Top 1 Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel Giá Rẻ Nhất

Visits: 10

Top 1 Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel Giá Rẻ Nhất Tại Thị Trường Việt Nam.

Top 1 Chữ Ký Số Viettel Giá Rẻ Nhất

Top 1 Chữ Ký Số Viettel Giá Rẻ Nhất

Dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp không chỉ Top 1 về thị phần. Với chương trình khuyến mãi, ưu đãi chiết khấu trực tiếp dịch vụ chữ ký số Viettel cũng là Top 1 giá rẻ nhất thị trường.

Top 1 chữ ký số Viettel giá rẻ chính hãng áp dụng cho cả khách hàng đăng ký chữ ký số Viettel mới cũng như doanh nghiệp gia hạn chữ ký số Viettel.

Cụ thể các ưu đãi, các gói khuyến mãi của dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp có giá như thế nào?

Với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang sử dụng dịch vụ chữ ký số của nhà cung cấp khác chuyển sang đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel.

Đầu tiên là gói khuyến mãi đăng ký chữ ký số Viettel mới 1 năm:

Đăng ký chữ ký số Viettel gói 1 năm

Đăng ký chữ ký số Viettel gói 1 năm

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel gói 1 năm:

 1. Giá tiền trên hóa đơn: -> 1.826.000Đ.
 2. Khuyến mãi chiết khấu trực tiếp lên đến 25%.
 3. Số tiền mặt ưu đãi tương ứng: -> 457.000Đ.
 4. Giá thanh toán thực tế -> Chỉ còn 1.369.000Đ.

Thứ 2 là gói khuyến mãi đăng ký chữ ký số Viettel mới gói 2 năm:

Đăng ký chữ ký số Viettel gói 2 năm

Đăng ký chữ ký số Viettel gói 2 năm

Ưu đãi đăng ký chữ ký Viettel gói 2 năm:

 • Giá tiền thanh toán thực tế chỉ còn -> 1.918.000Đ.
 • Giá tiền xuất trên hóa đơn -> 2.741.000Đ.
 • Khuyến mãi chiết khấu -> 30%.
 • Số tiền mặt ưu đãi -> 823.000Đ.

Và cuối cùng là ưu đã đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel mới gói 3 năm:

Đăng ký chữ ký số Viettel gói 3 năm

Đăng ký chữ ký số Viettel gói 3 năm.

Chương trình khuyến mãi đăng ký chữ ký số Viettel gói 3 năm:

 • Mức ưu đãi chiết khấu trực tiếp lên đến -> 35%.
 • Số tiền mặt chiết khấu tương ứng -> 1.089.000Đ.
 • Giá tiền trên hóa đơn -> 3.109.000Đ.
 • Giá tiền thanh toán thực tế chỉ còn -> 2.020.000Đ.

Tổng hợp các gói khuyến mãi đăng ký chữ ký số Viettel mới 1 năm, 2 năm và 3 năm:

Tổng hợp các gói khuyến mãi đăng ký chữ ký số Viettel mới 1 năm 2 năm 3 năm

Tổng hợp các gói khuyến mãi đăng ký chữ ký số Viettel mới 1 năm 2 năm 3 năm

Bảng giá tổng hợp các gói khuyến mãi đăng ký chữ ký số Viettel:

 • Gói đăng ký mới 1 năm: -> Mức chiết khấu 25% tương ứng: 457.000Đ. -> Giá thanh toán -> 1.369.000Đ.
 • Gói đăng ký mới 2 năm: -> Mức chiết khấu 30% tương ứng: 823.000Đ. -> Giá thanh toán chỉ -> 1.918.000Đ.
 • Gói đăng ký mới 3 năm: -> Mức chiết khấu lên đến 35% tương ứng: 1.089.000Đ. -> Giá thanh toán chỉ còn -> 2.020.000Đ.

Với doanh nghiệp đã có mã bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp. Có thể đăng ký chương trình khuyến mãi kép gói combo chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH.

Đầu tiên là gói combo Viettel CA và vBHXH 1 năm đăng ký mới:

đăng ký chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm

đăng ký chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm.

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm:

 1. Giá tiền xuất trên hóa đơn -> 1.826.000Đ.
 2. Chiết khấu trực tiếp tiền mặt 20% tương ứng 366.000Đ.
 3. Tặng thêm 6 tháng sử dụng cả hai dịch vụ -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 18 tháng.
 4. Giá tiền thanh toán thực tế chỉ còn -> 1.460.000Đ.

Gói ưu đãi thứ 2 của gói combo Viettel CA và vBHXH Viettel là gói đăng ký mới 2 năm:

đăng ký chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 2 năm

đăng ký chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 2 năm.

Ưu đãi đăng ký chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 2 năm:

 • Giá tiền thanh toán thực tế -> Chỉ còn 2.081.000Đ.
 • Mức khuyến mãi chiết khấu 25% -> Tương ứng tiền mặt: 694.000Đ.
 • Ưu đãi tặng thêm 9 tháng sử dụng -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 33 tháng.
 • Giá tiền xuất trên hóa đơn -> 2.775.000Đ.

Và cuối cùng là gói khuyến mãi đăng ký mới combo 3 năm Viettel CA và vBHXH:

Ưu đãi đăng ký chữ ký số Viettel gói combo 3 năm

Ưu đãi đăng ký chữ ký số Viettel gói combo 3 năm.

Khuyến mãi đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel gói combo 3 năm:

 • Mức ưu đãi chiết khấu lên đến 30% -> Tương ứng tiền mặt: 933.000Đ.
 • Tặng thêm 12 tháng sử dụng -> Tổng thời gian sử dụng cả hai dịch vụ lên đến 48 tháng.
 • Giá tiền xuất trên hóa đơn -> 3.110.000Đ.
 • Giá tiền thanh toán thực tế -> Chỉ còn 2.177.000Đ.

Tổng hợp các ưu đãi đăng ký mới gói combo Viettel CA và vBHXH Viettel các gói 1 năm, 2 năm và 3 năm:

Tổng hợp các gói combo chữ ký số Viettel kèm vBHXH đăng ký mới

Tổng hợp các gói combo chữ ký số Viettel kèm vBHXH đăng ký mới

Bảng giá tổng hợp các gói combo chữ ký số kèm vBHXH đăng ký mới:

 • Gói combo 1 năm: Mức chiết khấu 20% + tặng thêm 6 tháng -> Giá thanh toán: 1.460.000Đ.
 • Gói combo 2 năm: Mức chiết khấu 25% + tặng thêm 9 tháng -> Giá thanh toán: 2.081.000Đ.
 • Gói combo 3 năm: Mức chiết khấu 30% + tặng thêm 12 tháng -> Giá thanh toán: 2.177.000Đ.
Các ứng dụng có thể dùng chữ ký số Viettel.

Các ứng dụng có thể dùng chữ ký số Viettel.

Với doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp đã hoặc gần hết hạn. -> Có thể tham khảo các gói khuyến mãi gia hạn:

Chương trình ưu đãi gia hạn chữ ký số gói 1 năm chiết khấu tiền mặt trực tiếp lên đến 319.000Đ.

gia hạn token Viettel giá rẻ gói 1 năm

gia hạn token Viettel giá rẻ gói 1 năm.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ nhất gói 1 năm:

 1. Giá tiền xuất trên hóa đơn: -> 1.276.000Đ.
 2. Chiết khấu trực tiếp lên đến 25%.
 3. Mức tiền mặt tương ứng được trừ: -> 319.000Đ.
 4. Giá tiền khách hàng thanh toán thực tế chỉ còn: -> 957.000Đ

Tiếp theo là chương trình khuyến mãi gia hạn chữ ký số Viettel gói 2 năm chiết khấu trực tiếp tiền mặt lên đến 548.000Đ.

Gia hạn token Viettel gói 2 năm

Gia hạn token Viettel gói 2 năm.

Chương trình khuyến mãi gia hạn token Viettel gói 2 năm:

 • Giá tiền thanh toán thực tế chỉ -> 1.643.000Đ.
 • Mức chiết khuyến mãi chiết khấu trực tiếp -> 25%.
 • Số tiền mặt ưu đãi tương ứng -> 548.000Đ.
 • Tiền xuất trên hóa đơn -> 2.191.000Đ.

Và cuối cùng là gói ưu đãi gia hạn token Viettel 3 năm chiết khấu trực tiếp tiền mặt lên đến: 1.019.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói 3 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ gói 3 năm.

Bảng giá ưu đãi gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ nhất gói 3 năm:

 • Mức khuyến mãi chiết khấu trực tiếp lên đến -> 35%.
 • Số tiền mặt ưu đãi tương ứng -> 1.019.000Đ.
 • Giá tiền xuất trên hóa đơn -> 2.909.000Đ.
 • Giá tiền thanh toán thực tế chỉ còn -> 1.890.000Đ.

Tổng hợp ưu đãi gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ nhất các gói 1 năm, 2 năm và 3 năm:

Tổng hợp khuyến mãi các gói gia hạn chữ ký số Viettel

Tổng hợp khuyến mãi các gói gia hạn chữ ký số Viettel.

Tổng hợp bảng giá các gói khuyến mãi gia hạn chữ ký Viettel giá rẻ nhất:

 • Gia hạn 1 năm -> Giá thanh toán 957.000Đ -> Mức chiết khấu 25% tương ứng tiền mặt: 319.000Đ.
 • Gia hạn 2 năm -> Giá thanh toán chỉ 1.643.000Đ -> Mức chiết khấu 25% tương ứng tiền mặt: 548.000Đ.
 • Gia hạn 3 năm -> Giá thanh toán chỉ còn 1.890.000Đ -> Mức chiết khấu 35% tương ứng tiền mặt: 1.019.000Đ.
Chữ ký số Viettel CA

Chữ ký số Viettel CA.

Nếu trước đây doanh nghiệp đăng ký sử dụng gói combo cả dịch vụ chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH. -> Sẽ áp dụng khuyến mãi kép khi đăng ký gia hạn combo.

Đầu tiên là gói khuyến mãi gia hạn combo 1 năm Viettel CA và vBHXH.

gia hạn token Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm

gia hạn token Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm

Bảng giá gia hạn token Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm giá rẻ nhất:

 1. Tiền xuất trên hóa đơn -> 1.260.000Đ.
 2. Chiết khấu trực tiếp -> 20%.
 3. Tặng thêm 6 tháng sử dụng cả hai dịch vụ.
 4. Tổng thời gian sử dụng cả hai dịch vụ -> 18 tháng.
 5. Giá tiền thanh toán chỉ còn -> 1.008.000Đ.

Tiếp theo là gói ưu đãi gia hạn gói combo 2 năm Viettel CA và vBHXH.

Gia hạn chữ ký số Viettel và vBHXH combo gói 2 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel và vBHXH combo gói 2 năm.

Ưu đãi gia hạn chữ ký số Viettel và vBHXH combo gói 2 năm giá rẻ nhất

 • Tiền xuất trên hóa đơn -> 2.190.000Đ.
 • Chiết khấu trực tiếp -> 20%.
 • Tặng thêm 9 tháng sử dụng cả hai dịch vụ.
 • Tổng thời gian sử dụng cả hai dịch vụ -> 33 tháng.
 • Giá tiền thanh toán chỉ còn -> 1.752.000Đ.

Và cuối cùng là gói khuyến mãi gia hạn combo 3 năm.

gia hạn chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 3 năm

gia hạn chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 3 năm.

Khuyến mãi gia hạn chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 3 năm giá rẻ nhất:

 • Giá tiền thanh toán chỉ còn -> 2.037.000Đ.
 • Tiền xuất trên hóa đơn -> 2.910.000Đ.
 • Chiết khấu trực tiếp ->  lên đến 30%.
 • Tặng thêm 12 tháng sử dụng cả hai dịch vụ.
 • Tổng thời gian sử dụng cả hai dịch vụ -> lên đến 33 tháng.

Tổng hợp các gói khuyến mãi gia hạn chữ ký số Viettel combo vBHXH 1 năm, 2 năm và 3 năm.

Tổng hợp ưu đãi gia hạn các gói combo chữ ký số Viettel kèm vBHXH

Tổng hợp ưu đãi gia hạn các gói combo chữ ký số Viettel kèm vBHXH

Tổng hợp bảng giá ưu đãi các gói gia hạn chữ ký số Viettel Combo 1 năm, 2 năm và 3 năm:

 • Gia hạn combo 1 năm: -> Giá thanh toán thực tế -> 1.008.000Đ -> Thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Gia hạn combo 2 năm: -> Giá thanh toán thực tế -> chỉ 1.752.000Đ -> Thời gian sử dụng 38 tháng.
 • Gia hạn combo 3 năm: -> Giá thanh toán thực tế -> chỉ còn 2.037.000Đ -> Thời gian sử dụng 48 tháng.

Trường hợp khách hàng chỉ sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel mà không sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel CA thì giá gia hạn vBHXH Viettel như thế nào?

Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá gia hạn BHXH Viettel mới nhất.

Trước đây doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel được miễn phí sử dụng dịch vụ chữ ký số Server Viettel để ký phát hành hóa đơn 1 năm. Sau khi hết thời gian miễn phí 1 năm, khách hàng có nhu cầu gia hạn chữ ký số server Viettel thì giá gia hạn như thế nào?

Với trường hợp doanh nghiệp đăng ký hóa đơn điện tử Viettel được miễn phí chữ ký số server ký hóa đơn. Có nhu cầu gia hạn chữ ký số Viettel để ký hóa đơn điện tử chỉ 880.000Đ/ 1 năm.

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp hoặc gia hạn chữ ký số Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Tổng đài chữ ký số Viettel 0982204204

Tổng đài chữ ký số Viettel 0982204204

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel CA hoặc gia hạn token Viettel. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel để được hỗ trợ miễn phí và trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài các chương trình khuyến mãi dịch vụ chữ ký số. Viettel còn có những chương trình khuyến mãi, ưu đãi nào khác cho khách hàng doanh nghiệp?

Các chương trình khuyến mãi ưu đãi Viettel đang áp dụng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp như đăng ký sim Viettel doanh nghiệp với các gói khuyến mãi di động trả sau Viettel không giới hạn gọi nội mạng.

Một dịch vụ khác mà Viettel có thế mạnh và nhiều ưu đãi áp dụng cho khách hàng đăng ký lắp mạng cáp quang Viettel doanh nghiệp như miễn phí IP tĩnh, miễn phí lắp đặt…

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi, ưu đãi Viettel đang áp dụng có thể xem tại trang chủ: https://tuvandichvuviettel.com.

Liên hện ngay Hotline Tổng đài Viettel 0982204204 để được tư vấn miễn phí các chương trình khuyến mãi dịch vụ Viettel.

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204