Khuyến Mãi Các Gói Cước Viettel Trả Trước 2023 Mới

Views: 744

Siêu Chương Trình Khuyến Mãi Các Gói Cước Viettel Trả Trước 2023 Mới Nhất Giá Rẻ Nhất.

Khuyến Mãi Các Gói Cước Viettel Trả Trước 2023 Mới

Khuyến Mãi Các Gói Cước Viettel Trả Trước 2023 Mới

Cập nhật chương trình khuyến mãi các gói cước Viettel trả trước 2023 mới không giới hạn gọi nội mạng, không giới hạn data, đa dạng nhiều gói cước phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng.

Top 3 gói cước khuyến mãi trả trước Viettel không giới hạn data internet 4G, 5G được lựa chọn đăng ký nhiều nhất.

Chi tiết ưu đãi và cách đăng ký gói khuyến mãi trả trước Viettel UMAX50N không giới hạn dung lượng chỉ 50.000Đ.

Khuyến mãi data Viettel gói UMAX50N không giới hạn lưu lượng

Khuyến mãi data Viettel gói UMAX50N không giới hạn lưu lượng.

Chi tiết ưu đãi và cách đăng ký gói khuyến mãi trả trước Viettel MIMAX20 không giới hạn dung lượng trọn tháng chỉ 200.000Đ.

Khuyến mãi data Viettel gói MIMAX200 không giới hạn lưu lượng

Khuyến mãi data Viettel gói MIMAX200 không giới hạn lưu lượng.

Chi tiết ưu đãi và hướng dẫn đăng ký gói khuyến mãi Viettel trả trước gói UMAX300 không giới hạn dung lượng trọn tháng chỉ 300.000Đ.

Khuyến mãi data Viettel gói UMAX300 không giới hạn lưu lượng

Khuyến mãi data Viettel gói UMAX300 không giới hạn lưu lượng

Chi tiết khuyến mãi các gói cước Viettel trả trước rẻ nhất.

Khuyến mãi 10 gói trả trước Viettel giá rẻ nhất
TÊN GÓI ƯU ĐÃI
F70 Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Có 3Gb data 5G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data dừng truy cập mạng.
F90 Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Có 5Gb data 5G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data dừng truy cập mạng.
F90U Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Sms nội mạng: Có 250 sms nội mạng
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data truy cập tốc độ thường viettel đến hết chu kỳ gói.
3F90 Thời hạn: 90 ngày
Chu kỳ: Có 3 chu kỳ. Mỗi chu kỳ là 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 90 ngày
Ngoại mạng: [Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày]/ 3 chu kỳ
Data: [Có 5Gb/ 30 ngày]/ 3 chu kỳ. Data 4G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động
Hết lưu lượng: (Hết 5Gb data)/ 30 ngày dừng truy cập mạng. Chờ chu ký 30 ngày tiếp theo nhận 5Gb
6F90 Thời hạn: 180 ngày
Chu kỳ: Có 6 chu kỳ. Mỗi chu kỳ là 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 180 ngày
Ngoại mạng: [Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày]/ 6 chu kỳ
Data: [Có 5Gb/ 30 ngày]/ 6 chu kỳ. Data 5G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động
Hết lưu lượng: (Hết 5Gb data)/ 30 ngày dừng truy cập mạng. Chờ chu kỳ 30 ngày tiếp theo nhận 5Gb
12F90 Thời hạn: 360 ngày
Chu kỳ: Có 12 chu kỳ. Mỗi chu kỳ là 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 365 ngày
Ngoại mạng: [Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày]/ 12 chu kỳ
Data: [Có 5Gb/ 30 ngày]/ 12 chu kỳ. Data 4G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động
Hết lưu lượng: (Hết 5Gb data)/ 30 ngày dừng truy cập mạng. Chờ chu ký 30 ngày tiếp theo nhận 5Gb
F120 Thời hạn: 30 ngày
Data: Miễn phí sử dụng 7Gb data 5G tốc độ cao của Viettel truy cập mạng internet trên di động.
Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng dưới 10 phút / 30 ngày
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi ngoại mạng trong nước Viettel / 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 7Gb data dừng truy cập mạng.
F120U Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Có 7Gb data 5G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động
Hết lưu lượng: Hết 7Gb data truy cập tốc độ thường đến hết chu kỳ của gói cước.
F140 Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 60 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Có 8Gb data 5G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động
Hết lưu lượng: Hết 8Gb data dừng truy cập mạng.
F190 Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Có 9Gb data 5G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động
Hết lưu lượng: Hết 9Gb data dừng truy cập mạng.
Gói cước Viettel trả trước rẻ nhất

Gói cước Viettel trả trước rẻ nhất.

Chi tiết chương trình khuyến mãi các gói cước trả trước Viettel ưu đãi data và thoại.

Khuyến mãi các gói cước trả trước Viettel ưu đãi data và thoại
TÊN GÓI ƯU ĐÃI
V50C Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Data: Miễn phí 3Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày.
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data dừng truy cập.
V70C Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Data: Miễn phí 15Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 500mb data.
Hết lưu lượng: Hết 500mb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
V90C Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Data: Miễn phí 30Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Xem ứng dụng: Miễn phí 100% data xem ứng dụng Tiktok.
V120C Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Miễn phí 60Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Xem ứng dụng: Miễn phí 100% data xem ứng dụng Tiktok di động
V150C Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Miễn phí 90Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 3Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV.
V200C Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Miễn phí 120Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 4Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 4Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV.
Các gói cước trả trước Viettel Khuyến mãi data và thoại

Các gói cước trả trước Viettel Khuyến mãi data và thoại.

Chi tiết ưu đãi Gói cước Viettel trả trước không giới hạn dung lượng data.

Các Gói cước Viettel trả trước Mimax không giới hạn dung lượng data
TÊN GÓI ƯU ĐÃI
MIMAXSV Lưu lượng: 5Gb data 4g tốc độ cao sử dụng/ 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data tốc độ cao sử dụng tốc độ thường đến hết chu kỳ gói cước.
MIMAX70 Sim Học sinh sinh viên: giá chỉ còn 50.000đ
Lưu lượng: 3Gb data 4g tốc độ cao / 30 ngày
Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường
Áp dụng: Thuê bao trả trước và trả sau Viettel.
MIMAX90 Sim Học Sinh Sinh Viên: giá chỉ 70.000đ
Lưu lượng: 5Gb data 4g tốc độ cao / 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 5Gb tốc độ cao truy cập tốc độ thường
Áp dụng: Thuê bao trả trước và trả sau Viettel.
MIMAX125 Sim Học Sinh Sinh Viên: giá chỉ 105.000đ
Lưu lượng: 8Gb data 4g tốc độ cao / 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 8Gb tốc độ cao truy cấp tốc độ thường đến hết chu kỳ 30 ngày của gói cước.
Áp dụng: Thuê bao trả trước và trả sau Viettel.
MIMAX200 Sim Học Sinh Sinh Viên: 180.000đ
Lưu lượng: 15Gb data 4g tốc độ cao / 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 15Gb tốc độ cao truy cập tốc độ thường đến hết chu kỳ của gói cước.
Áp dụng: Thuê bao trả trước và trả sau Viettel.
UMAX300 Sim Học Sinh Sinh Viên giá chỉ: 280.000đ
Lưu lượng: 30Gb tốc độ cao nhất mạng Viettel sử dụng/ 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 30Gb tốc độ cao nhất truy cấp tốc độ 1Mbps, Vẫn xem phim, lướt nét, facebook,zalo… Bình thường
Áp dụng: Thuê bao trả trước và trả sau Viettel.
Gói cước Viettel trả trước không giới hạn dung lượng data

Gói cước Viettel trả trước không giới hạn dung lượng data.

Khuyến mãi Các Gói Cước Viettel Trả Trước miễn phí xem truyền hình ViettelTV.

Các Gói Cước Viettel Trả Trước miễn phí xem truyền hình ViettelTV
TÊN GÓI ƯU ĐÃI
ST70K Thời hạn: 30 Ngày
Lưu lượng: Có 15Gb data 5G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 500Mb data
Miễn phí : Miễn phí toàn bộ data truy cập mạng xã hội Tik Tok
Hết lưu lượng:500Mb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập
ST90K Lưu lượng: Có 30Gb data 5G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết 1Gb data/ ngày hệ thống dừng truy cập mạng.
Miễn phí 100% data xem ứng dụng TikTok.
ST120K Data: Có 60Gb data 5G tốc độ cao truy cập internet trên di động.
Lưu lượng: Sử dụng 2Gb/ 1 ngày
Hết 2Gb data 1 ngày tạm dừng truy cập
ST150K Lưu lượng: Mỗi ngày 3GB 5G tốc độ cao.
Thời gian: 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data 1 ngày tạm dừng truy cập
Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV.
ST70 Thời hạn: 30 Ngày
Lưu lượng: Có 30Gb data 5G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 1Gb data
Hết lưu lượng: Hết 1gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập
Áp dụng: Sim di động trả trước và trả sau Viettel trong danh sách khuyến mãi.
ST120 Thời hạn: 28 ngày
Data: Có 28Gb data 5G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động / 28 ngày
Hết 28Gb data tốc độ cao dừng truy cập mạng
Áp dụng: Thuê bao di động trả trước và trả sau trong danh sách khuyến mãi.
EST120 Giá cước: 120.000 đ
Ưu đãi : Miễn phí data xem và chơi game liên quân mobile tốc độ cao
Lưu lượng: 28Gb data 5G tốc độ cao trong 28 ngày
Hết 28Gb tốc độ cao dừng Truy cập mạng
Áp dụng: Thuê bao di động trả trước trả sau trong danh sách khuyến mãi.
Các Gói Cước Viettel Trả Trước

Các Gói Cước Viettel Trả Trước.

Chi tiết khuyến mãi các gói cước Viettel trả trước rẻ nhất cho học sinh sinh viên.

Khuyến mãi các gói cước Viettel trả trước rẻ nhất cho học sinh sinh viên từ 14 đến 22 tuổi
TÊN GÓI ƯU ĐÃI
V30X Thời hạn: 7 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
Data: Miễn phí 3,5Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 7 ngày. Mỗi ngày sử dụng 500mb data.
Hết lưu lượng: Hết 500mb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Áp dụng: Thuê bao trả trước Viettel theo danh sách.
V70X Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
Miễn phí 15Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 500mb data.
Hết 500mb data/ 1 ngày dừng truy cập. Hôm sau sử dụng tiếp.
V90X Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng trong nước Viettel
Data: Miễn phí 30Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết 1Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
V120X Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel
Data: Miễn phí 30Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
V150X Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng trong nước Viettel
Data: Miễn phí 45Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1,5Gb data.
Hết 1,5Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
V200X Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng trong nước Viettel
Data: Miễn phí 60Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.
Hết 2Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Các gói cước Viettel trả trước rẻ nhất cho học sinh sinh viên

Các gói cước Viettel trả trước rẻ nhất cho học sinh sinh viên.

Chương trình khuyến mãi các gói cước combo data thoại Viettel trọn tháng, 6 tháng và 1 năm V120.

Các gói cước combo data thoại Viettel trọn tháng, 6 tháng và 1 năm V120
TÊN GÓI ƯU ĐÃI
V120 Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel.
Data: Miễn phí 60Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
6V120 Thời hạn: 180 ngày ( 6 tháng)
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng /180 ngày. Mỗi chu kỳ 30 ngày sử dụng 50 phút.
Data: Miễn phí 360Gb data 5G tốc độ cao/ 180 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data
Hết lưu lượng: Hết 2Gb/1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Thuê bao áp dụng: Thuê bao trong danh sách.
12V120 Thời hạn: 360 ngày ( 12 tháng )
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 600 phút gọi ngoại mạng /360 ngày. Mỗi chu kỳ 30 ngày sử dụng 50 phút.
Data: Miễn phí 720Gb data 5G tốc độ cao/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data
Hết lưu lượng: Hết 2Gb/1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Thuê bao áp dụng: Thuê bao trong danh sách.
Khuyến mãi data internet Viettel 3 gói cước trả trước V120

Khuyến mãi data internet Viettel 3 gói cước trả trước V120.

2 gói cước trả trước Viettel sử dụng cả năm 360 ngày.

Gói cước trả trước Viettel không giới hạn thời gian sử dụng 12F90

Gói cước trả trước Viettel không giới hạn thời gian sử dụng 12F90.

Khuyến mãi trả trước Viettel data và thoại không giới hạn thời gian sử dụng gói 12V120

Khuyến mãi trả trước Viettel data và thoại không giới hạn thời gian sử dụng gói 12V120.

Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng sim data Viettel chuyển vùng quốc tế, có thể đăng ký các gói khuyến mãi data Viettel chuyển vùng.

Chi tiết khuyến mãi các gói data internet Viettel chuyển vùng quốc tế.

Gói cước trả trước chuyển vùng quốc tế DR299 dùng sim Viettel

Gói cước trả trước chuyển vùng quốc tế DR299 dùng sim Viettel.

Gói cước trả trước Viettel chuyển vùng quốc tế DR500

Gói cước trả trước Viettel chuyển vùng quốc tế DR500.

Gói cước trả trước Viettel chuyển vùng quốc tế CR200

Gói cước trả trước Viettel chuyển vùng quốc tế CR200.

Gói cước trả trước Viettel chuyển vùng quốc tế CR500

Gói cước trả trước Viettel chuyển vùng quốc tế CR500.

Gói cước trả trước Viettel chuyển vùng quốc tế CR999

Gói cước trả trước Viettel chuyển vùng quốc tế CR999.

Ngoài chương trình khuyến mãi các gói trả trước Viettel còn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm dịch vụ Viettel đang cung cấp áp dụng chương trình khuyến mãi giá cạnh tranh nhất thị trường như:

  1. Một dịch vụ Viettel có thế mạnh với thị phần số 1 là di động. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá gói cước trả sau Viettel với khuyến mãi khủng về thoại, data, SMS.
  2. Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử giá rẻ Viettel cho công ty/ doanh nghiệp.
  3. Dịch vụ internet FTTH cáp quang wifi Viettel băng thông rộng siêu tốc độ với thị phần số 1. Quý khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ quan có thể thể tham khảo bảng giá lắp wifi Viettel mới nhất.
  4. Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Với giá tốt nhất thị trường cho khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn BHXH Viettel khi hết hạn.
  5. Siêu ưu đãi các gói cước internet data 5G Viettel không giới hạn.

Tham khảo thêm các sản phẩm dịch vụ do Viettel cung cấp tại trang: https://tuvandichvuviettel.com/.

4.9/5 - (61 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204