Tổng Đài Chữ Ký Số Viettel Hỗ Trợ Khách Hàng.

Visits: 253

Tổng Đài Chữ Ký Số Viettel Hỗ Trợ Khách Hàng Đăng Ký Mới Và Gia Hạn Dịch Vụ.

Tổng Đài Chữ Ký Số Viettel

Tổng Đài Chữ Ký Số Viettel

Tổng Đài Chữ Ký Số Viettel dịch vụ tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng Viettel 24/7.

Với tổng đài chữ ký số Viettel 0982.204.204 sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các vấn đề liên quan đến dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp.

Khách hàng thường gọi lên tổng đài chữ ký số Viettel để yêu cầu hỗ trợ những gì?

Các nội dung khách hàng thường quan tâm khi gọi lên tổng đài Viettel chữ ký số.

 1. Gọi lên tổng đài chữ ký số Viettel để yêu cầu gia hạn chữ ký số Viettel mà khách hàng đang sử dụng đã hết hoặc sắp hết hạn.
 2. Gọi lên tổng đài chữ ký số Viettel để yêu cầu gia hạn chữ ký số server Viettel để ký hóa đơn điện tử Viettel.
 3. Gọi lên tổng đài Viettel chữ ký số để đăng ký chữ ký số Viettel mới do doanh nghiệp mới thành lập hoặc chuyển từ nhà cung cấp khác sang Viettel.
 4. Gọi lên tổng đài chữ ký số Viettel để yêu cầu hỗ trợ lỗi USB Token, hướng dẫn sử dụng chữ ký số Viettel trên các trang thuế, hành chính công kho bạc, hải quan, ký hóa đơn điện tử…
 5. Gọi lên tổng đài Viettel chữ ký số để nhờ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng chữ ký số Viettel, xử lý các lỗi khi ký số trên các trang thuế…
 6. Gọi lên tổng đài chữ ký số Viettel để yêu cầu hỗ trợ reset mã pin do nhập sai quá 5 lần nên bị khóa…

Với nội dung yêu cầu gia hạn token Viettel chữ ký số có thể tham khảo theo bảng giá gia hạn sau:

Bảng giá gia hạn token Viettel chữ ký số doanh nghiệp dùng USB:

Tổng Đài Chữ Ký Số Viettel Bảng giá gia hạn token Viettel chữ ký số doanh nghiệp dùng USB

Tổng Đài Chữ Ký Số Viettel Bảng giá gia hạn token Viettel chữ ký số doanh nghiệp dùng USB.

Tổng đài chữ ký số Viettel cung cấp bảng giá gia hạn dịch vụ:

 • Gói gia hạn 1 năm -> doanh nghiệp dùng Token USB -> giá chỉ 1.276.000đ.
 • Gói gia hạn 2 năm -> doanh nghiệp dùng Token USB -> giá chỉ 2.191.000đ.
 • Gói gia hạn 3 năm -> doanh nghiệp dùng Token USB -> giá chỉ 2.909.000đ.

Bảng giá gia hạn token Viettel chữ ký số và phần mềm bảo hiểm xã hội gói combo:

Tổng đài chữ ký số Viettel Bảng giá gia hạn token Viettel chữ ký số và phần mềm bảo hiểm xã hội gói combo

Tổng đài chữ ký số Viettel Bảng giá gia hạn token Viettel chữ ký số và phần mềm bảo hiểm xã hội gói combo.

 • Gói gia hạn combo Viettel CA và vBHXH 1 năm giá: 1.276.000đ.
 • Gói gia hạn combo Viettel CA và vBHXH 2 năm giá: 2.190.000đ.
 • Gói gia hạn combo Viettel CA và vBHXH 3 năm giá: 2.910.000đ.

Bảng giá gia hạn token Viettel chữ ký số hành chính công kho bạc:

Tổng đài Viettel chữ ký số Bảng giá gia hạn token Viettel chữ ký số hành chính công kho bạc

Tổng đài Viettel chữ ký số Bảng giá gia hạn token Viettel chữ ký số hành chính công kho bạc.

 • Gói gia hạn 1 năm chữ ký số Viettel hành chính công: giá 1.190.000đ.
 • Gói gia hạn 2 năm chữ ký số Viettel hành chính công: giá 1.630.000đ.
 • Gói gia hạn 3 năm chữ ký số Viettel hành chính công: giá 2.070.000đ.

Với nội dung yêu cầu gia hạn chữ ký số HSM Server Viettel để ký hóa đơn điện tử:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel để ký hóa đơn điện tử Viettel:

Tổng đài Viettel chữ ký số Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel để ký hóa đơn điện tử Viettel

Tổng đài Viettel chữ ký số Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel để ký hóa đơn điện tử Viettel.

 • Gói gia hạn 1 năm chữ ký số Server ký hóa đơn điện tử giá: 880.000đ.
 • Gói gia hạn 2 năm chữ ký số Server ký hóa đơn điện tử giá: 1.760.000đ.
 • Gói gia hạn 3 năm chữ ký số Server ký hóa đơn điện tử giá: 2.640.000đ.

Với nội dung gọi lên tổng đài chữ ký số Viettel để đăng ký chữ ký số Viettel mới:

Khách hàng có thể tham khảo bảng giá các gói đăng ký chữ ký số Viettel sau:

Bảng giá chữ ký số Token Viettel dùng USB doanh nghiệp đăng ký mới:

Tổng đài chữ ký số Viettel Bảng giá chữ ký số Token Viettel dùng USB doanh nghiệp đăng ký mới

Tổng đài chữ ký số Viettel Bảng giá chữ ký số Token Viettel dùng USB doanh nghiệp đăng ký mới.

 • Đăng ký chữ ký số Viettel mới gói 1 năm dùng Token USB giá: 1.826.000đ.
 • Đăng ký chữ ký số Viettel mới gói 2 năm dùng Token USB giá: 2.741.000đ.
 • Đăng ký chữ ký số Viettel mới gói 3 năm dùng Token USB giá: 3.109.000đ.

Bảng giá chữ ký số Token Viettel và phần mềm bảo hiểm xã hội combo đăng ký mới:

Tổng đài Viettel chữ ký số Bảng giá chữ ký số Token Viettel và phần mềm bảo hiểm xã hội đăng ký mới

Tổng đài Viettel chữ ký số Bảng giá chữ ký số Token Viettel và phần mềm bảo hiểm xã hội đăng ký mới.

 • Đăng ký combo Viettel – CA và vBHXH mới gói 1 năm giá: 1.826.000đ.
 • Đăng ký combo Viettel – CA và vBHXH mới gói 2 năm giá: 2.775.000đ.
 • Đăng ký combo Viettel – CA và vBHXH mới gói 3 năm giá: 3.110.000đ.

Bảng giá chữ ký số Token Viettel dùng USB hành chính công kho bạc đăng ký mới:

Tổng đài Viettel chữ ký số Bảng giá chữ ký số Token Viettel dùng USB hành chính công kho bạc đăng ký mới

Tổng đài Viettel chữ ký số Bảng giá chữ ký số Token Viettel dùng USB hành chính công kho bạc đăng ký mới.

 • Gói 1 năm chữ ký số Viettel kho bạc đăng ký mới giá: 1.320.000đ.
 • Gói 2 năm chữ ký số Viettel kho bạc đăng ký mới giá: 1.760.000đ.
 • Gói 3 năm chữ ký số Viettel kho bạc đăng ký mới giá: 2.200.000đ.

Với nội dung khách hàng gọi lên tổng đài chữ ký số Viettel để hỗ trợ trong việc đăng ký sử dụng chữ ký số các trang thuế, hải quan, dùng Token USB ký hóa đơn điện tử…

7.Hướng dẫn reset mã pin Token Viettel CA bị khóa do nhập sai mã pin quá 5 lần.

 1. Dịch vụ di động trả sau Viettel cho doanh nghiệp. Dịch vụ di động trả sau phù hợp với các doanh nghiệp có hỗ trợ tiền cước điện thoại cho nhân viên hoặc đăng ký trả sau Viettel cho toàn bộ nhân viên trong công ty để tiết kiệm chi phí tiền cước điện thoại.
 2. Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho doanh nghiệp. Với dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel sẽ giúp cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử được dễ dàng nhanh chóng với chi phí tiết kiệm nhất. Phù hợp với quy định của chính phủ về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
 3. Dịch vụ điện thoại tổng đài Viettel cho doanh nghiệp. Với dịch vụ điện thoại tổng đài Viettel hiện đang cung cấp 3 dịch vụ điện thoại tổng đài là. Tổng đài trung kế E1, điện thoại tổng đài 1800 Viettel, điện thoại tổng đài 1900 Viettel.
 4. Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA cho doanh nghiệp. Đây là dịch vụ phổ biến mà hầu hết các doanh nghiệp đều phải sử dụng cho việc kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan…
 5. Dịch vụ leasedLine kênh truyền dành cho doanh nghiệp. Đây là dịch vụ kênh thuê riêng cao cấp nhất dành cho đối tượng doanh nghiệp như các ngân hàng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
 6. Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel. Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá đăng ký mới cũng như gia hạn BHXH Viettel.

Liên hệ Tổng đài chữ ký số Viettel – Viettel CA 0982.204.204 để được hỗ trợ dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp.

Đánh Giá
Contact Me on Zalo
0982204204