Gia Hạn Dịch Vụ Kê Khai Bảo Hiểm Xã Hội Viettel vBHXH

Hits: 402

Bảng Giá Gia Hạn Dịch Vụ Kê Khai Bảo Hiểm Xã Hội Viettel VBHXH Cho Khách Hàng Đã Hoặc Sắp Hết Hạn.

GIA HẠN DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL

GIA HẠN DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL

Khách hàng đăng ký gia hạn BHXH Viettel được ưu đãi tặng thêm lên đến 15 tháng sử dụng.

Cập nhật mới nhất bảng giá dịch vụ bảng giá gia hạn phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel.

Bảng giá vBHXH Viettel mới

Bảng giá vBHXH Viettel mới

Cụ thể các ưu đãi dành cho khách hàng khi đăng ký gia hạn dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel VBHXH là như thế nào?

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của mình, mà khách hàng doanh nghiệp có thể lựa chọn các gói gia hạn theo năm sử dụng.

Viettel cung cấp 4 gói cước cho khách hàng đăng ký gia hạn dịch vụ bảo hiểm xã hội VBHXH.

Cụ thể bảng giá gia hạn dịch vụ bảo hiểm xã hội Viettel – VBHXH.

Bảng giá gia hạn BHXH Viettel:

 1. Gói gia hạn 1 năm. -> Giá chỉ 425.000Đ. -> Thời gian sử dụng 12 tháng. -> Được khuyến mãi thêm 6 tháng sử dụng. -> Tổng thời gian sử dụng của gói gia hạn 1 năm: 18 tháng.
 2. Gói gia hạn 2 năm. -> Giá chỉ 765.000Đ. -> Thời gian sử dụng 24 tháng. -> Được khuyến mãi thêm 9 tháng sử dụng. -> Tổng thời gian sử dụng của gói gia hạn 2 năm: 33 tháng.
 3. Gói gia hạn 3 năm. -> Giá chỉ 1.020.000Đ. -> Thời gian sử dụng 36 tháng. -> Được khuyến mãi thêm 12 tháng sử dụng. -> Tổng thời gian sử dụng của gói gia hạn 3 năm: 48 tháng.
 4. Gói gia hạn 4 năm. -> Giá chỉ 1.275.000Đ. -> Thời gian sử dụng 48 tháng. -> Được khuyến mãi thêm 15 tháng sử dụng. -> Tổng thời gian sử dụng của gói gia hạn 4 năm: 63 tháng.

Nếu khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội của nhà cung cấp khác muốn đăng ký chuyển sang sử dụng dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel thì giá đăng ký mới như thế nào?

Trường hợp khách hàng đang sử dụng dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội của thì cung cấp khác. Khi đăng ký chuyển sang sử dụng dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel thì sẽ có chính sách ưu đãi riêng dành cho khách hàng.

Cụ thể các ưu đãi dành cho doanh nghiệp chuyển sang sử dụng dịch vụ VBHXH Viettel áp dụng theo bảng giá sau:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG TỪ NHÀ CUNG CẤP KHÁC CHUYỂN SANG VIETTEL

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG TỪ NHÀ CUNG CẤP KHÁC CHUYỂN SANG VIETTEL

 1. Giá chỉ 499.000Đ. -> Thời gian sử dụng 12 tháng+ tặng thêm 6 tháng + số tháng còn lại của đơn vị đơn sử dụng ( tối đa 24 tháng ). -> Tổng thời gian sử dụng tối đa: 42 tháng.
 2. Gói đăng ký 2 năm từ nhà cung cấp khác chuyển sang. -> Giá chỉ 899.000Đ. -> Thời gian sử dụng 24 tháng + tặng thêm 9 tháng + số tháng còn lại của đơn vị đơn sử dụng ( tối đa 24 tháng ). -> Tổng thời gian sử dụng tối đa: 57 tháng.
 3. Gói đăng ký 3 năm từ nhà cung cấp khác chuyển sang. -> Giá chỉ 1.199.000Đ. -> Thời gian sử dụng 36 tháng + tặng thêm 12 tháng + số tháng còn lại của đơn vị đơn sử dụng ( tối đa 24 tháng ). -> Tổng thời gian sử dụng tối đa: 72 tháng.
 4. Gói đăng ký 4 năm từ nhà cung cấp khác chuyển sang. -> Giá chỉ 1.499.000Đ. -> Thời gian sử dụng 48 tháng + tặng thêm 15 tháng + số tháng còn lại của đơn vị đơn sử dụng ( tối đa 24 tháng ). -> Tổng thời gian sử dụng tối đa: 87 tháng.

Nếu khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel cũng như của nhà cung cấp khác thì giá dịch vụ đăng ký mới như thế nào?

Đối với khách hàng đăng ký mới dịch vụ bảo hiểm xã hội Viettel VBHXH thì được chia thành 3 nhóm đối tượng doanh nghiệp như sau:

 • Nhóm 1: Đăng ký mới dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel mà không dùng dịch vụ chữ ký số Viettel CA.

Bảng giá dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel cho khách hàng không dùng chữ ký số Viettel Ca.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI KHÔNG DÙNG CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI KHÔNG DÙNG CHỮ KÝ SỐ VIETTEL.

 1. Gói đăng ký 1 năm không dùng chữ ký số Viettel. -> Giá 499.000Đ -> Thời gian sử dụng 12 tháng.
 2. Gói đăng ký 2 năm không dùng chữ ký số Viettel. -> Giá 899.000Đ -> Thời gian sử dụng 24 tháng.
 3. Gói đăng ký 3 năm không dùng chữ ký số Viettel. -> Giá 1.199.000Đ -> Thời gian sử dụng 36 tháng.
 4. Gói đăng ký 4 năm không dùng chữ ký số Viettel. -> Giá 1.499.000Đ -> Thời gian sử dụng 48 tháng.
 • Nhóm 2: Đăng ký dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel cho khách hàng đang dùng dịch vụ chữ ký số Viettel CA.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI ĐANG DÙNG CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI ĐANG DÙNG CHỮ KÝ SỐ VIETTEL.

 1. Gói đăng ký 1 năm áp dụng cho khách hàng đang dùng chữ ký số Viettel. -> Giá chỉ 479.000Đ thấp hơn 20.000đ so với khách chưa dùng CA -> Thời gian sử dụng 12 tháng.
 2. Gói đăng ký 2 năm áp dụng cho khách hàng đang dùng chữ ký số Viettel. -> Giá chỉ 859.000Đ thấp hơn 40.000đ so với khách chưa dùng CA -> Thời gian sử dụng 24 tháng.
 3. Gói đăng ký 3 năm áp dụng cho khách hàng đang dùng chữ ký số Viettel.-> Giá chỉ 1.199.000Đ thấp hơn 60.000đ so với khách chưa dùng CA -> Thời gian sử dụng 36 tháng.
 4. Gói đăng ký 4 năm áp dụng cho khách hàng đang dùng chữ ký số Viettel. -> Giá chỉ 1.499.000Đ thấp hơn 70.000đ so với khách chưa dùng CA -> Thời gian sử dụng 48 tháng.
 • Nhóm 3: Đăng ký mới dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel đồng thời với dịch vụ chữ ký số Viettel CA. Đăng ký combo cả 2 dịch vụ VBHXH và Viettel CA.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ KÈM CHỮ KÝ SỐ VIETTEL CA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ KÈM CHỮ KÝ SỐ VIETTEL CA

 1. Gói đăng ký 1 năm VBHXH khi khách hàng đăng ký kèm Viettel CA giá 499.000đ. Khuyến mãi tặng thêm 6 tháng sử dụng. Tổng số tháng khách hàng được sử dụng là 18 tháng.
 2. Gói đăng ký 2 năm VBHXH khi khách hàng đăng ký kèm Viettel CA giá 899.000đ. Khuyến mãi tặng thêm 9 tháng sử dụng. Tổng số tháng khách hàng được sử dụng là 33 tháng.
 3. Gói đăng ký 3 năm VBHXH khi khách hàng đăng ký kèm Viettel CA giá 1.199.000đ. Khuyến mãi tặng thêm 12 tháng sử dụng. Tổng số tháng khách hàng được sử dụng là 48 tháng.
 4. Gói đăng ký 4 năm VBHXH khi khách hàng đăng ký kèm Viettel CA giá1.499.000đ. Khuyến mãi tặng thêm 15 tháng sử dụng. Tổng số tháng khách hàng được sử dụng là 63 tháng.

Lưu ý: bảng giá dịch vụ trên chỉ là giá ưu đãi của dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội. Khách hàng phải cộng thêm bảng giá dịch vụ chữ ký số Viettel sẽ thành giá tổng của 2 dịch vụ.

Để đăng ký gia hạn dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel khách hàng phải liên hệ ở đâu?

Để đăng ký gia hạn dịch vụ, quý khách hàng chỉ cần liên hệ số Tổng đài dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel 0982.204.204 để được tư vấn chi tiết và ký hợp đồng tại nhà.

Ngoài dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel và chữ ký số Viettel còn dịch vụ gì khác để khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng?

Các dịch vụ khác dành cho doanh nghiệp mà Viettel có thế mạnh như: Đăng ký hóa đơn điện tử Viettel, Dịch vụ internet cáp quang viettel cho doanh nghiệp, dịch vụ tin nhắn thương hiệu Viettel…

Dịch vụ phổ biến nhất mà các doanh nghiệp phải sử dụng là dịch vụ chữ ký số. Doanh nghiệp đăng ký mới hoặc đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel nếu sử dụng sắp hết hạn.

Chi tiết các sản phẩm dịch vụ xem tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/.

Liên hệ ngay Tổng đài dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội Viettel 0982.204.204 để được tư vấn miễn phí.

5/5 - (28 bình chọn)

Contact Me on Zalo
0982204204