Siêu Khuyến Mãi Lắp Wifi Viettel TPHCM 2022 Mới

Hits: 178

Nội Dung Bài Viết

Cập Nhật Siêu Khuyến Mãi Lắp Wifi Viettel TPHCM 2022 Mới Nhất.

Tại Thành Phố Hồ Chí Minh các gói cước internet cáp quang Wifi Viettel được chia theo 2 khu vực:

khách hàng thuộc Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, Gò Vấp Thủ Đức, Quận 5, Quận 6, Quận 9, Quận 12.

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2022 mới:

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 1 PLUS 30 Mbps 185.000Đ
2 NET 2 PLUS 80 Mbps 200.000Đ
3 NET 3 PLUS 110 Mbps 230.000Đ
4 NET 4 PLUS 140 Mbps 280.000Đ
5 SUPERNET 1 100 Mbps 245.000Đ
6 SUPERNET 2 120 Mbps 260.000Đ
7 SUPERNET 4 200 Mbps 370.000Đ
8 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2021 mới

Bảng giá 8 gói cước internet cáp quang wifi Viettel đơn lẻ ngoại thành TPHCM 2022 mới.

Bảng giá wifi Viettel FTTH đơn lẻ ngoại thành TPHCM:

 1. Net 1 Plus: băng thông: 30 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 185.000Đ.
 2. Net 2 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 200.000Đ.
 3. Net 3 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 230.000Đ.
 4. Net 4 Plus: băng thông: 80 Mbps -> FTTH Đơn lẻ: chỉ 280.000Đ.
 5. Supernet 1: băng thông: 100 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 245.000Đ.
 6. Supernet 2: băng thông: 120 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 260.000Đ.
 7. Supernet 4: băng thông: 200 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 370.000Đ.
 8. Supernet 5: băng thông: 250 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 3 Mesh Home Wfi-> chỉ 480.000Đ.

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2022 SmartTV ngoại thành mới.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 1 PLUS 30 Mbps 207.000Đ
2 NET 2 PLUS 80 Mbps 222.000Đ
3 NET 3 PLUS 110 Mbps 252.000Đ
4 NET 4 PLUS 140 Mbps 302.000Đ
5 SUPERNET 1 100 Mbps 267.000Đ
6 SUPERNET 2 120 Mbps 282.000Đ
7 SUPERNET 4 200 Mbps 392.000Đ
8 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2021 SmartTV ngoại thành TPHCM và Hà nội mới

Khuyến mãi các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2022 SmartTV ngoại thành TPHCM và Hà nội mới.

Các gói cước combo mạng và truyền hình Viettel 2022 SmartTV ngoại thành TPHCM.

 • Net 1 Plus: băng thông: 30 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 207.000Đ.
 • Net 2 Plus: băng thông: 80 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 222.000Đ.
 • Net 3 Plus: băng thông: 110 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 252.000Đ.
 • Net 4 Plus: băng thông: 140 Mbps -> Combo SmartTV: chỉ 302.000Đ.
 • Supernet 1: băng thông: 100 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi,-> chỉ 267.000Đ.
 • Supernet 2: băng thông: 120 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi.-> chỉ 282.000Đ.
 • Supernet 4: băng thông: 200 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 2 Mesh Home Wfi-> chỉ 392.000Đ.
 • Supernet 5: băng thông: 250 Mbps: Trang bị: Modem 5 Ghz Dualband + 3 Mesh Home Wfi-> chỉ 480.000Đ.

Với khách hàng hộ gia đình ngoại thành TPHCM sử dụng loại tivi thường không hỗ trợ kết nối internet -> Có thể đăng ký combo internet và truyền hình cáp Viettel HCM ngoại thành.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 244.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 274.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 324.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 289.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 309.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 414.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 480.000Đ
7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2021 ngoại thành TPHCM

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2022 ngoại thành TPHCM.

7 gói cước combo wifi và truyền hình cáp Viettel 2022 ngoại thành TPHCM:

 1. Gói net 2 plus: tốc độ 80 Mbps -> chỉ 244.000;
 2. Gói net 3 plus: tốc độ 110 Mbps -> chỉ 274.000;
 3. Gói net 4 plus: tốc độ 140 Mbps -> chỉ 324.000;
 4. Gói Supernet 1: tốc độ 100 Mbps -> chỉ 289.000;
 5. Gói Supernet 2: tốc độ 120 Mbps -> chỉ 309.000;
 6. Gói Supernet 4: tốc độ 200 Mbps -> chỉ 414.000;
 7. Gói Supernet 5: tốc độ 250 Mbps -> chỉ 480.000.

Với khách hàng có địa chỉ lắp mạng cáp quang wifi Viettel tại nội thành TPHCM. -> Sẽ áp dụng bảng giá sau:

Khách hàng tại Hồ Chí Minh thuộc các quận: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú -> Sẽ áp dụng các gói cước wifi Viettel nội thành.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 220.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 250.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 300.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 265.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 280.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 390.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 525.000Đ
7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2021 nội thành TPHCM

7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2022 nội thành TPHCM.

Khuyến mãi 7 gói cước internet cáp quang wifi Viettel 2022 nội thành TPHCM:

 1. Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 220.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 2 Plus;
 2. Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 250.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 3 Plus;
 3. Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 300.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 4 Plus;
 4. Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 265.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 5. Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 280.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 6. Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 390.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 7. Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi +2 boxtv.

Với hộ gia đình tại nội thành TPHCM sử dung combo internet và truyền hình ViettelTV.

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2022 nội thành TPHCM.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 242.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 272.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 322.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 287.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 302.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 412.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 547.000Đ
Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

Các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2022 nội thành TPHCM Hà Nội.

Bảng giá các gói cước combo wifi và truyền hình ViettelTV smart 2022 nội thành TPHCM:

 • Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 242.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 272.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 322.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 287.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 302.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 412.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 547.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 boxtv + 1 app Viettel.

Với trường hợp hộ gia đình tại nội thành TPHCM sử dụng combo internet và truyền hình cáp Viettel box.

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2022 nội thành TPHCM.

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 264.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 294.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 344.000Đ
4 SUPERNET 1 100 Mbps 309.000Đ
5 SUPERNET 2 120 Mbps 329.000Đ
6 SUPERNET 4 200 Mbps 434.000Đ
7 SUPERNET 5 250 Mbps 525.000Đ
Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2021 nội thành TPHCM Hà Nội

Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2022 nội thành TPHCM Hà Nội.

Khuyến mãi Lắp mạng combo internet và truyền hình cáp Viettel 2022 nội thành TPHCM:

 • Băng thông: 80 Mbps -> giá 264.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Băng thông: 110 Mbps -> giá 294.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Băng thông: 140 Mbps -> giá 344.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> giá  309.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 TVBox;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> giá 329.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1TVBox;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> giá 434.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 TVBox;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> giá 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 TVBox.

Với trường hợp đối tượng khách hàng là tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá mạng wifi Viettel doanh nghiệp mới nhất.

Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp

Bảng giá internet cáp quang Viettel doanh nghiệp.

Khuyến mãi Bảng giá internet cáp quang Viettel TPHCM doanh nghiệp:

 1. Chỉ 440.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90N: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 2; IP động.
 2. Chỉ 660.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90Basic: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 1; 1 IP Wan.
 3. Chỉ 880.000Đ/ 1 tháng -> Gói F90Plus: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 3; 1 IP Wan.
 4. Chỉ 1.100.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200N: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 2; 1 IP Wan.
 5. Phí 2.200.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200Basic: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 4; 1 IP Wan.
 6. Phí 4.400.000Đ/ 1 tháng -> Gói F200Plus: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 6; 1 IP Wan.
 7. Phí 6.050.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300N: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 8; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan.
 8. Phí 7.700.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300BASIC: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 11; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan.
 9. Phí 9.900.000Đ/ 1 tháng -> Gói F300PLUS: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 15; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.
 10. Phí 13.200.000Đ/ 1 tháng -> Gói F500BASIC: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 20; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.
 11. Phí 17.600.000Đ/ 1 tháng -> Gói F500PLUS: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 25; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan.

Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ internet cáp quang Viettel thì có những chương trình ưu đãi gì?

Khuyến mãi lắp mạng Viettel TPHCM

Khuyến mãi lắp mạng Viettel TPHCM.

Khuyến mãi lắp mạng Viettel TPHCM đăng ký mới:

 1. Miễn phí 100% phí hòa mạng ban đầu.
 2. Miễn phí 100% phí lắp đặt ban đầu.
 3. Miễn phí 100% trang bị modem 4 cổng wifi hai băng tần Dualband 5 Ghz.
 4. Miễn phí 100% thiết bị cả modem 5Ghz Dualband và setopbox xem truyền hình Viettel khi đăng ký gói combo.
 5. Miễn phí 100% trang bị thêm thiết bị router phụ phát wifi khi đăng ký gói Supernet.
 6. Miễn phí tối thiểu từ 1 IP trở lên khi đăng ký các gói cước doanh nghiệp.
 7. Giảm giá trực tiếp phí thuê bao hàng tháng của các gói cước.
 8. Tặng thêm lên đến 5 tháng sử dụng khi tham gia đóng cước trước.
 9. Chiết khấu lên đến 5% khi thanh toán tiền cước hàng tháng qua ngân hàng số ViettelPay.

Khách hàng tham gia chương trình đóng cước trước thì ưu đãi tặng tháng cước sử dụng như thế nào?

Khuyến mãi lắp internet Viettel tại TPHCM.

Khuyến mãi lắp internet Viettel tại TPHCM

Khuyến mãi lắp internet Viettel tại TPHCM đóng cước trước:

 1. Đóng cước trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 1 tháng sử dụng;
 2. Đóng cước trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 3 tháng sử dụng;
 3. Đóng cước trước 18 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 5 tháng sử dụng.

Khách hàng công ty đăng ký hòa mạng dịch vụ internet cáp quang Viettel tại TPHCM hồ sơ cần những gì?

Lắp mạng Viettel tại TPHCM

Lắp mạng Viettel tại TPHCM

Lắp mạng Viettel TPHCM hồ sơ cho doanh nghiệp:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong doanh nghiệp đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Lắp internet Viettel tại TPHCM

Lắp internet Viettel tại TPHCM

Lắp internet Viettel TPHCM hồ sơ cho doanh nghiệp ủy quyền:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 4. Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Với khách hàng là cơ quan/ tổ chức lắp cáp quang Viettel tại TPHCM cần những giấy tờ gì?

Lắp wifi Viettel TPHCM

Lắp wifi Viettel TPHCM

Lắp wifi Viettel TPHCM hồ sơ áp dụng với cơ quan:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 3. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Trường hợp cơ quan ủy quyền cho nhân viên thì cần những giấy tờ gì?

Lắp cáp quang Viettel tại TPHCM

Lắp cáp quang Viettel tại TPHCM

Lắp cáp quang Viettel TPHCM hồ sơ áp dụng cho cơ quan ủy quyền:

 1. Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 2. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 3. Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 5. Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Ngoài các ưu đãi tặng cước sử dụng. Trong tháng 12/2018 khi khách hàng đăng ký internet Viettel HCM còn được miễn phí trang bị modem wifi 4 cổng.

Với công nghệ mạng cáp quang Viettel 2018 mới nhất. Sử dụng công nghệ mạng cáp quang Gpon khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ.

Viettel trang bị miễn phí modem wifi 4 cổng. Với loại thiết bị này khách hàng sẽ được sử dụng wifi Viettel không dây. Với tốc độ truy cập trung bình của các gói cước cáp quang lên đến hơn 30Mbps.

Cùng với các nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt wifi FPT, lắp đặt wifi VNPT tại TPHCM. Thì với lắp đặt mạng Viettel tại TPHCM khách hàng sẽ có thêm sự lựa chọn tốt nhất.

Bảng giá các gói cước inteneter Viettel TPHCM đang cung cấp. Khách hàng có thể tham khảo trước khi đăng ký lắp wifi Viettel TPHCM.

Bảng giá các gói cước internet FTTH cáp quang đơn lẻ. Phù hợp với đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình đăng ký internet Viettel Hồ Chí Minh.

LẮP WIFI VIETTEL TPHCM

LẮP WIFI VIETTEL TPHCM

Bảng giá các gói cước internet FTTH cáp quang siêu tốc độ. Phù hợp cho các đối tượng khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp lắp đặt mạng Viettel Hồ Chí Minh.

LẮP WIFI VIETTEL TPHCM

LẮP WIFI VIETTEL TPHCM

Ngoài ra nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền hình Viettel. Có thể tham khảo bảng giá các gói cước combo 2 dịch vụ internet và truyền hình Viettel.

LẮP WIFI VIETTEL TPHCM

LẮP WIFI VIETTEL TPHCM

Khách hàng có nhu cầu lắp đặt mạng Viettel phải đăng ký như thế nào?

Để đăng ký internet Viettel khách hàng chỉ cần liên hệ số tổng đài đăng ký internet Viettel tại TPHCM Hotline: 0982.204.204 – 0973.099.599 để được tư vấn và ký hợp đồng tại nhà.

Quy trình ký hợp đồng cung cấp dịch vụ FTTH cáp quang cho khách hàng đăng ký internet Viettel TPHCM.

ĐĂNG KÝ INTERNET VIETTEL TPHCM

ĐĂNG KÝ INTERNET VIETTEL TPHCM

Các ưu điểm nổi trội của công nghệ mạng cáp quang Gpon Viettel.

Khuyến mãi lắp wifi Viettel TPHCM

Khuyến mãi lắp wifi Viettel TPHCM

Ngoài ra khách hàng cũng có thể đến cửa hàng Viettel để đăng ký lắp wifi Viettel TPHCM.

Các hình thức thanh toán đa dạng cho khách hàng lựa chọn để thuận tiện nhất khi toán tiền cước internet Viettel.

 1. Khách hàng có thể đăng ký thu tại nhà. Sẽ có nhân viên Viettel tại địa bàn thu cước tại nhà cho khách hàng.
 2. Khách hàng có thể đăng ký hình thức thanh toán qua thẻ cào Viettel. Với hình thức thanh toán qua thẻ cào khách hàng chỉ cần mua thẻ cào Viettel thanh toán theo hướng dẫn trên thẻ.
 3. Khách hàng có thể đăng ký hình thức thanh toán tại cửa hàng Viettel. Với hình thức thanh toán tại cửa hàng khách hàng có thể ra bất kỳ cửa hàng nào của Viettel để thanh toán.
 4. Khách hàng có thể đăng ký hình thức UNT/UNC tại ngân hàng mà khách hàng có tài khoản.
 5. Đặc biệt khách hàng có thể đăng ký hình thức thanh toán thương mại điện tử với ứng dụng ViettelPay. Với hình thức thanh toán qua ViettelPay khách hàng sẽ được chiết khấu 4.2% trên tổng số tiền cước thanh toán.

Các lưu ý khác khi sử dụng dịch vụ lắp wifi Viettel TPHCM.

 • Ngày chặn cắt của dịch vụ internet Viettel là ngày 20 hàng tháng. Ví dụ trong tháng n khách hàng phải thanh toán tiền cước của tháng n – 1 trước ngày 20 tháng n. Sau ngày 20 nếu khách hàng chưa thanh toán tiền cước nợ của tháng n – 1 khách hàng sẽ bị chặn cắt dịch vụ.
 • Để hạn chế việc bị chặn cắt dịch vụ do khách hàng quên thanh toán tiền cước. Viettel luôn có chính sách khuyến khích khách hàng tham gia đóng cước trước. Cụ thể nếu khách hàng đóng cước trước 6 tháng sẽ được tặng 1 tháng cước. Nếu khách hàng đóng cước trước 12 tháng sẽ được tặng 2 tháng cước.
 • Trong trường hợp khách hàng quên thanh toán cước dịch vụ bị chặn cắt không sử dụng được. Khách hàng chỉ cần thanh toán cước bằng các hình thức trên. Sau đó tắt modem khởi động lại dịch vụ sẽ được mở.
 • Trong quá trình sử dụng mạng cáp quang Viettel. Nếu khách hàng thấy mạng Viettel chậm hoặc không sử dụng được. Chỉ cần gọi tổng đài báo hỏng, sự cố miễn phí của Viettel 18008119 để được kiểm tra hỗ trợ xử lý.
Ngoài dịch vụ lắp wifi Viettel TPHCM. Khách hàng có thể tham khảo thêm các sản phẩm dịch vụ khác Viettel đang cung cấp tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com/

Với đa dạng các sản phẩm dịch vụ viễn thông như sim số di động trả trước, đăng ký trả sau Viettel. Cách đăng ký 4G Viettel, chuyển sang mạng Viettel giữ số.

Các sản phẩm ứng dụng như ViettelPay, MyViettel, truyền hình trên di động Onme.

Các sản phẩm giải pháp như đồng hồ định vị trẻ em Mykid, thiết bị chống trộm xe máy Smartmoto.

Các dịch vụ giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp như. Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử, chữ ký số Viettel CA, tổng đài điện thoại doanh nghiệp 1800, tổng đài điện thoại doanh nghiệp 1900.

Quý khách hàng tại TPHCM có nhu cầu đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch vụ Viettel chỉ cần liên hệ số Hotline: 0982.204.204 – 0973.099.599 để được tư vấn.

4.8/5 - (19 bình chọn)

Contact Me on Zalo
0982204204