Hòa Mạng Internet Cáp Quang Wifi Viettel Tại TPHCM 2022

Visits: 1505

Nội Dung Bài Viết

Cập Nhật Mới Nhất Các Gói Cước Hòa Mạng Internet Cáp Quang Wifi Viettel Tại TPHCM Từ 2022

Quý khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hòa mạng internet cáp quang wifi Viettel tại TPHCM từ 2022 sẽ nhận khuyến mãi khủng.

Tại TPHCM khách hàng thuộc Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, Gò Vấp Thủ Đức, Quận 5, Quận 6, Quận 9, Quận 12.

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2022 mới:

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 1 PLUS  30 Mbps 185.000Đ
2 NET 2 PLUS  80 Mbps 200.000Đ
3 NET 3 PLUS  110 Mbps 230.000Đ
4 NET 4 PLUS  140 Mbps 280.000Đ
5 SUPERNET 1 100 Mbps 245.000Đ
6 SUPERNET 2 120 Mbps 260.000Đ
7 SUPERNET 4 200 Mbps 370.000Đ
8 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2022 mới

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2022 mới.

Bảng giá wifi Viettel FTTH đơn lẻ ngoại thành TPHCM:

 1. Net 1 Plus: băng thông: 30 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 185.000Đ.
 2. Net 2 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 200.000Đ.
 3. Net 3 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 230.000Đ.
 4. Net 4 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 280.000Đ.
 5. Supernet 1: băng thông: 100 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 245.000Đ.
 6. Supernet 2: băng thông: 120 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 260.000Đ.
 7. Supernet 4: băng thông: 200 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 370.000Đ.
 8. Supernet 5: băng thông: 250 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 3 Mesh Home Wfi-> chỉ 480.000Đ.

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành mới.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 1 PLUS  30 Mbps 207.000Đ
2 NET 2 PLUS  80 Mbps 222.000Đ
3 NET 3 PLUS  110 Mbps 252.000Đ
4 NET 4 PLUS  140 Mbps 302.000Đ
5 SUPERNET 1 100 Mbps 267.000Đ
6 SUPERNET 2 120 Mbps 282.000Đ
7 SUPERNET 4 200 Mbps 392.000Đ
8 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2022 SmartTV ngoại thành TPHCM và Hà nội mới

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2022 SmartTV ngoại thành TPHCM và Hà nội mới.

Các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2022 SmartTV ngoại thành TPHCM.

 • Net 1 Plus: băng thông: 30 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 207.000Đ.
 • Net 2 Plus: băng thông: 80 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 222.000Đ.
 • Net 3 Plus: băng thông: 110 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 252.000Đ.
 • Net 4 Plus: băng thông: 140 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 302.000Đ.
 • Supernet 1: băng thông: 100 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi,-> chỉ 267.000Đ.
 • Supernet 2: băng thông: 120 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi.-> chỉ 282.000Đ.
 • Supernet 4: băng thông: 200 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 392.000Đ.
 • Supernet 5: băng thông: 250 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 3 Mesh Home Wfi-> chỉ 480.000Đ.

Với khách hàng hộ gia đình ngoại thành Hà Nội và HCM sử dụng loại tivi thường không hỗ trợ kết nối internet -> Có thể đăng ký combo internet và truyền hình cáp Viettel HCM ngoại thành.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 244.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 274.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 324.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 289.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 309.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 414.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2022 ngoại thành HCM và Hà Nội

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2022 ngoại thành HCM và Hà Nội.

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2022 ngoại thành HCM:

 1. Gói net 2 plus: tốc độ 80 Mbps -> chỉ 244.000;
 2. Gói net 3 plus: tốc độ 110 Mbps -> chỉ 274.000;
 3. Gói net 4 plus: tốc độ 140 Mbps -> chỉ 324.000;
 4. Gói Supernet 1: tốc độ 100 Mbps -> chỉ 289.000;
 5. Gói Supernet 2: tốc độ 120 Mbps -> chỉ 309.000;
 6. Gói Supernet 4: tốc độ 200 Mbps -> chỉ 414.000;
 7. Gói Supernet 5: tốc độ 250 Mbps -> chỉ 480.000.

Với khách hàng có địa chỉ lắp mạng cáp quang wifi Viettel tại nội thành TPHCM. -> Sẽ áp dụng bảng giá sau:

Khách hàng tại Hồ Chí Minh thuộc các quận: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú -> Sẽ áp dụng các gói cước wifi Viettel nội thành.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 220.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 250.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 300.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 265.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 280.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 390.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 525.000Đ
7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2022 nội thành TPHCM Hà Nội

7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2022 nội thành TPHCM Hà Nội.

Khuyến mãi 7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2022 nội thành TPHCM:

 1. Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 220.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 2 Plus;
 2. Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 250.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 3 Plus;
 3. Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 300.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 4 Plus;
 4. Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 265.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 5. Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 280.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 6. Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 390.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 7. Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi +2 boxtv.

Với hộ gia đình tại nội thành Hà Nội và HCM sử dung combo internet và truyền hình ViettelTV.

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2022 nội thành TPHCM.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 242.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 272.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 322.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 287.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 302.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 412.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 547.000Đ
Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2022 nội thành TPHCM Hà Nội

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2022 nội thành TPHCM Hà Nội.

Bảng giá các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2022 nội thành TPHCM:

 • Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 242.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 272.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 322.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 287.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 302.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 412.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 547.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 boxtv + 1 app Viettel.

Với trường hợp hộ gia đình tại nội thành HCM sử dụng combo internet và truyền hình cáp Viettel box.

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS  80 Mbps 264.000Đ
2 NET 3 PLUS  110 Mbps 294.000Đ
3 NET 4 PLUS  140 Mbps 344.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 309.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 329.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 434.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 525.000Đ
Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2022 nội thành TPHCM Hà Nội

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2022 nội thành TPHCM Hà Nội.

Khuyến mãi Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2022 nội thành TPHCM:

 • Băng thông: 80 Mbps -> giá 264.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Băng thông: 110 Mbps -> giá 294.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Băng thông: 140 Mbps -> giá 344.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> giá  309.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 TVBox;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> giá 329.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1TVBox;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> giá 434.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 TVBox;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> giá 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 TVBox.

Với trường hợp đối tượng khách hàng là tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá mạng wifi Viettel doanh nghiệp mới nhất.

Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp

Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp.

Khuyến mãi Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp:

 1. Chỉ 440.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90N: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 2; IP động.
 2. Chỉ 660.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90Basic: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 1; 1 IP Wan.
 3. Chỉ 880.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90Plus: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 3; 1 IP Wan.
 4. Chỉ 1.100.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200N: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 2; 1 IP Wan.
 5. Phí 2.200.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200Basic: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 4; 1 IP Wan.
 6. Phí 4.400.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200Plus: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 6; 1 IP Wan.
 7. Phí 6.050.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300N: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 8; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan.
 8. Phí 7.700.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300BASIC: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 11; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan.
 9. Phí 9.900.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300PLUS: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 15; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.
 10. Phí 13.200.000Đ/ 1 tháng -> Gói F500BASIC: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 20; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.
 11. Phí 17.600.000Đ/ 1 tháng -> Gói F500PLUS: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 25; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.

Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ internet cáp quang Viettel thì có những chương trình ưu đãi gì?

Khuyến mãi lắp mạng Viettel

Khuyến mãi lắp mạng Viettel.

Khuyến mãi lắp mạng Viettel đăng ký mới:

 1. Miễn phí 100% phí hòa mạng ban đầu.
 2. Miễn phí 100% phí lắp đặt ban đầu.
 3. Miễn phí 100% trang bị modem 4 cổng wifi hai băng tần Dualband 5 Ghz.
 4. Miễn phí 100% thiết bị cả modem 5Ghz Dualband và setopbox xem truyền hình Viettel khi đăng ký gói combo.
 5. Miễn phí 100% trang bị thêm thiết bị router phụ phát wifi khi đăng ký gói Supernet.
 6. Miễn phí tối thiểu từ 1 IP trở lên khi đăng ký các gói cước doanh nghiệp.
 7. Giảm giá trực tiếp phí thuê bao hàng tháng của các gói cước.
 8. Tặng thêm lên đến 5 tháng sử dụng khi tham gia đóng cước trước.
 9. Chiết khấu lên đến 5% khi thanh toán tiền cước hàng tháng qua ngân hàng số ViettelPay.

Khách hàng tham gia chương trình đóng cước trước thì ưu đãi tặng tháng cước sử dụng như thế nào?

Khuyến mãi lắp internet Viettel

Khuyến mãi lắp internet Viettel.

Khuyến mãi lắp internet Viettel đóng cước trước:

 1. Đóng cước trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 1 tháng sử dụng;
 2. Đóng cước trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 3 tháng sử dụng;
 3. Đóng cước trước 18 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 5 tháng sử dụng.

Khách hàng công ty đăng ký hòa mạng dịch vụ internet cáp quang Viettel hồ sơ cần những gì?

Lắp mạng Viettel

Lắp mạng Viettel.

Lắp mạng Viettel hồ sơ cho doanh nghiệp:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong doanh nghiệp đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Lắp internet Viettel

Lắp internet Viettel.

Lắp internet Viettel hồ sơ cho doanh nghiệp ủy quyền:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 4. Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Với khách hàng là cơ quan/ tổ chức lắp cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Lắp wifi Viettel

Lắp wifi Viettel.

Lắp wifi Viettel hồ sơ áp dụng với cơ quan:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 3. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Trường hợp cơ quan ủy quyền cho nhân viên thì cần những giấy tờ gì?

Lắp cáp quang Viettel

Lắp cáp quang Viettel.

Lắp cáp quang Viettel hồ sơ áp dụng cho cơ quan ủy quyền:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 3. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 5. Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Với đối tượng khách hàng là cơ quan/ tổ chức/ công ty có nhu cầu sử dụng IP tĩnh và băng thông trong nước cũng như quốc tế lớn. -> Có thể đăng ký lắp mạng internet Viettel doanh nghiệp TPHCM.

Các gói cước internet cáp quang Viettel doanh nghiệp áp dụng chung cho tất cả các khu vực lắp đặt. Không phân biệt nội ngoại thành.

Lắp cáp quang Viettel TPHCM Gói Cước Doanh Nghiệp

Lắp cáp quang Viettel TPHCM Gói Cước Doanh Nghiệp.

Lắp cáp quang Viettel HCM Gói Cước Doanh Nghiệp:

 1. Gói cước F90N: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 2; IP động -> Chỉ 440.000Đ/ 1 tháng.
 2. Gói cước F90Basic: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 1; 1 IP Wan -> Chỉ 660.000Đ/ 1 tháng.
 3. Gói cước F90Plus: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 3; 1 IP Wan -> Chỉ 880.000Đ/ 1 tháng.
 4. Gói cước F200N: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 2; 1 IP Wan -> Chỉ 1.100.000Đ/ 1 tháng.
 5. Gói cước F200Basic: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 4; 1 IP Wan -> Phí 2.200.000Đ/ 1 tháng.
 6. Gói cước F200Plus: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 6; 1 IP Wan -> Phí 4.400.000Đ/ 1 tháng.
 7. Gói cước F300N: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 8; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan -> Phí 6.050.000Đ/ 1 tháng.
 8. Gói cước F300BASIC: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 11; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan -> Phí 7.700.000Đ/ 1 tháng.
 9. Gói cước F300PLUS: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 15; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan -> Phí 9.900.000Đ/ 1 tháng.
 10. Gói cước F500BASIC: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 20; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan -> Phí 13.200.000Đ/ 1 tháng.
 11. Gói cước F500PLUS: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 25; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan -> Phí 17.600.000Đ/ 1 tháng.

Khách hàng công ty, cơ quan, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký hòa mạng dịch vụ internet cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Các hồ sơ, giấy tờ áp dụng với khách hàng là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc ủy quyền cho người đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ internet với Viettel.

Lắp wifi Viettel HCM hồ sơ áp dụng cho doanh nghiệp

Lắp wifi Viettel HCM hồ sơ áp dụng cho doanh nghiệp.

Lắp internet Viettel tại HCM hồ sơ áp dụng cho công ty ủy quyền

Lắp internet Viettel tại HCM hồ sơ áp dụng cho công ty ủy quyền.

Lắp mạng Viettel HCM hồ sơ áp dụng cho cơ quan tổ chức

Lắp mạng Viettel HCM hồ sơ áp dụng cho cơ quan tổ chức.

Lắp wifi Viettel HCM hồ sơ áp dụng cho cơ quan tổ chức ủy quyền

Lắp wifi Viettel HCM hồ sơ áp dụng cho cơ quan tổ chức ủy quyền.

Với khách hàng hòa mạng mới dịch vụ internet FTTH cáp quang wifi Viettel HCM thì có những ưu đãi gì?

Khuyến Mãi Đăng Ký Lắp Mạng Internet Cáp Quang Wifi Viettel HCM 2022

Khuyến Mãi Đăng Ký Lắp Mạng Internet Cáp Quang Wifi Viettel HCM 2022.

Khuyến Mãi Đăng Ký Lắp Mạng Internet Cáp Quang Wifi Viettel HCM 2022:

 1. Miễn phí 100% phí hòa mạng.
 2. Miễn phí 100% phí lắp đặt ban đầu.
 3. Miễn phí 100% trang bị modem 4 cổng wifi hai băng tần Dualband 5 Ghz.
 4. Miễn phí 100% thiết bị cả modem 5Ghz Dualband và setopbox xem truyền hình Viettel khi đăng ký gói combo.
 5. Miễn phí 100% trang bị thêm thiết bị router phụ phát wifi khi đăng ký gói Supernet.
 6. Miễn phí tối thiểu từ 1 IP trở lên khi đăng ký các gói cước doanh nghiệp.
 7. Giảm giá trực tiếp phí thuê bao hàng tháng của các gói cước.
 8. Tặng thêm lên đến 5 tháng sử dụng khi tham gia đóng cước trước.
 9. Chiết khấu lên đến 5% khi thanh toán tiền cước hàng tháng qua ngân hàng số ViettelPay.

Khách hàng có nhu cầu đóng cước trước khi lắp mạng Viettel HCM thì có được ưu đãi gì thêm không?

Lắp mạng Viettel HCM Khuyến mãi tặng thêm tháng sử dụng khi đóng cước trước

Lắp mạng Viettel HCM Khuyến mãi tặng thêm tháng sử dụng khi đóng cước trước.

Lắp mạng Viettel HCM Khuyến mãi tặng thêm tháng sử dụng khi đóng cước trước:

 1. Đóng cước trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 1 tháng sử dụng;
 2. Đóng cước trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 3 tháng sử dụng;
 3. Đóng cước trước 18 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 5 tháng sử dụng.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký lắp đặt mạng Viettel tại TPHCM có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ internet FTTH cáp quang wifi Viettel HCM. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài lắp internet Viettel 0982204204 để được tư vấn miễn phí các gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng và triển khi lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12H.

Cụ thể các gói cước internet cáp quang mới. Cũng như các gói cước combo internet kèm truyền hình. Sẽ áp dụng theo khu vực các huyện ngoại thành, các quận giáp ranh các huyện ngoại thành. Các gói cước áp dụng cho khách hàng ở các quận nội thành TPHCM.

khách hàng đang sinh sống. Khi đăng ký các gói internet cáp quang wifi Viettel sẽ áp dụng chính sách theo 2 khu vực.

 • Khách hàng thuộc các huyện ngoại thành TPHCM. Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè. Các quận giáp ranh với các huyện như: Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 9, Quận 12, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp. Sẽ áp dụng 5 gói internet FTTH cáp quang đơn lẻ.

Bảng giá 5 Gói cước cho khách hàng đăng ký lắp đặt internet cáp quang Viettel tại TPHCM thuộc khu vực 5 Huyện ngoại thành và 8 Quận giáp ranh.

BẢNG GIÁ 5 GÓI CÁP QUANG ĐƠN LẺ CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ INTERNET VIETTEL TẠI CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH TPHCM

BẢNG GIÁ 5 GÓI CÁP QUANG ĐƠN LẺ CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ INTERNET VIETTEL TẠI CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH TPHCM.

 1. Gói Net 1 Plus có giá niêm yết 250.000đ -> khuyến mãi 26%. -> Giá sau khuyến mãi chỉ còn 185.000đ. -> Tốc độ băng thông trong nước lên đến 30 Mbps, không cam kết tốc độ quốc tế.
 2. Gói Net 2 Plus có giá niêm yết 300.000đ -> khuyến mãi 33%. -> Giá sau khuyến mãi chỉ còn 200.000đ. -> Tốc độ băng thông trong nước lên đến 40 Mbps, tốc độ băng thông quốc tế 256 Kbps.
 3. Gói Net 3 Plus có giá niêm yết 350.000đ -> khuyến mãi 34%. -> Giá sau khuyến mãi chỉ còn 230.000đ. -> Tốc độ băng thông trong nước lên đến 55 Mbps, tốc độ băng thông quốc tế 256 Kbps.
 4. Gói Net 4 Plus có giá niêm yết 400.000đ -> khuyến mãi 30%. -> Giá sau khuyến mãi chỉ còn 280.000đ. -> Tốc độ băng thông trong nước lên đến 70 Mbps, tốc độ băng thông quốc tế 256 Kbps.

 5. Đặc biệt gói Net 5 Plus có giá niêm yết 660.000đ -> khuyến mãi 32%. -> Giá sau khuyến mãi chỉ còn 450.000đ. -> Tốc độ băng thông trong nước lên đến 150 Mbps, tốc độ băng thông quốc tế 5 Mbps. Ngoài ra khi đăng ký gói Net 5 Plus khách hàng còn được tặng 2 đầu thu setopbox có thể xem 2 tivi với chất lượng truyền hình HD có thể xem cả kênh K+.
 • Khách hàng tại khu vực các quận nội thành TPHCM còn lại như. Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú áp dụng 4 gói cước FTTH cáp quang đơn lẻ sau.

Bảng giá 4 gói cước internet cáp quang cho khách hàng khu vực các quận nội thành TPHCM lắp đặt mạng wifi Viettel:

Bảng giá 4 gói cước internet cáp quang cho khách hàng khu vực các quận nội thành TPHCM lắp đặt mạng wifi Viettel

Bảng giá 4 gói cước internet cáp quang cho khách hàng khu vực các quận nội thành TPHCM lắp đặt mạng wifi Viettel.

 1. Gói Net 2 Plus có giá niêm yết 300.000đ -> khuyến mãi 27%. -> Giá sau khuyến mãi chỉ còn 220.000đ. -> Tốc độ băng thông trong nước lên đến 40 Mbps. Tốc độ băng thông quốc tế 256 Kbps.
 2. Gói Net 3 Plus có giá niêm yết 350.000đ -> khuyến mãi 29%. -> Giá sau khuyến mãi chỉ còn 250.000đ. -> Tốc độ băng thông trong nước lên đến 55 Mbps. Tốc độ băng thông quốc tế 256 Kbps.
 3. Gói Net 4 Plus có giá niêm yết 400.000đ -> khuyến mãi 25%. -> Giá sau khuyến mãi chỉ còn 300.000đ. -> Tốc độ băng thông trong nước lên đến 70 Mbps. Tốc độ băng thông quốc tế 256 Kbps.
 4. Gói Net 5 Plus có giá niêm yết 660.000đ -> khuyến mãi 25%. -> Giá sau khuyến mãi chỉ còn 495.000đ. -> Tốc độ băng thông trong nước lên đến 150 Mbps. Tốc độ băng thông quốc tế 5 Mbps. KH đăng ký gói Net 5 Plus cũng sẽ được tặng 2 đầu thu truyền hình số.

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng truyền hình số Viettel cùng với internet cáp quang. Tại TPHCM gói combo cũng áp dụng thành 2 khu vực giống như khi khách hàng đăng ký mạng Viettel riêng lẽ.

Bảng giá combo 2 dịch vụ internet cáp quang và truyền hình số áp dụng cho khu vực ngoại thành Thành Phố Hồ Chí Minh cho khách hàng đăng ký lắp đặt mạng cáp quang và truyền số đồng thời.

BẢNG GIÁ COMBO INTERNET CÁP QUANG VÀ TRUYỀN HÌNH CHO KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT TẠI NGOẠI THÀNH TPHCM

BẢNG GIÁ COMBO INTERNET CÁP QUANG VÀ TRUYỀN HÌNH CHO KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT TẠI NGOẠI THÀNH TPHCM.

 1. Combo Net 1 Plus Flexi gồm 1 đường truyền FTTH cáp quang tốc độ 30 Mbps và 1 đầu thu setopbox truyền hình số HD xem được hơn 160 kênh truyền hình. -> Giá sau khuyến mãi chỉ 225.000đ/1 tháng.
 2. Combo Net 2 Plus Flexi gồm 1 đường truyền FTTH cáp quang tốc độ 40 Mbps và 1 đầu thu setopbox truyền hình số HD xem được hơn 160 kênh truyền hình. -> Giá sau khuyến mãi chỉ 240.000đ/1 tháng.
 3. Combo Net 3 Plus Flexi gồm 1 đường truyền FTTH cáp quang tốc độ 55 Mbps và 1 đầu thu setopbox truyền hình số HD xem được hơn 160 kênh truyền hình. -> Giá sau khuyến mãi chỉ 260.000đ/1 tháng.
 4. Combo Net 4 Plus Flexi gồm 1 đường truyền FTTH cáp quang tốc độ 70 Mbps và 1 đầu thu setopbox truyền hình số HD xem được hơn 160 kênh truyền hình. -> Giá sau khuyến mãi chỉ 300.000đ/1 tháng.
 5. Combo Net 5 Plus gồm 1 đường truyền FTTH cáp quang tốc độ băng thông trong nước 150 Mbps, tốc độ băng thông quốc tế 5 Mbps và 2 đầu thu setopbox truyền hình số HD xem được hơn 160 kênh truyền hình, xem được chùm kênh K+. -> Giá sau khuyến mãi chỉ 450.000đ/1 tháng.

Bảng giá combo 2 dịch vụ FTTH và truyền hình số HD áp dụng cho khách hàng lắp đặt mạng Viettel tại TPHCM khu vực các quận nội thành.

BẢNG GIÁ COMBO CHO KHÁCH HÀNG LẮP MẠNG VIETTEL TẠI TPHCM KHU VỰC NỘI THÀNH

BẢNG GIÁ COMBO CHO KHÁCH HÀNG LẮP MẠNG VIETTEL TẠI TPHCM KHU VỰC NỘI THÀNH.

 1. Combo Net 2 Plus Flexi giá sau khuyến mãi chỉ 260.000đ/1 tháng. Bao gồm 1 đường truyền FTTH băng thông trong nước 40 Mbps và 1 đầu thu setopbox truyền hình.
 2. Combo Net 3 Plus Flexi giá sau khuyến mãi chỉ 280.000đ/1 tháng. Bao gồm 1 đường truyền FTTH băng thông trong nước 55 Mbps và 1 đầu thu setopbox truyền hình.
 3. Combo Net 4 Plus Flexi giá sau khuyến mãi chỉ 315.000đ/1 tháng. Bao gồm 1 đường truyền FTTH băng thông trong nước 70 Mbps và 1 đầu thu setopbox truyền hình.
 4. Combo Net 5 Plus Flexi giá sau khuyến mãi chỉ 495.000đ/1 tháng. Bao gồm 1 đường truyền FTTH băng thông trong nước 150 Mbps, băng thông quốc tế 5 Mbps. 2 đầu thu setopbox truyền hình xem được K+.

Ngoài các gói cước truyền hình số cơ bản, Viettel TPHCM còn cung cấp các gói cước truyền hình số nâng cao xem được chùm kênh K+ đặc sắc có bản quyền các chương trình thể thao như bóng đá, quần vợt…

Bảng giá các gói combo Sport internet cáp quang và truyền hình K+ tại khu vực ngoại thành TPHCM khi đăng ký mạng cáp quang Viettel.

BẢNG GIÁ COMBO SPORT CHO KHU VỰC NGOẠI THÀNH TPHCM KHI ĐĂNG KÝ MẠNG CÁP QUANG VIETTEL

BẢNG GIÁ COMBO SPORT CHO KHU VỰC NGOẠI THÀNH TPHCM KHI ĐĂNG KÝ MẠNG CÁP QUANG WIFI VIETTEL.

 1. Gói Combo Sport Net 1 có tốc độ trong nước 30 Mbps. Trên 160 kênh truyền hình số, hơn 60 kênh HD và chùm các kênh K+ với giá chỉ 295.000đ.
 2. Gói Combo Sport Net 2 có tốc độ trong nước 40 Mbps. Trên 160 kênh truyền hình số, hơn 60 kênh HD và chùm các kênh K+ với giá chỉ 310.000đ.
 3. Gói Combo Sport Net 3 có tốc độ trong nước 55 Mbps. Trên 160 kênh truyền hình số, hơn 60 kênh HD và chùm các kênh K+ với giá chỉ 330.000đ.
 4. Gói Combo Sport Net 4 có tốc độ trong nước 70 Mbps. Trên 160 kênh truyền hình số, hơn 60 kênh HD và chùm các kênh K+ với giá chỉ 370.000đ.

Nếu khách hàng thuộc khu vực nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng 3 gói cước Combo Sport cho khách hàng lắp đặt wifi Viettel kèm truyền hình K+ sau:

COMBO SPORT ÁP DỤNG NỘI THÀNH TPHCM CHO KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT WIFI VIETTEL KÈM TRUYỀN HÌNH

COMBO SPORT ÁP DỤNG NỘI THÀNH TPHCM CHO KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT WIFI VIETTEL KÈM TRUYỀN HÌNH.

 1. Combo Sport Net 2 có tốc độ trong nước 40 Mbps. Trên 160 kênh truyền hình số, hơn 60 kênh HD và chùm các kênh K+ với giá chỉ 330.000đ. ( cao hơn 20.000đ so với khách hàng ở khu vực ngoại thành TPHCM ).
 2. Combo Sport Net 3 có tốc độ trong nước 55 Mbps. Trên 160 kênh truyền hình số, hơn 60 kênh HD và chùm các kênh K+ với giá chỉ 350.000đ. ( cao hơn 20.000đ so với khách hàng ở khu vực ngoại thành TPHCM ).
 3. Combo Sport Net 4 có tốc độ trong nước 70 Mbps. Trên 160 kênh truyền hình số, hơn 60 kênh HD và chùm các kênh K+ với giá chỉ 385.000đ. ( cao hơn 15.000đ so với khách hàng ở khu vực ngoại thành TPHCM ).

Các gói cước siêu tốc độ cho đối tượng khách hàng là các công ty/ doanh nghiệp/ tổ chức cũng được nâng băng thông gấp 1,5 lần so với các gói cước trước đây.

Cụ thể 13 gói cước cho khách hàng đăng ký lắp đặt mạng cáp quang Viettel cho doanh nghiệp tại TPHCM.

BẢNG GIÁ CÁC GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

BẢNG GIÁ CÁC GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

Các gói cước cáp quang Viettel cho các cơ quan, tổ chức, công ty doanh nghiệp sau khi được nâng băng thông:

Các gói cước internet cáp quang Viettel doanh nghiệp, công ty. Được Viettel thiết kế theo quy mô của doanh nghiệp. Từ các gói cước dành cho công ty, doanh nghiệp nhỏ với giá chỉ từ 350.000đ/ 1 tháng. Đến các gói cước VIP dành cho doanh nghiệp lớn với giá tiền 16.500.000đ/ 1 tháng.

Đầu tiên là 3 gói internet cáp quang Viettel dành cho đối tượng công ty, doanh nghiệp quy mô nhỏ.

 • Gói Fast 30+: chỉ với 350.000đ/ 1 tháng. Các công ty, doanh nghiệp sẽ sử dụng đường truyền tốc độ 60Mbps trong nước. Băng thông quốc tế 256Kbps được tặng 1 ip tĩnh.
 • Gói Fast 40+: chỉ với 440.000đ/ 1 tháng. Các công ty, doanh nghiệp sẽ sử dụng đường truyền tốc độ 80Mbps trong nước. Băng thông quốc tế 512Kbps được tặng 1 ip tĩnh.
 • Và gói cước thứ 3 dành cho công ty, doanh nghiệp nhỏ là gói Gói Fast 50: chỉ với 660.000đ/ 1 tháng. Đường truyền tốc độ 100Mbps trong nước. Băng thông quốc tế 784 Kbps được tặng 1 ip tĩnh.

Tiếp theo là 4 gói cước cho khách hàng đăng ký mạng cáp quang Viettel cho công ty doanh nghiệp có quy vừa và nhỏ.

 • Gói cước Fast 60: có băng thông trong nước 120 Mbps. Băng thông quốc tế 1 Mbps, miễn phí 1 ip tĩnh giá chỉ 880.000đ/ 1 tháng.
 • Thứ 2 là gói cước mới bổ sung gói FBusi_150. Băng thông trong nước 150 Mbps. Băng thông quốc tế 2 Mbps, miễn phí 1 ip tĩnh giá chỉ 1.650.000đ/ 1 tháng.
 • Thứ 3 là gói Fast 80 có băng thông trong nước 180 Mbps. Băng thông quốc tế 2 Mbps, miễn phí 1 ip tĩnh giá chỉ 2.200.000đ/ 1 tháng.
 • Gói cước cuối cùng phù hợp cho công ty có quy mô vừa và nhỏ là gói Fast 100. Băng thông trong nước 200 Mbps. Có băng thông quốc tế 2 Mbps, miễn phí 1 ip tĩnh và tặng thêm 1 block ip tĩnh ( 1 block ip tĩnh có 4 ip ). Giá tiền 4.400.000đ/ 1 tháng.

Tiếp theo là 3 gói cước được Viettel thiết kế dành cho công ty, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng băng thông quốc tế lớn.

 • Fast 60+ chỉ 1.400.000đ/ 1 tháng. Khách hàng sẽ có đường truyền băng thông trong nước 120 Mbps. Tốc độ băng thông quốc tế 2 Mbps miễn phí 1 ip tĩnh.
 • Fast 80+ chỉ 3.300.000đ/ 1 tháng. Khách hàng sẽ có đường truyền băng thông trong nước 180 Mbps. Tốc độ băng thông quốc tế 3 Mbps miễn phí 1 ip tĩnh.
 • Và cuối cùng của là gói Fast 100+ Với 6.600.000đ/ 1 tháng. Khách hàng sẽ có đường truyền băng thông trong nước 200 Mbps. Tốc độ băng thông quốc tế 3 Mbps miễn phí 1 ip tĩnh tặng thêm 1 block ip tĩnh ( có 4 ip ).

3 gói cước sau cùng cho khách hàng đăng ký mạng cáp quang Viettel cho công ty doanh nghiệp VIP.

 • Với gói Fast 120, băng thông trong nước lên đến 250 Mbps. Băng thông quốc tế lên đến 3 Mbps. Doanh nghiệp được miễn phí 1 ip tĩnh và tặng thêm 2 block ip, giá thuê bao hàng tháng 9.900.000đ/ 1 tháng.
 • Với gói FBusi_250, băng thông trong nước lên đến 250 Mbps. Băng thông quốc tế lên đến 5 Mbps. Doanh nghiệp được miễn phí 1 ip tĩnh và tặng thêm 2 block ip, giá thuê bao hàng tháng 13.200.000đ/ 1 tháng.
 • Gói cước cuối cùng của 13 gói cước internet cáp quang Viettel cho công ty, doanh nghiệp là gói F_VIP300. Băng thông trong nước lên đến 300 Mbps. Băng thông quốc tế lên đến 8 Mbps. Doanh nghiệp được miễn phí 1 ip tĩnh và tặng thêm 2 block ip, giá thuê bao hàng tháng 16.500.000đ/ 1 tháng.

Ngoài việc nâng băng thông, khách hàng tại TPHCM đăng ký mới dịch vụ mạng internet cáp quang Viettel. Có được khuyến mãi hay ưu đãi gì nữa không?

Ngoài nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng. Viettel Hồ Chí Minh còn áp dụng các ưu đãi cho khách hàng đăng ký hòa mạng internet cáp quang mới như sau:

Phương án khách hàng tham gia đóng cước trước khi đăng ký hòa mạng internet cáp quang Viettel mới:

 • Đóng hàng tháng -> phí lắp đặt 250.000đ. -> Viettel cho mượn thiết bị modem wifi.
 • Đóng cước trước 3 tháng -> miễn phí lắp đặt. -> Viettel cho mượn thiết bị modem wifi.
 • Đóng cước trước 6 tháng -> miễn phí lắp đặt. -> Được tặng 1 tháng cước sử dụng ( tổng thời gian sử dụng 7 tháng ) -> Viettel cho mượn thiết bị modem wifi.
 • Đóng cước trước 12 tháng -> miễn phí lắp đặt. -> Được tặng 2 tháng cước sử dụng ( tổng thời gian sử dụng 14 tháng ) -> Viettel cho mượn thiết bị modem wifi.
 • Đóng cước trước 18 tháng -> miễn phí lắp đặt. -> Được tặng 3 tháng cước sử dụng ( tổng thời gian sử dụng 21 tháng ) -> Viettel cho mượn thiết bị modem wifi.

Nếu khách hàng thuộc các tòa nhà, dự án đặc thù hoặc từ nhà cung cấp khác chuyển sang sử dụng internet cáp quang Viettel tại TPHCM ( có chứng từ chứng minh đang sử dụng dịch vụ internet của nhà cung cấp khác ).

 • Đóng cước trước 3 tháng -> miễn phí lắp đặt. -> Được tặng 1 tháng cước sử dụng ( tổng số tháng sử dụng 4 tháng ).
 • Đóng cước trước 6 tháng -> miễn phí lắp đặt. -> Được tặng 2 tháng cước sử dụng ( tổng số tháng sử dụng 8 tháng ).
 • Đóng cước trước 12 tháng -> miễn phí lắp đặt. -> Được tặng 4 tháng cước sử dụng ( tổng số tháng sử dụng 16 tháng ).
 • Đóng cước trước 18 tháng -> miễn phí lắp đặt. -> Được tặng 6 tháng cước sử dụng ( tổng số tháng sử dụng 24 tháng ).

Các câu hỏi liên quan đến việc tăng băng thông cho khách hàng cũ. Cũng như cho khách hàng đăng ký lắp đặt mạng cáp quang Viettel tại TPHCM mới.

Khách hàng đang sử dụng internet cáp quang Viettel tại TPHCM có cần phải ra cửa hàng Viettel để đăng ký nâng băng thông không?

Viettel sẽ tự động nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng đang sử dụng mạng internet Viettel. Mà khách hàng không cần phải ra cửa hàng đăng ký.

Viettel nâng băng thông áp dụng từ 1/6 cho những đối tượng khách hàng nào?

Tất cả các khách hàng đang sử dụng dịch vụ internet cáp quang wifi do Viettel cung cấp. Đều được miễn phí nâng cấp gói cước lên băng thông cao hơn so với gói cước cũ khách hàng đang sử dụng.

Các gói cước internet cáp quang Viettel tại TPHCM nào được áp dụng nâng băng thông?

Tất cả các gói cước Viettel đang cung cấp đều được miễn phí nâng băng thông. Cụ thể các gói cước sau:

Các gói cho cá nhân hộ gia đình: Net 1, Net 2, Net 3, Net 4, Net 5, Net 6.

Các gói cho doanh nghiệp: Fast 30+, Fast 40+, Fast 50. Fast 60, Fast 60+, Fast 80, Fast 80+, Fast 100, Fast 100+, Fast 120.

Ngoài Viettel tăng băng thông internet cho khách hàng. Các nhà cung cấp khác như VNPT hay FPT có tăng băng thông cho khách hàng không? giá cước có tăng cùng với tăng băng thông không?

Các đơn vị cung cấp dịch vụ internet cáp quang đều tăng băng thông cho khách hàng. Trong đó Viettel, VNPT tăng băng thông nhưng không tăng giá cước khách hàng đang sử dụng. Còn nhà cung cấp FPT tăng băng thông cùng với việc điều chỉnh giá cước mới.

Làm sao để kiểm tra gói cước sau khi được nâng băng thông có tốc độ bao nhiêu?

Khách hàng có thể kiểm tra tốc độ thực tế gói cước mình đang sử dụng. Có tốc độ bao nhiêu bằng ứng dụng Speedtest.

Video hướng dẫn khách hàng kiểm tra tốc độ gói cước đang sử dụng đạt tốc độ bao nhiêu.

Thủ tục đăng ký mạng Viettel Tại Thành Phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại TPHCM để đăng ký internet Viettel. Khách hàng cá nhân chỉ cần chứng minh thư bản gốc hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc.

Còn khách hàng công ty doanh nghiệp cần CMT của giám đốc doanh nghiệp và giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký lắp đặt mạng cáp quang wifi Viettel tại TPHCM phải đăng ký ở đâu?

Viettel TPHCM có đội ngũ nhân viên kinh doanh tại các phường xã. Hỗ trợ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ internet cáp quang Viettel tại TPHCM cũng như các dịch vụ khác tại nhà cho khách hàng.

Khách hàng tại TPHCM chỉ cần liên hệ số Tổng Đài Viettel TPHCM HotLine: 0982.204.204 để được tư vấn miễn phí gói cước và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại nhà.

Ngoài dịch vụ internet cáp quang Viettel tại TPHCM còn cung cấp dịch vụ nào khác?

Các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân: như đăng ký di động trả sau Viettel, các gói internet 4G Viettel, thiết bị đồng hồ thông minh đị vị trẻ em Mykid

Các dịch cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp như: Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel tai TPHCM, Dịch vụ chữ ký số Viettel tại TPHCM – Viettel Ca,…

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ xem chi tiết tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/.

Liên hệ ngay số tổng đài Viettel 0982.204.204 lắp đặt mạng cáp quang wifi và các sản phẩm dịch vụ khác.

5/5 - (6 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204