Gói SuperNet 2 SuperNet 3

Đăng Ký Lắp Đặt Internet Cáp Quang Viettel Gói Home Wifi Tại TPHCM Gói SuperNet 2 SuperNet 3.

Giá các gói Home Wifi Viettel SuperNet 4, SuperNet 5: phù hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng cao:

Đăng Ký Lắp Đặt Internet Cáp Quang Viettel Gói Home Wifi Tại TPHCM SuperNet 4 SuperNet 5

Đăng Ký Lắp Đặt Internet Cáp Quang Viettel Gói Home Wifi Tại TPHCM SuperNet 4 SuperNet 5

Tại Thành phố Hồ Chí Minh giá cước hàng tháng của các gói SuperNet được tính theo địa chỉ lắp đặt khách hàng đăng ký.

Khách hàng có địa chỉ lắp đặt tại các quận/ huyện: Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Tân và các Huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh.

 • Gói SuperNet 2 Viettel -> giá chỉ 260.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 50 Mbps -> Miễn phí trang bị 1 modem 4 cổng và 2 thiết bị Home Wifi.
 • Gói SuperNet 3 Viettel -> giá chỉ 330.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 80 Mbps -> Miễn phí trang bị 1 modem 4 cổng và 2 thiết bị Home Wifi.
 • Gói SuperNet 4 Viettel -> giá chỉ 370.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 100 Mbps -> Miễn phí trang bị 1 Dualband 2 băng tầng 5 Gz và 2 thiết bị Home Wifi.
 • Gói SuperNet 5 Viettel -> giá chỉ 585.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 200 Mbps -> Miễn phí trang bị 1 Dualband 2 băng tầng 5 Gz, 3 thiết bị Home Wifi và 2 đầu thu xem truyền hình.

Khách hàng có địa chỉ lắp đặt tại các quận còn lại tại TPHCM: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận Thủ Đức.

 • Gói SuperNet 2 Viettel -> giá chỉ 280.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 50 Mbps -> Miễn phí trang bị 1 modem 4 cổng và 2 thiết bị Home Wifi.
 • Gói SuperNet 3 Viettel -> giá chỉ 350.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 80 Mbps -> Miễn phí trang bị 1 modem 4 cổng và 2 thiết bị Home Wifi.
 • Gói SuperNet 4 Viettel -> giá chỉ 390.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 100 Mbps -> Miễn phí trang bị 1 Dualband 2 băng tầng 5 Gz và 2 thiết bị Home Wifi.
 • Gói SuperNet 5 Viettel -> giá chỉ 630.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 200 Mbps -> Miễn phí trang bị 1 Dualband 2 băng tầng 5 Gz, 3 thiết bị Home Wifi và 2 đầu thu xem truyền hình.
 1. Đối tượng khách hàng là các quán cà phê đăng ký lắp đặt Home Wifi Viettel tại TPHCM.

Đặc điểm của các đối tượng khách hàng này là:

 • Nhiều người truy cập đồng thời: Từ 10 cho đến 20 hoặc thậm chí cho đến 100 thiết bị.
 • Quá nhiều lượt khách hàng ra vào mỗi ngày: Từ 100 đến 200 hoặc thậm chí 400, 500 khách.
Home Wifi Viettel phủ sóng nhiều tầng nhiều người kết nối cùng

Home Wifi Viettel phủ sóng nhiều tầng nhiều người kết nối cùng.

2. Đối tượng khách hàng tiếp theo là khách hàng sống tại các khu căn hộ có diện tích rộng, biệt thự.

Đặc điểm khách hàng: Có nhiều phòng và có nhiều thiết bị thông minh kết nối wifi. Thường lắp thêm các bộ phát wifi phụ.

Các vấn đề thường gặp với khách hàng là:

 • Sóng wifi chập chờn, sóng khỏe nhưng không vào được mạng.
 • Sử dụng wifi quanh khu vực đặt modem tốt. Nhưng nhiều vị trí khác không có sóng wifi hoặc kém do sóng wifi phủ không tới.
Home Wifi Viettel mạng Mesh chỉ 1 wifi duy nhất

Home Wifi Viettel mạng Mesh chỉ 1 wifi duy nhất.

3. Đối tượng khách hàng cuối cùng là khách hàng ở nhà có nhiều tầng.

Đặc điểm:

 • Thường trang bị thêm các wifi phụ để phủ wifi các tầng khác.
 • Các wifi phụ thường đi dây nổi gây mất thẩm mỹ và việc đi dây nổi khá phức tạp. Có thể phải đục tường vì hệ thống Lan âm tường thường chỉ có ở các nhà mới xây.

3. Đối tượng khách hàng cuối cùng là khách hàng ở nhà có nhiều tầng. Đặc điểm: Thường trang bị thêm các wifi phụ để phủ wifi các tầng khác. Các wifi phụ thường đi dây nổi gây mất thẩm mỹ và việc đi dây nổi khá phức tạp. Có thể phải đục tường vì hệ thống Lan âm tường thường chỉ có ở các nhà mới xây.

Thiết bị Home Wifi Viettel lựa chọn đường đi thông minh.

Thiết bị Home Wifi Viettel lựa chọn đường đi thông minh

Thiết bị Home Wifi Viettel lựa chọn đường đi thông minh.

Thiết bị Home Wifi Viettel tự động khắc phục.

Thiết bị Home Wifi Viettel tự động khắc phục

Thiết bị Home Wifi Viettel tự động khắc phục.

Ưu điểm Home Wifi Viettel là chuyển vùng liền mạch không bị gián đoạn dịch vụ khi khách hàng di chuyển trong nhà.

Ưu điểm Home Wifi Viettel chuyển vùng liền mạch

Ưu điểm Home Wifi Viettel chuyển vùng liền mạch.

Hình ảnh thiết bị Home wifi Viettel.

Hình ảnh thiết bị Home wifi Viettel

Hình ảnh thiết bị Home wifi Viettel.

Trường hợp khách hàng đang sử dụng các gói cước internet cáp quang wifi Viettel khác muốn đăng ký Home Wifi Viettel thì giá như thế nào?

Chính sách Giá thiết bị Home Wifi Viettel cho khách hàng đang hoạt động.

Giá thiết bị Home Wifi Viettel cho khách hàng đang hoạt động

Giá thiết bị Home Wifi Viettel cho khách hàng đang hoạt động.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu đăng ký lắp đặt Home Wifi Viettel mới tại TPHCM thì đăng ký như thế nào?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký lắp đặt internet cáp quang Viettel Gói Home Wifi tại TPHCM chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng Đài lắp đặt mạng Viettel 0982.204.204. Để được tư vấn miễn phí gói cước phù hợp và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại nhà.

Khách hàng đăng ký hòa mạng mới thì phí hòa mạng lắp đặt như thế nào?

Đăng Ký Lắp Đặt Internet Cáp Quang Viettel Gói Home Wifi Tại TPHCM phương án đóng cước

Đăng Ký Lắp Đặt Internet Cáp Quang Viettel Gói Home Wifi Tại TPHCM phương án đóng cước.

Bảng giá đăng ký lắp đặt internet cáp quang Viettel Gói Home Wifi tại TPHCM theo phương án đóng cước:

 1. Đóng hàng tháng -> Gói SuperNet 2, SuperNet 3 phí lắp đặt 300.000Đ. Gói SuperNet 4, SuperNet 5 phí lắp đặt 250.000Đ.
 2. Đóng trước 6 tháng -> Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 1 tháng cước sử dụng.
 3. Đóng trước 12 tháng -> Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 3 tháng cước sử dụng.
Dịch vụ Home Wifi Viettel

Dịch vụ Home Wifi Viettel.

Ngoài dịch vụ internet cáp quang wifi Viettel còn cung cấp những dịch vụ nào?

 1. Dịch vụ di động trả sau Viettel cho doanh nghiệp. Dịch vụ di động trả sau phù hợp với các doanh nghiệp có hỗ trợ tiền cước điện thoại cho nhân viên hoặc đăng ký trả sau Viettel cho toàn bộ nhân viên trong công ty để tiết kiệm chi phí tiền cước điện thoại.
 2. Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho doanh nghiệp. Với dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel sẽ giúp cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử được dễ dàng nhanh chóng với chi phí tiết kiệm nhất. Phù hợp với quy định của chính phủ về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
 3. Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA cho doanh nghiệp. Đây là dịch vụ phổ biến mà hầu hết các doanh nghiệp đều phải sử dụng cho việc kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan… Doanh nghiệp có tham bảng giá đăng ký mới hoặc bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel.
 4. Dịch vụ leasedLine kênh truyền dành cho doanh nghiệp. Đây là dịch vụ kênh thuê riêng cao cấp nhất dành cho đối tượng doanh nghiệp như các ngân hàng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
 5. Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá đăng ký mới cũng như gia hạn BHXH Viettel.

Tham khảo thêm các sản phẩm dịch vụ khác do Viettel cung cấp tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/.

Liên hệ số Hotline Tổng Đài Viettel 0982.204.204 để được tư vấn miễn phí các sản phẩm, dịch vụ Viettel.

5/5 - (2 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204