Khuyến Mãi Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp

Cập Nhật Chương Trình Khuyến Mãi Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp

Quý khách hàng có nhu cầu lắp mạng FTTH Viettel. -> Có thể tham khảo chương trình khuyến mãi bảng giá các gói cước Internet Cáp Quang Viettel cho công ty doanh nghiệp hoặc hộ gia đình.

Trường hợp đối tượng khách hàng là công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Không có nhu cầu sử dụng IP tĩnh -> có thể đăng ký các gói cước Supernet Viettel có trang bị thêm thiết bị router Home Wifi.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel SuperNet Cho Công Ty Doanh Nghiệp các tỉnh

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel SuperNet Cho Công Ty Doanh Nghiệp các tỉnh

Bảng giá các gói cước SuperNet internet cáp quang Viettel cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:

 1. Gói Supernet 2: Phí hàng tháng 245.000Đ -> Tốc độ 50 Mb: trang bị modem + 2 Home Wifi.
 2. Gói Supernet 3: Phí hàng tháng 310.000Đ -> Tốc độ 80 Mb: trang bị modem + 2 Home Wifi.
 3. Gói Supernet 4: Phí hàng tháng 350.000Đ -> Tốc độ 100 Mb: trang bị modem 5 Ghz Dualband + 2 Home Wifi.
 4. Gói Supernet 5: Phí hàng tháng 535.000Đ -> Tốc độ 200 Mb: trang bị modem 5 Ghz Dualband + 3 Home Wifi + 2 đầu thu xem truyền hình có K+.

Nếu doanh nghiệp có địa chỉ lắp đặt tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ áp dụng bảng giá Supernet riêng.

 • Công ty lắp đặt internet Viettel các gói Supernet tại khu vực ngoại thành TPHCM và Hà Nội.
Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel SuperNet Cho Công Ty Doanh Nghiệp ngoại thành TPHCM

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel SuperNet Cho Công Ty Doanh Nghiệp ngoại thành TPHCM.

Bảng giá các gói cước Supernet Viettel cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngoại thành TPHCM và Hà Nội:

 • Supernet 2: chỉ 260.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 50 Mbps: miễn phí modem + 2 Home Wifi.
 • Supernet 3: chỉ 330.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 80 Mbps: miễn phí modem + 2 Home Wifi.
 • Supernet 4: chỉ 370.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 100 Mbps: miễn phí modem hai băng tần + 2 Home Wifi.
 • Supernet 5: chỉ 585.000Đ/ 1 tháng. -> Băng thông 100 Mbps: miễn phí modem hai băng tần + 2 Home Wifi.
 • Doanh nghiệp lắp đặt cáp quang Viettel các gói Supernet tại TPHCM và Hà Nội khu vực nội thành:
Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel SuperNet Cho Công Ty Doanh Nghiệp nội thành TPHCM

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel SuperNet Cho Công Ty Doanh Nghiệp nội thành TPHCM.

Bảng giá lắp internet cáp quang các gói cước SuperNet Viettel cho doanh nghiệp tại nội thành TPHCM, Hà Nội:

 • SuperNet 2 nội thành TPHCM: giá chỉ 280.000Đ/ tháng. -> Tốc độ 50 Mb: được 1 modem + 2 Home Wifi.
 • SuperNet 3 nội thành TPHCM: giá chỉ 350.000Đ/ tháng. -> Tốc độ 80 Mb: được 1 modem + 2 Home Wifi.
 • SuperNet 4 nội thành TPHCM: giá chỉ 390.000Đ/ tháng. -> Tốc độ 100 Mb: được 1 modem Dualband 5 Ghz + 2 Home Wifi.
 • SuperNet 5 nội thành TPHCM: giá chỉ 630.000Đ/ tháng. -> Tốc độ 200 Mb: được 1 modem Dualband 5 Ghz + 3 Home Wifi + 2 đầu thu xem truyền hinh K+.

Các ưu điểm của thiết bị router Home wifi Viettel được trang bị thêm khi khách hàng đăng ký các gói SuperNet:

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp chuyển vùng liền mạch

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp chuyển vùng liền mạch.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp Hình ảnh thiết bị Home wifi Viettel

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp Hình ảnh thiết bị Home wifi Viettel.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp lựa chọn thông minh

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp lựa chọn thông minh.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp mạng Mesh chỉ 1 wifi

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp mạng Mesh chỉ 1 wifi.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp phủ sóng nhiều tầng

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp phủ sóng nhiều tầng.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp tự động khắc phục

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp tự động khắc phục.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp SuperNet

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp SuperNet.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp Dịch vụ Home Wifi

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp Dịch vụ Home Wifi

Trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu sử dụng IP tĩnh. Có thể đăng ký các gói cước Fast doanh nghiệp vừa và nhỏ có IP tĩnh.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ có IP tĩnh

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ có IP tĩnh.

Bảng giá lắp đặt các gói cước internet cáp quang Viettel cho công ty nhỏ có IP tĩnh:

 • Gói doanh nghiệp nhỏ Fast 30+: băng thông 60 Mbps. -> Miễn phí 1 IP tĩnh: giá chỉ 350.000Đ.
 • Gói doanh nghiệp nhỏ Fast 40+: băng thông 80 Mbps. -> Miễn phí 1 IP tĩnh: giá chỉ 440.000Đ.
 • Gói doanh nghiệp nhỏ Fast 50: băng thông 100 Mbps. -> Miễn phí 1 IP tĩnh: giá chỉ 660.000Đ.

Các gói internet doanh nghiệp Viettel cho đối tượng khách hàng là công vừa:

 • Gói doanh nghiệp vừa Fast 60: băng thông 120 Mbps. -> Miễn phí 1 IP tĩnh: giá chỉ 880.000Đ.
 • Gói doanh nghiệp vừa F_VIP 150: băng thông trong nước 150 Mbps, quốc tế: 2 Mb. -> Miễn phí 1 IP tĩnh: giá chỉ 1.650.000Đ.
 • Gói doanh nghiệp vừa Fast 80: băng thông trong nước 180 Mbps, quốc tế: 2 Mb. -> Miễn phí 1 IP tĩnh: giá 2.220.000Đ.
 • Gói doanh nghiệp vừa Fast 100: băng thông trong nước 200 Mbps, quốc tế: 2 Mb. -> Miễn phí 5 IP tĩnh: giá 4.400.000Đ.

Trường hợp khách hàng là các doanh nghiệp lớn có thể đăng ký các gói cước internet cáp quang Viettel cho công ty/ doanh nghiệp lớn.

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp Lớn có IP tĩnh

Bảng Giá Các Gói Cước Internet Cáp Quang Viettel Cho Công Ty Doanh Nghiệp Lớn có IP tĩnh

Bảng giá đăng ký các gói cước internet cáp quang Viettel cho doanh nghiệp lớn có IP tĩnh:

 • Fast 60+: tốc độ 120 Mb, quốc tế: 2 Mb, 1 ip tĩnh. -> phí hàng hàng 1.400.000Đ.
 • Fast 80+: tốc độ 180 Mb, quốc tế: 3 Mb, 1 ip tĩnh. -> phí hàng hàng 3.300.000Đ.
 • Fast 100+: tốc độ 200 Mb, quốc tế: 3 Mb, 5 ip tĩnh. -> phí hàng hàng 6.600.000Đ.
 • Fast 120: tốc độ 250 Mb, quốc tế: 3 Mb, 9 ip tĩnh. -> phí hàng hàng 9.900.000Đ.
 • F_VIP 250: tốc độ 250 Mb, quốc tế: 5 Mb, 9 ip tĩnh. -> phí hàng hàng 9.900.000Đ.
 • F_VIP 300: tốc độ 300 Mb, quốc tế: 8 Mb, 9 ip tĩnh. -> phí hàng hàng 16.500.000Đ.

Đối với các gói cước Fast công ty Viettel. -> Không phân biệt khu vực lắp đặt. Bản giá các gói cước Fast doanh nghiệp Viettel ap dụng chung trên toàn quốc.

Ngoài các gói cước interet FTTH cáp quang Viettel băng rộng cho công ty. Trường hợp các tập đoàn, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học… có nhu cầu sử dụng kênh thuê riêng internet leasedline. -> Có thể tham khảo bảng giá dịch vụ internet leasedline Viettel.

Dịch vụ internet leasedline viettel

Dịch vụ internet leasedline viettel.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu băng thông quốc tế cao hơn 5 Mb, băng thông trong nước cao hơn 100 Mbps. Có thể mua thêm băng thông theo bảng giá sau:

Dịch vụ internet leasedline Viettel mua thêm băng thông

Dịch vụ internet leasedline Viettel mua thêm băng thông.

Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đang ký mạng internet cáp quang Viettel cho công ty cần những giấy tờ gì?

Quý khách hàng là công ty đăng ký dịch vụ internet FTTH cáp quang Viettel hồ sơ gồm:

 1. Hình giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Hình chứng minh hoặc thẻ căn cước công dân của giám đốc doanh nghiệp.
 3. Hợp đồng có ký tên đóng dấu doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt internet cáp quang Viettel có thể liên hệ số nào?

Quý khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký lắp đặt mạng internet Viettel. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài lắp mạng Viettel 0982204204 để được tư vấn miễn phí gói cước phù hợp và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại nhà.

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ internet FTTH cáp quan Viettel thì khách hàng thanh toán như thế nào?

Quý khách hàng có thể thanh toán tiền mặt hoặc thanh toán chuyển khoản theo số tài khoản Tập đoàn Viettel.

Thông tin số tài khoản Viettel để khách hàng thanh toán chuyển khoản:

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội.

Số tài khoản: 12010002202222

Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

Trường hợp công ty muốn kiểm tra gói cước internet thực tế đạt tốc độ băng thông bao nhiêu phải làm thế nào?

Hướng dẫn cách đo tốc độ băng thông thực tế của gói cước đang sử dụng.

Ngoài dịch vụ internet cáp quang cho doanh nghiệp Viettel còn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ nào khác đối tượng khách hàng doanh nghiệp?

Các dịch vụ Viettel có thế mạnh đang được nhiều công ty lựa lựa sử dụng ngoài dịch vụ mạng internet cáp quang như:

 1. Dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cá nhân, doanh nghiệp. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá dịch vụ chữ ký số mới. Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số Viettel có thể xem bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel.
 2. Dịch vụ di động trả sau Viettel cho doanh nghiệp. Với các siêu ưu đãi gói cước trả sau Viettel cho doanh nghiệp.

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ khác Viettel đang cung cấp xem tại trang: https://tuvandichvuviettel.com/.

Liên hệ ngay số Hotline Tổng Đài Viettel 0982204204. Để được tư vấn miễn phí các sản phẩm, dịch vụ Viettel.

0982204204