Bảng giá Lắp Đặt Wifi Viettel HCM 2021 Mới

Hits: 300

Nội Dung Bài Viết

Cập nhật Bảng giá Lắp Đặt Wifi Viettel HCM 2021 Mới Nhất.

Tại TPHCM khách hàng thuộc Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, Gò Vấp Thủ Đức, Quận 5, Quận 6, Quận 9, Quận 12.

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2021 mới:

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 1 PLUS 30 Mbps 185.000Đ
2 NET 2 PLUS 80 Mbps 200.000Đ
3 NET 3 PLUS 110 Mbps 230.000Đ
4 NET 4 PLUS 140 Mbps 280.000Đ
5 SUPERNET 1 100 Mbps 245.000Đ
6 SUPERNET 2 120 Mbps 260.000Đ
7 SUPERNET 4 200 Mbps 370.000Đ
8 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2021 mới

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2021 mới.

Bảng giá wifi Viettel FTTH đơn lẻ ngoại thành TPHCM:

 1. Net 1 Plus: băng thông: 30 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 185.000Đ.
 2. Net 2 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 200.000Đ.
 3. Net 3 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 230.000Đ.
 4. Net 4 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 280.000Đ.
 5. Supernet 1: băng thông: 100 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 245.000Đ.
 6. Supernet 2: băng thông: 120 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 260.000Đ.
 7. Supernet 4: băng thông: 200 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 370.000Đ.
 8. Supernet 5: băng thông: 250 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 3 Mesh Home Wfi-> chỉ 480.000Đ.

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành mới.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 1 PLUS 30 Mbps 207.000Đ
2 NET 2 PLUS 80 Mbps 222.000Đ
3 NET 3 PLUS 110 Mbps 252.000Đ
4 NET 4 PLUS 140 Mbps 302.000Đ
5 SUPERNET 1 100 Mbps 267.000Đ
6 SUPERNET 2 120 Mbps 282.000Đ
7 SUPERNET 4 200 Mbps 392.000Đ
8 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành TPHCM và Hà nội mới

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành TPHCM và Hà nội mới.

Các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành TPHCM.

 • Net 1 Plus: băng thông: 30 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 207.000Đ.
 • Net 2 Plus: băng thông: 80 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 222.000Đ.
 • Net 3 Plus: băng thông: 110 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 252.000Đ.
 • Net 4 Plus: băng thông: 140 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 302.000Đ.
 • Supernet 1: băng thông: 100 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi,-> chỉ 267.000Đ.
 • Supernet 2: băng thông: 120 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi.-> chỉ 282.000Đ.
 • Supernet 4: băng thông: 200 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 392.000Đ.
 • Supernet 5: băng thông: 250 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 3 Mesh Home Wfi-> chỉ 480.000Đ.

Với khách hàng hộ gia đình ngoại thành Hà Nội và HCM sử dụng loại tivi thường không hỗ trợ kết nối internet -> Có thể đăng ký combo internet và truyền hình cáp Viettel HCM ngoại thành.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 244.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 274.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 324.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 289.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 309.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 414.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2021 ngoại thành HCM và Hà Nội

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2021 ngoại thành HCM và Hà Nội.

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2021 ngoại thành HCM:

 1. Gói net 2 plus: tốc độ 80 Mbps -> chỉ 244.000;
 2. Gói net 3 plus: tốc độ 110 Mbps -> chỉ 274.000;
 3. Gói net 4 plus: tốc độ 140 Mbps -> chỉ 324.000;
 4. Gói Supernet 1: tốc độ 100 Mbps -> chỉ 289.000;
 5. Gói Supernet 2: tốc độ 120 Mbps -> chỉ 309.000;
 6. Gói Supernet 4: tốc độ 200 Mbps -> chỉ 414.000;
 7. Gói Supernet 5: tốc độ 250 Mbps -> chỉ 480.000.

Với khách hàng có địa chỉ lắp mạng cáp quang wifi Viettel tại nội thành TPHCM. -> Sẽ áp dụng bảng giá sau:

Khách hàng tại Hồ Chí Minh thuộc các quận: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú -> Sẽ áp dụng các gói cước wifi Viettel nội thành.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 220.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 250.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 300.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 265.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 280.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 390.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 525.000Đ

7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội.

Khuyến mãi 7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2021 nội thành TPHCM:

 1. Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 220.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 2 Plus;
 2. Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 250.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 3 Plus;
 3. Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 300.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 4 Plus;
 4. Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 265.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 5. Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 280.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 6. Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 390.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 7. Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi +2 boxtv.

Với hộ gia đình tại nội thành Hà Nội và HCM sử dung combo internet và truyền hình ViettelTV.

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2021 nội thành TPHCM.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 242.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 272.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 322.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 287.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 302.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 412.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 547.000Đ

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2021 nội thành TPHCM Hà Nội.

Bảng giá các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2021 nội thành TPHCM:

 • Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 242.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 272.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 322.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 287.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 302.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 412.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 547.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 boxtv + 1 app Viettel.

Với trường hợp hộ gia đình tại nội thành HCM sử dụng combo internet và truyền hình cáp Viettel box.

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 264.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 294.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 344.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 309.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 329.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 434.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 525.000Đ

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội.

Khuyến mãi Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM:

 • Băng thông: 80 Mbps -> giá 264.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Băng thông: 110 Mbps -> giá 294.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Băng thông: 140 Mbps -> giá 344.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> giá  309.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 TVBox;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> giá 329.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1TVBox;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> giá 434.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 TVBox;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> giá 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 TVBox.

Với trường hợp đối tượng khách hàng là tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá mạng wifi Viettel doanh nghiệp mới nhất.

Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp

Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp.

Khuyến mãi Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp:

 1. Chỉ 440.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90N: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 2; IP động.
 2. Chỉ 660.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90Basic: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 1; 1 IP Wan.
 3. Chỉ 880.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90Plus: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 3; 1 IP Wan.
 4. Chỉ 1.100.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200N: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 2; 1 IP Wan.
 5. Phí 2.200.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200Basic: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 4; 1 IP Wan.
 6. Phí 4.400.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200Plus: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 6; 1 IP Wan.
 7. Phí 6.050.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300N: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 8; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan.
 8. Phí 7.700.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300BASIC: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 11; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan.
 9. Phí 9.900.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300PLUS: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 15; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.
 10. Phí 13.200.000Đ/ 1 tháng -> Gói F500BASIC: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 20; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.
 11. Phí 17.600.000Đ/ 1 tháng -> Gói F500PLUS: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 25; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.

Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ internet cáp quang Viettel thì có những chương trình ưu đãi gì?

Khuyến mãi lắp mạng Viettel

Khuyến mãi lắp mạng Viettel.

Khuyến mãi lắp mạng Viettel đăng ký mới:

 1. Miễn phí 100% phí hòa mạng ban đầu.
 2. Miễn phí 100% phí lắp đặt ban đầu.
 3. Miễn phí 100% trang bị modem 4 cổng wifi hai băng tần Dualband 5 Ghz.
 4. Miễn phí 100% thiết bị cả modem 5Ghz Dualband và setopbox xem truyền hình Viettel khi đăng ký gói combo.
 5. Miễn phí 100% trang bị thêm thiết bị router phụ phát wifi khi đăng ký gói Supernet.
 6. Miễn phí tối thiểu từ 1 IP trở lên khi đăng ký các gói cước doanh nghiệp.
 7. Giảm giá trực tiếp phí thuê bao hàng tháng của các gói cước.
 8. Tặng thêm lên đến 5 tháng sử dụng khi tham gia đóng cước trước.
 9. Chiết khấu lên đến 5% khi thanh toán tiền cước hàng tháng qua ngân hàng số ViettelPay.

Khách hàng tham gia chương trình đóng cước trước thì ưu đãi tặng tháng cước sử dụng như thế nào?

Khuyến mãi lắp internet Viettel

Khuyến mãi lắp internet Viettel.

Khuyến mãi lắp internet Viettel đóng cước trước:

 1. Đóng cước trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 1 tháng sử dụng;
 2. Đóng cước trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 3 tháng sử dụng;
 3. Đóng cước trước 18 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 5 tháng sử dụng.

Khách hàng công ty đăng ký hòa mạng dịch vụ internet cáp quang Viettel hồ sơ cần những gì?

Lắp mạng Viettel

Lắp mạng Viettel.

Lắp mạng Viettel hồ sơ cho doanh nghiệp:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong doanh nghiệp đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Lắp internet Viettel

Lắp internet Viettel.

Lắp internet Viettel hồ sơ cho doanh nghiệp ủy quyền:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 4. Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Với khách hàng là cơ quan/ tổ chức lắp cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Lắp wifi Viettel

Lắp wifi Viettel.

Lắp wifi Viettel hồ sơ áp dụng với cơ quan:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 3. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Trường hợp cơ quan ủy quyền cho nhân viên thì cần những giấy tờ gì?

Lắp cáp quang Viettel

Lắp cáp quang Viettel.

Lắp cáp quang Viettel hồ sơ áp dụng cho cơ quan ủy quyền:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 3. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 5. Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng các gói cước internet cáp quang wifi Viettel tại HCM có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng có nhu cầu lắp mạng Viettel HCM. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng Đài lắp internet Viettel 0982204204 để được tư vấn miễn phí và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại nhà.

Ngoài dịch vụ internet cáp quang wifi Viettel HCM còn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ nào khác?

 1. Một dịch vụ Viettel có thế mạnh với thị phần số 1 là di động. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá các gói trả sau Viettel với khuyến mãi khủng về thoại, data, SMS.
 2. Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử giá rẻ Viettel cho công ty/ doanh nghiệp.
 3. Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel – Viettel CA. Khách hàng cá nhân doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá khuyến mãi chữ ký số Viettel cấp mới hoặc ưu đãi gia hạn chữ ký số Viettel mới nhất.
 4. Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Với giá tốt nhất thị trường cho khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn BHXH Viettel khi hết hạn.

Tham khảo thêm các sản phẩm dịch vụ do Viettel cung cấp tại trang: https://tuvandichvuviettel.com/.

Lắp đặt Wifi Viettel HCM siêu khuyến mãi cho khách hàng tại Hồ Chí Minh đăng ký mạng Viettel.

Lắp đặt wifi Viettel HCM trong tháng 12/2018 cụ thể khách hàng sẽ được miễn phí lắp đặt. Trang bị modem 4 cổng wifi, tặng lên đến 6 tháng cước sử dụng cho khách hàng tham gia đóng cước trước 18 tháng.

Cụ thể khách hàng tại 12 quận số tại HCM có nhu cầu đăng ký internet Viettel cáp quang wifi. Có thể liên hệ Hotline 0982.204.204 hoặc đến cửa hàng gần nhất để đăng ký.

Cách đăng ký mạng Viettel tại 12 quận số tại HCM khách hàng có thể tham khảo.

Danh sách cửa hàng Viettel HCM. 12 quận số khách hàng có thể đến trực tiếp để đăng ký lắp đặt wifi Viettel HCM cáp quang.

– Khách hàng tại Quận 1 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 1. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 1 để đăng ký.

1.Cửa hàng trực tiếp Trần Quang Khải HCM
Địa chỉ: 174 Trần Quang Khải – P. Tân Định – Quận 1
Điện thoại: 02862912679 – 02862912001
2.Cửa hàng trực tiếp Trần Hưng Đạo HCM
Địa chỉ: 166C-D-E Trần Hưng Đạo P.Nguyễn Cư Trinh Quận 1
Điện thoại: 02866551205
– Khách hàng tại Quận 2 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 2. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 2 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Trần Não HCM
Địa chỉ: 156 Trần Não P.Bình An Quận 2 HCM.
Điện thoại: 02862960110
2.Cửa hàng trực tiếp Nguyễn Thị Định HCM
Địa chỉ: 162A Nguyễn Thị Định, P An Phú, Quận 2 HCM.
Điện thoại: 02862807113
– Khách hàng tại Quận 3 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 3. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 3 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Cách mạng tháng tám HCM
Địa chỉ: 644 Cách Mạng Tháng 8 – P. 11 – Quận 3 HCM.
Điện thoại: 02862972191 – 02862972127
– Khách hàng tại Quận 4 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 4. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 4 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Tôn Đản HCM
Địa chỉ: 385 Tôn Đản – P.15 – Quận 4 HCM.
Điện thoại: 02862615579 – 02862615581 – 02862615582.

Danh sách cửa hàng Viettel HCM. 12 quận số khách hàng có thể đến trực tiếp để đăng ký lắp đặt wifi Viettel HCM cáp quang.

– Khách hàng tại Quận 5 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 5. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 5 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Hùng Vương HCM
Địa chỉ: 214- 216 Hồng Bàng – P.15 Quận 5 HCM.
Điện thoại: 02862610101
2.Cửa hàng trực tiếp Lê Hồng Phong HCM
Địa chỉ: 190 Lê Hồng Phong – P.4 – Quận 5 HCM.
Điện thoại: 02862610525
– Khách hàng tại Quận 6 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 6. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 6 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Nguyễn Văn Luông HCM
Địa chỉ: 251G Nguyễn Văn Luông – P.11 – Quận 6 HCM.
Điện thoại: 02862605605
– Khách hàng tại Quận 7 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 7. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 7 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Huỳnh Tấn Phát Quận Bảy HCM
Địa chỉ: 956 Huỳnh Tấn Phát – P. Tân Phú – Quận 7 HCM.
Điện thoại: 02862621188
2.Cửa hàng trực tiếp Nguyễn Thị Thập HCM
Địa chỉ: 273 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7 HCM.
Điện thoại: 02862621636
– Khách hàng tại Quận 8 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 8. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 8 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Chánh Hưng HCM
Địa chỉ: 143 Dương Bá Trạc, Phường 01, Quận 08 HCM.
Điện thoại: 02862630459
2.Cửa hàng trực tiếp Tùng Thiện Vương HCM
Địa chỉ: 322 Tùng Thiện Vương P.13 Quận 8, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02862635009
Danh sách cửa hàng Viettel HCM. 12 quận số khách hàng có thể đến trực tiếp để đăng ký lắp đặt wifi Viettel HCM cáp quang.
– Khách hàng tại Quận 9 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 9. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 9 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Đỗ Xuân Hợp HCM
Địa chỉ: 31 Đỗ Xuân Hợp – P. Phước Long B – Quận 9 HCM.
Điện thoại: 02862827615/02862827617
2.Cửa hàng trực tiếp Lê Văn Việt HCM
Địa chỉ: 258 Lê Văn Việt – P. Tăng Nhơn Phú B – Quận 9 HCM.
Điện thoại: 02862808909 – 02862809654
– Khách hàng tại Quận 10 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 10. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 10 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Đường mùng ba tháng hai HCM
Địa chỉ: 298 Đường 3/2 – P.12 – Q.10 HCM.
Điện thoại: 02862995046
2.Cửa hàng trực tiếp Lý Thường Kiệt Quận Mười HCM
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, P.14- Quận 10 TP HCM.
Điện thoại: 02862933202 – 02862933203
– Khách hàng tại Quận 11 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 11. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 11 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Lê Đại Hành HCM
Địa chỉ: 307 Lê Đại Hành P13 Quận 11 TP HCM.
Điện thoại: 02862643688
2.CHTT Lạc Long Quân Quận Mười một HCM
Địa chỉ: 493 Lạc Long Quân – P.5 – Quận 11 HCM.
Điện thoại: 02862641282
Danh sách cửa hàng Viettel HCM. 12 quận số khách hàng có thể đến trực tiếp để đăng ký lắp đặt wifi Viettel HCM cáp quang.
– Khách hàng tại Quận 12 HCM có thể tham khảo bảng giá cước và cách đăng ký lắp đặt wifi Viettel Quận 12. Hoặc đến cửa hàng trực tiếp Viettel Quận 12 để đăng ký.
1.Cửa hàng trực tiếp Hà Huy Giáp HCM
Địa chỉ: Số nhà 51/4 – Đường Hà Huy Giáp – Khu phố 1 – P. Thạnh Xuân – Q.12 – TPHCM
Điện thoại: 02822644888
2.Cửa hàng trực tiếp Tô Ký HCM
Địa chỉ: 1B/ L1 Tô ký – P. Trung Mỹ Tây – Quận 12 HCM
Điện thoại: 02862563436
3.Cửa hàng trực tiếp Nguyễn Ảnh Thủ Hiệp Thành HCM
Địa chỉ: 86H Nguyễn Ảnh Thủ – P. Hiệp thành – Quận 12 HCM.
Điện thoại: 02862550550

Contact Me on Zalo
0982204204