Gói wifi Viettel 6 Tháng

Visits: 53

Khuyến mãi gói wifi Viettel 6 tháng tặng thêm 1 tháng sử dụng.

Chương trình ưu đãi đóng cước trước các gói wifi Viettel 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

Gói Wifi Viettel 6 tháng

Gói Wifi Viettel 6 tháng.

Khuyến mãi hòa mạng các gói wifi Viettel 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng:

 1. Đóng cước trước 6 tháng: tặng thêm 1 tháng sử dụng;
 2. Đóng cước trước 12 tháng: tặng thêm 3 tháng sử dụng;
 3. Đóng cước trước 18 tháng: tặng thêm 5 tháng sử dụng;

Lưu ý: chương trình khuyến mãi trên chỉ áp dụng cho khách hàng hòa mạng đăng ký mới dịch vụ internet cáp quang Viettel.

Trường hợp quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ mạng wifi Viettel đang đóng cước hàng tháng. Có nhu cầu đóng cước trước thì có ưu đãi gì không?

Chương trình ưu đãi đóng cước trước wifi Viettel áp dụng khách hàng đang dùng:

 • Đóng trước 6 tháng: tặng thêm 1 tháng;
 • Đóng trước 12 tháng: tặng thêm 2 tháng;
 • Đóng trước 18 tháng: tăng thêm 3 tháng.

Khách hàng hòa mạng đăng ký lắp mạng internet cáp quang wifi Viettel mới thì có những gói cước nào?

Hiện tại Viettel đang áp dụng phí thuê bao trọn tháng các gói cước mạng internet cáp quang wifi theo 3 khu vực.

Khách hàng lắp mạng Viettel tại 61 tỉnh sẽ áp dụng bảng giá các gói cước internet cáp quang wifi sau:

Giá các gói mạng Viettel tại 61 tỉnh

Giá các gói mạng Viettel tại 61 tỉnh.

Bảng giá các gói mạng Viettel tại 61 tỉnh:

 1. Chỉ 165.000Đ/ 1 tháng: -> Băng thông 30 Mbps. -> Gói Net 1 Plus;
 2. Chỉ 180.000Đ/ 1 tháng: -> Băng thông lên đến 80 Mbps.. -> Gói Net 2 Plus;
 3. Chỉ 210.000Đ/ 1 tháng: -> Băng thông lên đến 110 Mbps.. -> Gói Net 3 Plus;
 4. Chỉ 260.000Đ/ 1 tháng: -> Băng thông lên đến 140 Mbps.. -> Gói Net 4 Plus;
 5. Chỉ 225.000Đ/ 1 tháng: -> Băng thông lên đến 100 Mbps + tặng Modem 5 Ghz Dualband và 2 router Mesh khuếch đại wifi. -> Gói Supernet 1;
 6. Chỉ 245.000Đ/ 1 tháng: -> Băng thông lên đến 120 Mbps + tặng Modem 5 Ghz Dualband và 2 router Mesh khuếch đại wifi -> Gói Supernet 2;
 7. Chỉ 350.000Đ/ 1 tháng: -> Băng thông lên đến 200 Mbps + tặng Modem 5 Ghz Dualband và 2 router Mesh khuếch đại wifi. -> Gói Supernet 4;
 8. Chỉ 430.000Đ/ 1 tháng: -> Băng thông lên đến 250 Mbps + tặng Modem 5 Ghz Dualband và 3 router Mesh khuếch đại wifi. -> Gói Supernet 5.

Trường hợp khách hàng hộ gia đình có nhu cầu sử dụng combo cả mạng FTTH và truyền hình Viettel.

Giá các gói combo wifi Viettel truyền hình SmartTV 360 tại 61 tỉnh

Giá các gói combo wifi Viettel truyền hình SmartTV 360 tại 61 tỉnh.

Bảng giá các gói combo wifi Viettel truyền hình SmartTV 360 tại 61 tỉnh:

 • Gói Net 1 Plus: 30 Mbps -> 187.000Đ;
 • Gói Net 2 Plus: 80 Mbps -> 202.000Đ;
 • Gói Net 3 Plus: 110 Mbps -> 232.000Đ;
 • Gói Net 4 Plus: 140 Mbps -> 282.000Đ;
 • Gói Supernet 1: 100 Mbps -> 240.000Đ: thêm 2 router Home Wifi;
 • Gói Supernet 2: 120 Mbps -> 267.000Đ: thêm 2 router Home Wifi;
 • Gói Supernet 4: 200 Mbps -> 372.000Đ: thêm 2 router Home Wifi;
 • Gói Supernet 5: 250 Mbps -> 452.000Đ: thêm 3 router Home Wifi.

Quý khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại sử dụng combo internet truyền hình cáp Viettel box.

Giá các gói combo internet Viettel truyền hình cáp tại 61 tỉnh

Giá các gói combo internet Viettel truyền hình cáp tại 61 tỉnh.

Bảng giá các gói combo internet Viettel truyền hình cáp tại 61 tỉnh.

 • Gói cước Net 1 Plus: 30 Mbps -> 219.000Đ;
 • Gói cước Net 2 Plus: 80 Mbps -> 234.000Đ;
 • Gói cước Net 3 Plus: 110 Mbps -> 264.000Đ;
 • Gói cước Net 4 Plus: 140 Mbps -> 314.000Đ;
 • Gói cước Supernet 1: 100 Mbps -> 279.000Đ: thêm 2 router Home Wifi;
 • Gói cước Supernet 2: 120 Mbps -> 299.000Đ: thêm 2 router Home Wifi;
 • Gói cước Supernet 4: 200 Mbps -> 404.000Đ: thêm 2 router Home Wifi;
 • Gói cước Supernet 5: 250 Mbps -> 430.000Đ: thêm 3 router Home Wifi.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng các kênh truyền K+ thì có những gói cước nào?

Quý khách hàng hàng có nhu cầu xem các kênh truyền hình K+ kèm internet cáp quang Viettel có thể tham khảo các gói combo wifi truyền hình K+ Viettel.

Giá các gói combo cáp quang Viettel truyền hình K+ tại 61 tỉnh

Giá các gói combo cáp quang Viettel truyền hình K+ tại 61 tỉnh.

Bảng giá các gói combo cáp quang Viettel truyền hình K+ tại 61 tỉnh.

 1. Gói combo sport 2: băng thông 80 Mpbs kèm truyền hình K+ -> Phí 360.000Đ/ tháng;
 2. Gói combo sport 3: băng thông 110 Mpbs kèm truyền hình K+ -> Phí 390.000Đ/ tháng;
 3. Gói combo sport 4: băng thông 140 Mpbs kèm truyền hình K+ -> Phí 440.000Đ/ tháng.

Trường hợp quý khách hàng có địa chỉ lắp đặt mạng Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ áp dụng các gói cước riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bảng giá các gói cước mạng internet wifi Viettel HCM và giá các gói lắp mạng wifi Viettel Hà Nội khách hàng có thể tham khảo.

Với đối tượng khách hàng là cơ quan/ tổ chức/ doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ internet cáp quang băng thông lớn có IP tĩnh. -> Có thể tham khảo bảng giá các gói cước lắp mạng cáp quang Viettel doanh nghiệp.

Giá các gói cước mạng internet Viettel cho doanh nghiệp

Giá các gói cước mạng internet Viettel cho doanh nghiệp.

Bảng Giá các gói cước mạng internet Viettel cho doanh nghiệp:

 1. Gói cước F90N: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 2; IP động -> Chỉ 440.000Đ/ 1 tháng.
 2. Gói cước F90Basic: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 1; 1 IP Wan -> Chỉ 660.000Đ/ 1 tháng.
 3. Gói cước F90Plus: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 3; 1 IP Wan -> Chỉ 880.000Đ/ 1 tháng.
 4. Gói cước F200N: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 2; 1 IP Wan -> Chỉ 1.100.000Đ/ 1 tháng.
 5. Gói cước F200Basic: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 4; 1 IP Wan -> Phí 2.200.000Đ/ 1 tháng.
 6. Gói cước F200Plus: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 6; 1 IP Wan -> Phí 4.400.000Đ/ 1 tháng.
 7. Gói cước F300N: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 8; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan-> Phí 6.050.000Đ/ 1 tháng.
 8. Gói cước F300BASIC: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 11; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan -> Phí 7.700.000Đ/ 1 tháng.
 9. Gói cước F300PLUS: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 15; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan -> Phí 9.900.000Đ/ 1 tháng.
 10. Gói cước F500BASIC: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 20; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan -> Phí 13.200.000Đ/ 1 tháng.
 11. Gói cước F500PLUS: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 25; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan -> Phí 17.600.000Đ/ 1 tháng.

Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ mạng cáp quang wifi Viettel thì có những chương trình khuyến mãi nào?

9 chương trình khuyến mãi hòa mạng mới internet wifi Viettel

9 chương trình khuyến mãi hòa mạng mới internet wifi Viettel.

9 chương trình khuyến mãi hòa mạng mới cáp quang Viettel:

 1. Miễn phí 100% phí hòa mạng ban đầu.
 2. Miễn phí 100% phí lắp đặt ban đầu.
 3. Miễn phí 100% trang bị modem 4 cổng wifi hai băng tần Dualband 5 Ghz.
 4. Miễn phí 100% thiết bị cả modem 5Ghz Dualband và setopbox xem truyền hình Viettel khi đăng ký gói combo.
 5. Miễn phí 100% trang bị thêm thiết bị router phụ phát wifi khi đăng ký gói Supernet.
 6. Miễn phí tối thiểu từ 1 IP trở lên khi đăng ký các gói cước doanh nghiệp.
 7. Giảm giá trực tiếp phí thuê bao hàng tháng của các gói cước.
 8. Tặng thêm lên đến 5 tháng sử dụng khi tham gia đóng cước trước.
 9. Chiết khấu lên đến 5% khi thanh toán tiền cước hàng tháng qua ngân hàng số ViettelPay.

Trường hợp khách hàng cơ quan, doanh nghiệp lớn có nhu cầu sử dụng đường kênh thuê riêng có băng thông trong nước và quốc tế lớn thì có những gói cước nào?

Báo giá dịch vụ internet leasedline Viettel mới nhất.

Giá gói cước dịch vụ internet leasedline Viettel

Giá gói cước dịch vụ internet leasedline Viettel.

Bảng báo giá gói cước internet leasedline Viettel:

 • Băng thông quốc tế: 5 Mbps;
 • Băng thông quốc tế: 100 Mbps;
 • Giá chỉ: 5.500.000 ( đã bao gồm thuế VAT ).

Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng băng thông lớn hơn có thể tham khảo bảng giá mua thêm băng thông.

Giá mua thêm băng thông dịch vụ Internet Leasedline Viettel

Giá mua thêm băng thông dịch vụ Internet Leasedline Viettel.

Bảng giá mua thêm băng thông dịch vụ Internet Leasedline Viettel:

 • Băng thông quốc tế: 1 Mbps -> Giá 825.000Đ;
 • Băng thông trong nước: 1 Mbps -> Giá 33.000Đ.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204